Jak na věc


evidenční list důchodového pojištění

Evidenční list důchodového pojištění

    ELDP se vyhotovuje zvlášť za každý kalendářní rok a zaměstnavatel jej dá zaměstnanci vždy podepsat. Svým podpisem stvrzuje zaměstnanec svůj souhlas s vykázanými údaji. Jeden stejnopis od zaměstnavatele dostává zaměstnanec k založení.
    Všechny ELDP se průběžně shromažďují v databance ČSSZ. Ta z nich zjišťuje, zda máme nárok na důchod (zda je naše doba pojištění dostatečná) a výšku našeho výdělku.
    Umístění funkce pro práci s ELDP je buď přímo v hlavním menu Personalistika a mzdy | Mzdy | Měsíční zpracování ... | Výstupy, sestavy | Evidenční listy důchodového pojištění:
    Po vytvoření formuláře pro zadání formuláře ELDP, je možné jej podat přes portál veřejné správy. Pro úspěšný průběh funkce pro vystavení evidenčních listů důchodového pojištění je nutné mít modul pro elektronické podání ( EP )


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00