Jak na věc


expozice času ve šternberku

Petřín místo vycházek, rozhledu i dolování

    Dendrologická expozice se rozkládá na ploše 23 ha a v současné době je zde evidováno bezmála 7000 druhů a kultivarů domácích i cizokrajných rostlin. Arboretum je známo bohatými sbírkami vybraných rodů dřevin, zvláště pak javorů (Acer), kalin (Viburnum), pustorylů (Philadelphus) bříz (Betula) či vilínů (Hamamelis), ale také bohatým sortimentem zahradních kultivarů. V expozici arboreta se nachází rovněž rašeliniště, vřesoviště, písečné duny či skupina časně kvetoucích dřevin.
    V budově NTM na Letné je v současné době zpřístupněno 15 stálých expozic – Architektura, stavitelství a design, Astronomie, Doprava, Fotografický ateliér, Hornictví, Hutnictví, Herna Merkur, Chemie kolem nás, Interkamera, Měření času, Tiskařství, Technika v domácnosti, Technika hrou, Televizní studio, Cukr a čokoláda
    8. říjen 2013 se stal jedním z významných mezníků dějin Národního technického muzea. Staletí technického důvtipu představuje muzeum již ve 15 stálých expozicích. Nově jsou otevřeny expozice Hornictví, Hutnictví, Interkamera a Technika hrou, Cukr a čokoláda. Atraktivní součástí expozice Hornictví je veřejností dlouho očekávaný uhelný a rudný důl.


Staletí technického důvtipu již v 15 unikátních expozicích

    První stálé expozice Národního technického muzea byly v budově na Letné, postavené pro muzeum podle projektu architekta Milana Babušky, otevírány postupně od roku 1949. Expozice se v průběhu času obměňovaly a zdokonalovaly. Budova však až do 90. let 20. století plně nesloužila původnímu účelu, pro který byla navržena a vybudována. Od roku 2003 do roku 2012 byla budova pro návštěvníky uzavřena a proběhla její rozsáhlá rekonstrukce již plně pro potřeby muzea. 16. února 2011 bylo Národní technické muzeum po téměř pětileté pauze znovu otevřeno veřejnosti. V tomto roce bylo představeno 5 nových expozic včetně tradiční expozice Dopravy. V následujícím roce byla otevřena expozice Technika v domácnosti. V červnu roku 2012 rozšířily nabídku muzea expozice Chemie kolem nás a expozice Měření času. Rekonstrukce muzea i realizace nových expozic proběhla v rámci programu ,,Péče o národní kulturní poklad.“
    Expozice tropických a subtropických rostlin si klade za cíl zpřístupnit široké veřejnosti část z rozsáhlých skleníkových sbírek Arboreta Nový Dvůr. V expozici je soustředěno bezmála 115 rodů rostlin ze 63 čeledí. Na nevelké ploše čítající zhruba 220 m2 lze vedle sebe zhlédnout geograficky svébytné rostlinné formace americké, africké, australské a asijské flóry tropických deštných, tropických polo-opadavých a opadavých lesů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00