Jak na věc


evidence vozidel praha bohdalec provozní doba

NOVÉ POSTUPY PRO REVIZE POZEMKŮ

    V programu lze zadat katastry s nastavením filtru na kultury, druhy pozemků atd. Po odeslání objednávky je cca po 10 min. zobrazena cena dat. Po potvrzení ceny obdržíte e-mailem fakturu. Po zaplacení máte ihned data v programu k dispozici. V ceně jsou 4 dodávky v rámci jednoho roku. Cena dat je dána ceníkem ČÚZK (cenu nenavyšujeme). Data poskytujeme na základě smlouvy s ČÚZK.
    Pro import dat z katastru nemovitostí je možné využívat pouze změnové dávky. Cena změnových dávek je podstatně nižší. Změnové dávky umožňují snadné vyhledání změn za období (převody vlastnictví, zrušené a přečíslované pozemky atd.), umožňují vedení historie katastru a zobrazení stavu katastru a vlastnictví k určitému dni. Data katastru nemovitostí lze zakoupit na katastrálním úřadě, obcím a dalším státním institucím jsou poskytovány zdarma. Ve spolupráci s programem Mapy je možné zobrazit pozemek (množinu pozemků) na mapě katastru.
    Vstupní předpoklady:Pro studium nepotřebujete žádné vstupní předpoklady, jen počítač s internetovým připojením a základní znalost ovládání výpočetní techniky.Způsob ukončení:Bude na Vás čekat závěrečný písemný test, který trvá 1,5 hodiny. Po jeho absolvování získáte celostátně platné Osvědčení o absolvování kurzu.Základní cena kurzu:


INFORMACE O POZEMCÍCH A LISTECH VLASTNICTVÍ IHNED A BEZ NÁKLADŮ

    Evidence půdy zajišťuje plně tuto agendu v zemědělském podniku (farmě). Údaje lze zadávat "ručně" nebo přebírat z katastru nemovitostí (doporučeno). Algoritmus pro výpočet pachtu je parametrický a pokrývá zatím všechny požadované algoritmy. Pacht je přenášen do Registru plateb. Veškeré změny na pozemcích a LV generují příznak "smlouvy k revizi" a je tedy možné smlouvy ukončit a "přepočítat," případně uzavřít nové. Program umožňuje evidovat podpachtovní smlouvy (záporný pacht, tj. pronajímám pozemky). Pozemky je možné zařazovat (identifikovat) do produkčních bloků nebo i do "evidenčních parcel" (tj. pozemků KN bez LV). Dále je zajištěna evidence směn a vydaných pozemků. Ve spolupráci s programem Mapy lze velice snadno provádět identifikaci do produkčních bloků, výběr pozemků do vlastní evidence a využívat řadu zobrazovacích funkcí (např. zobraz pozemek, pozemky na smlouvě atd.)
    Osoby a listy vlastnictví byly doplněny o nový příznak, který signalizuje správnost vystavení smluv ("ok") pro osobu, LV nebo chybějící pozemky na smlouvě ("X"), případně chybně zahrnutý pozemek do smlouvy ("#"). Příznaky umožňují velice rychlou orientaci a odstranění případných nedostatků.
    Evidence půdy v zemědělském podniku je dynamickou agendou, která se neustále mění v závislosti na vývoji vlastnických vztahů, tj. na změnách v katastru nemovitostí a pachtu. Z podstaty této evidence tak vyplývá jeden ze základních úkolů agendy: udržení vlastní evidence v relaci s katastrem nemovitostí. Z tohoto důvodu je program vybaven "Průvodcem pro dohledání nesouladů" (volba "Kontrola" v hlavním menu). Tento průvodce na základě změnové (případně aktualizační) dávky z katastru nemovitostí dohledá rozdíly ve vlastní evidenci, navrhne smlouvy na zrušení, smlouvy na aktualizaci a případně vystaví nové smlouvy.


NOVÝ PRINCIP SIGNALIZACE SPRÁVNOSTI VYSTAVENÝCH SMLUV

    Už jste jistě slyšeli o tom, že podnikatelé vedou evidenci pro účely správného zjištění své daňové povinnosti. A zajímala by Vás tato problematika blíže? Trápí Vás ale myšlenka, že díky nedostatku času nebo velké vzdálenosti se nemůžete s touto oblastí seznamovat prezenčně? Máme pro Vás ideální řešení v podobě internetového kurzu Daňové evidence, ve kterém zjistíte, jak správně a v souladu s předpisy zjistit základ daně z podnikatelských aktivit. Díky získání těchto znalostí můžete následně radit i Vašim známým nebo se vrhnout na profesionální zpracování daňové evidence podnikatelům. Kurz obsahuje tyto tematické celky:
    Daně z nemovitostí 3.2.0.1 -Doplněna nová vyhláška průměrných cen katastrálních území platná pro rok 2020 č. 318/2019 Sb., přechod na Firebird 3 (13.12.2019)
    Program Mapy umožňuje zobrazení pozemků na LV, jejich dohledání a případné vyjmutí "ze smluv". Program byl upraven tak, aby maximálně urychlil a optimalizoval revizi pozemků.
    Program provádí automatické aktualizace dle portálu farmáře a dle dat katastru nemovitostí. Po importech dat a aktualizaci dle portálu farmáře je prováděna aktualizace zbývajících katastrů (případně pozemků) dle dat katastru nemovitostí.
    Samostatná kontrola registru smluv, pak odstraňuje chyby způsobené převážně lidským faktorem. V tomto chodu proběhne kontrola vlastní databáze a jsou opět navrženy smlouvy na aktualizaci, zrušení a v případě "opomenutých" pozemků pak i nové smlouvy na vystavení.


Program Evidence půdy obsahuje 3 moduly:

    Registr plateb umožňuje "kumulovat" předpisy pachtů, případně pachtu s jinými typy předpisů výplat (dividendy, podíly,...), umožňuje provádět částečné výplaty (splátky). Program kompletně eviduje předpisy a jejich úhrady. Součástí je vazba na elektronické bankovnictví a B-složenky České pošty.
    Zelená nafta 15.1.0.0 -  Import tankování z čerpací stanice TATSUNO EUROPE, doplněny hromadné změny položek ve spotřebě, úpravy sestav, číselníků z Agronoma, atd.   (4.12.2019)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00