Jak na věc


exekutorské dražby věcí movitých

Katalog dražeb nemovitostí a movitých věcí

    Chcete získat informaci o vypsaném termínu dražby a seznam dražených položek jako první? Registrujte svůj mail do našeho mailového rozesílače. Registrovat se můžete zde!
    Připravené věci k dražbě zařazujeme do dražby postupně! Pokud je u položky uvedeno "Připravujeme", tak zatím není připravená k dražbě nebo se nebude dražit v nejbližší dražbě! Pokud je u položky místo "Připravujeme" uvedeno datum dražby, tak položka je připravena k dražbě.
    Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.
    Tyto stránky a informace na nich uvedené mají pouze informační charakter. Exekutor si vyhrazuje právo vyřadit z procesních důvodů před začátkem dražby kteroukoliv z věcí zařazených do dražby. Exekutor nenese odpovědnost za stav, funkčnost a kompletnost dražených věcí!


Nový portál realdrazby.cz zahajuje svou činnost

     Ve světě jsou obvyklé spíše jen v anglosaských zemích. Setkáte se s nimi v Anglii, Austrálii, USA, na Novém Zélandu i v Jihoafrické republice. V Evropě, konkrétně v České republice a na Slovensku, si tento způsob obchodování obstojně razí cest
     S novým rokem přichází také nový portál, který umožňuje nákup a prodej nemovitostí z celé České republiky prostřednictvím online dražeb. Elektronické dražby v současné době čím dál více konkurují dražbám klasickým

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00