Jak na věc


folikuly štítné žlázy

Existuje přátelství mezi mužem a ženou?

    Klinické a sonograficky podpořené vyšetření umožňuje sledovat růst, zrání a ovulaci folikulu, stejně jako diagnostiku komplikujících cyklických ovariálních disharmonií. Ve sledovaném případu jsme vedle fyziologických struktur na vaječních nalezli patologický stav, který bylo nutné specifikovat a posoudit z dalšího hlediska jeho klinické prognózy.
    Představují až 90 % všech diagnostikovaných neoplazmatických změn, a to převážně u věkových skupin 5 – 9 roků. U klisen se projevuje hřebčí chování dané sérovou testosteronovou koncentrací. Sonograficky lze tyto útvary detekovat. U postižených zvířat potlačují funkci kolaterálního ovária, které atrofuje.
    Většina našich čtenářů ví o jednom velkém závodě, který předchází otěhotnění. Miliony spermií se rozlétnou dělohou do vejcovodů, kde jedna z nich potká vajíčko, se kterým se spojí a nastane proces, na jehož konci je po devíti měsících narození člověka. Ostatní, méně úspěšné spermie, zemřou. Víte ale, že i vajíčko si musí vybojovat v krutém souboji šanci stát se člověkem?


Folikuly 14 a 15 mm - stačí to?

    Podle vyjádření majitele vykazovala klisna projevy říje ještě do večera 8. srpna (neděle). Dne 9. srpna (pondělí) proběhlo sonografické vyšetření s výsledkem: děloha stále edematická, jsou patrny zbytky zřaseného endometria. Levé ovárium – palpačně výrazně zvětšené, na pohmat měkké, sonograficky zjištěn útvar o průměru 6 cm, suspektně diagnostikován jako hemoragický folikul. Pravé ovárium – folikuly v průměru 2,5 cm + stopy starého žlutého tělíska.
    Většina klisen podle určité plemenné a individuální variability přechází v tomto období do zimního nestru, jež je charakterizován nízkou hladinou hypotalamického GnRH a nedostatečným signálem k indukci sekrece gonadotropních hormonů. Klisny jsou anestrické, ovariální aktivita je malá, děloha a krček ochablé, hustota endometriálních žlázek je zřetelně menší.
    Pohlavní žláza, u žen to jsou vaječníky (ovarium) a u mužů varlata. Vznikají v nich pohlavní buňky (vajíčka a spermie) a tvoří se v nich pohlavní hormony (estrogeny a gestageny u žen, androgeny u mužů).Související slovíčka: Androgeny, Estrogen, Gestageny, Gonádová dysgeneze, Pohlavní hormony, Pohlavní ústrojí, Spermie, Vaječníky
    Na vaječníku dosahují velikosti větší než 10 cm. Jejich resorpce probíhá během 1 – 2 následných estrálních cyklů a mohou perzistovat až po dobu 2 – 3 měsíců. Jejich účast na vaječníku však neinterferuje s estrální aktivitou klisny.


Nález hemoragického folikulu u klisny

    Ø pro hematom platí jako pro hemoragického CL, že stěna je 3 – 4 mm silná následkem probíhající luteinizace už za 24 hodin od ovulace.
    Z těchto důvodů bylo doporučeno v případě trvání říje opakované sonografické vyšetření dne 9. srpna (pondělí) s možností objednání inseminační dávky v tomto termínu
    Jsou většinou unilaterální a vycházejí ze zárodečných buněk. Zvířata s těmito nádory cyklují na kolaterální vaječník a udrží graviditu.
    Je třeba také zdůraznit, že interpretace diagnostiky ovariálních struktur je v úzké vazbě ke správné volbě dalšího postupu řešení případné anestrie klisen a terapeutické intervence.
    Během stabilizovaného pohlavního cyklu je hormonální profil tohoto období charakterizován dvouvrcholovým FSH píkem a zvyšující se hladinou LH složky v předovulační periodě.


