Jak na věc


energie u pramene

Pravidla stránek energie.iv@gmail.com

    Copak, ono to Slunce v Duši vůbec není špatná věc, jen se nesmí špatně pochopit. Takoví ti fanatici, co se za každou cenu usmívají a šíří jakousi domnělou falešnou lásku, jsou kapitola sama pro sebe a právě ti vůbec nepochopili, jak se ten princip aplikuje. Žádná nevšímavost ke zlu, nic takovýho. Proti zlu se přece dá bojovat s vnitřní vyrovnaností a klidem, což člověku propůjčuje OBROVSKOU sílu, kdežto hněv, nenávist apod. ho akorát vyčerpávají a berou mu energii.Mám za to, že ta správná duchovnost každodenní život neničí, ale naopak mu prospívá. A podle toho se taky pozná. Špatná duchovnost vyrábí lidi neschopné života, kdežto dobrá duchovnost produkuje silné, uvědomělé, mravně vyspělé a schopné lidi. Taky je dobrý umět vidět věci z nadhledu a z pozice pozorovatele, protože to může nesmírně pomoct v těžkých životních situacích, aby se z nich člověk nesesypal. A vím moc dobře, o čem mluvím, posledních 14 dní to zažívám těžce na vlastní kůži.Nazývat věci bez obalu pravými jmény je dobr
    Zlu se nesmí poskytnout žádný prostor... jo, to vidím stejně. No a u Slovanů mně v tomhle směru nesedí jedna věc, která je dle mě dost zásadní (a je to vlastně jediná věc, ve které mám diametrálně odlišný názor než oni). Jde mi o to, jak nakládali se zločinci, vrahy a podobnými zlými existencemi. Buď je nechali za trest pracovat na polích, nebo je vyhnali za hranice jejich země, nebo se je snažili naučit konání dobra. No a jak to dopadlo? Zlí konali většinou zlo dál. Až to došlo sem, do dnešní doby, kdy je zla všude kopec. Kdyby jim tehdy nenechali žádný prostor, pověsili by je na nejbližší strom a zavedli skutečně NULOVOU toleranci, možná by to tu nemuselo dneska takhle vypadat... nemyslím to nijak absolutně, v té době jsem nežil, takže těžko můžu soudit, jen mi to prostě tak připadá, no...


Počet zobrazení stránky-od zahájení květen 2011

    výborná sonda do vlastní vnitřní dicipliny a momentální vnitřní pohody je poslech Tomáše Halíka na DVOJCE v pořadu JAK TO VIDÍ. Muže to být i Jiřina Šiklová,šikovný uhoř Cílek a další. Tam si ověříte jak dlouho to SLUNCE V DUŠI vytrvá až do konce pořadu...


Používejte Sílu, je tady pro Vás. Změňte myšlení.

    Plně souzním s řádky které vložil amydaxea 30.ledna 2015 18:38Také s prvními příspěvky od Jana Kmenta, postupně jsem tam vnímal jisté maličkosti a ten z 30.ledna 2015 21:29 jako by už psal jiný člověk…..Otázka je kdo a oč tu bojuje. Bojuje zde ženský princip (nižší já-ego) za tělo, jen tomu je totiž možné zlem ublížit. Bylo by dobré si uvědomit, že tělo a ego je ta nejméně důležitá součást naší bytosti, tělo jsou jen duchem přes duši oživené prvky planety země, a díky iluzi se nevědomý člověk (a to je jak ateista, tak člen jakéhokoli náboženství)domnívá že to je jeho nejdůležitější podstata, a krom úplných ateistů si ti ostatní připouští, že pak mají ještě nějakou duši, která je možná nesmrtelná. Ale protože je ego ovládá a ztotožňuje je se svým tělem a jménem, tak se bojí a mají pocit, že musí bojovat a mají strach ze smrti. Mají problém i se stárnutím, to vše v nich popouzí obavy a z toho pramení další negativní vlastnosti které se běžně u lidí projevují. Pokud se někdo cítí už
    to amydaxeaZlu se nesmí poskytnout žádný prostor, toto už věděli staří Slované a zmiňují se o tom ve Slovanských Védách. Toto staré učení bylo záměrně zameteno pod stůl a nahrazeno tím, co tady nyní je, myslím tím i duchovní nauky, vždy se ptejme, komu prospívá takové učení, jestli lidem samotným a nebo nějakému systému.
    Tyto stránky jsou utvořeny pro všechny lidi, jež si nenechají deformovat své myšlenky. Je hlavně určen pro lidi, jež jsou otevřeni všem novým poznáním a to jak v oblasti techniky, tak i duchovna. Stránky mají za úkol být kladným elementem, jak pro forum Energie u Pramene, kde jsem byl členem od r. 2006, tak pro všechny, jež jsou stejně naladěni. Budu rád, když mnozí z vás tyto stránky pochopí......chytrému napověz a toho druhého ať vezme třeba čert..Iv-publicista,badatel,vynálezce.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00