Zajímavosti z lidského rozmnožování: Válka vajíček

    Diferenciálně diagnosticky bylo nutné vyloučit neovulované luteinizované folikuly, které mají podobnou strukturu jako corpus luteum haemorragicum, a to zejména při jejich pokročilé luteinizaci. Pro odlišení od klasického žlutého tělíska bylo nutné souběžně provést také palpaci daného útvaru. Druhou skupinou diferenciálně diagnosticky odlišitelných a neovulovaných folikulů jsou ty, které mají folikulární dutinu vyplněnou krví – hemoragiké folikuly, případně ovariální hematomy.
    Představuje formu nepravidelnosti a rytmicity pohlavního cyklu klisen, a to v jeho velikosti, která odpovídá velikosti původního dominantního folikulu, ze kterého vznikl. Jde o jeho proběhlou luteinizaci bez ovulace.
    Na rozdíl od jiných hospodářských zvířat se u klisen setkáváme s nálezy ovariálních tumorů, které je nutné odlišit od jiných folikulárních struktur. V úvahu přicházejí zejména cystické nebo solidní tumory buněk granulózy.
    Klisny s ovariálními abnormalitami představují velké spektrum klinických příznaků a z toho vycházejících forem interfertility
    Kavita vaječníku je vyplněna purulentní nebo kazeózní hmotou. Vznik těchto abscesů je vázán většinou na iatrogenní inzult ovariocentézy.


Nechcete udělat nový design Rodiny.cz?

    IVF (in vitro fertilizace) znamená oplodnění ve zkumavce. První dítě z umělého oplodnění, přesněji řečeno z mimotělního oplodnění, se narodilo v roce 1978 ve Velké Británii. Díky technickému pokroku se postupně IVF dostalo z výzkumu do běžné praxe. Na celém světě se již díky němu narodilo více než milion dětí. Princip IVF (oplodnění ve zkumavce) není složitý. Vyjmeme vajíčko z vaječníku, přidáme k němu spermie a následně vzniklé embryo vrátíme do dělohy. Více informací si můžete přečíst v tomto článku.
    Představují benigní epiteliální ovariální nádory neovlivňující kolaterální vaječník.
    Charakter a úroveň sexuální aktivity klisen je určován úrovní produkce hypotalamického GnRH indukujícího adenohypofýzu k sekreci gonadotropních hormonů FSH a LH, které řídí funkci ovarií a určují průběh pohlavního cyklu. Nízká hladina GnRH v krvi kliseny způsobuje ovariální acyklii a následnou anestrii.
    Představují maligní metastatické ovariální tumory představující značný abdominální diskomfort. Mohou to být unilaterální multilobulární ovária zjistitelná rektální palpací. Tyto nádory narušují hormonální profil zvířete.


Když se nedaří otěhotnět... 4.díl – Mimotělní (umělé) oplodnění – IVF

    K uvedené situaci u klisen dochází v našich geografických podmínkách také přirozeně v souladu se sexuální sezónnosti. Bylo také prokázáno, že tato sezónnost úzce koreluje s měnící se délkou světelného dne a částečně i okolní teplotou, případně také výživou a faktory vnějšího prostředí. Principem „fotoperiodismu“ je skutečnost, že dlouhý den stimuluje a naopak kratší den daný prodlužující se nocí, potlačuje funkci hypotalamického sexuálního centra a tvorbu GnRH.
    Představuje postupnou normalizaci sekrece GnRH a nárůst gonadotropních hormonů v adenohypofýze. Objevuje se cyklická pohlavní aktivita charakterizovaná tvorbou hroznovitých - multiplicidních folikulů o průměru 20 – 30 mm a více. Tyto folikuly zpočátku nedozrávají a atretizují. V dalších růstových vlnách se však postupně zvětšují a vytvářejí dominantní folikul schopný ovulace (> LH). Říje v tomto období mohou být různě dlouhé, často bez ovulací. S postupem jarního období se pohlavní cyklus dále stabilizuje, příznaky říje se zvýrazňují a dochází k žádoucím ovulacím.
    Nalézáme často při rutinním palpačním vyšetření během připouštěcí sezóny. Mechanizmus a formace těchto struktur vychází ze vzniklé postoovulační kavity vyplněné nadměrným množstvím krve.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00