Jak na věc


energeticky stitek slavkov u brna akce

Specifikace dokumentů, které jsou nezbytné k získání energetického štítku, bez návštěvy posuzovaného objektu na místě.

    ATALIAN chápe Energetický management jako službu, která vede k racionálnímu využití energií od procesu plánování její spotřeby ve fázi projektu po optimalizaci nákladů na její pořízení a spotřebu. Mezi poskytované služby patří především:
    Ekonomické návratnosti energetických systémů začínají s návratností od 3 let, při využití hybridních systémů lze dosáhnout podstatného snížení celkové návratnosti i u velkých systémů na výrobu tepla.
    Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení.
    Nabízíme poskytování služeb spojených s nákupem a distribucí energií a správu energetických zařízení.
    Tepelná čerpadla dotace až 80.000 Kč Plynové kondenzační kotle dotace až 15.000 Kč Solární termické kolektory dotace až 50.000 Kč ​Fotovoltaické solární systémy dotace až 150.000 Kč


Zpracování energetických projektů

    Poskytování energetických služeb je žádanou, potřebnou a úzce odbornou skupinou prací, které v dnešní době ocení jak domácnosti, podnikatelé nebo veřejný sektor. Cílem energetických služeb je hledání správného a profesně optimalizovaného řešení. Výsledkem je realizace zvoleného a vyprojektovaného efektivního řešení na klíč a poskytováním záruční i pozáruční péče.
    Činnost zaměřená na trvalé udržení stabilizovaného provozního stavu energetických zařízení se zřetelem na zachování minimální možné spotřeby energie. Spočívá v pravidelné registraci a vyhodnocování parametrů určujících spotřebu energie. Důležitou součástí energetického managamentu je stanovení cílů spotřeb energií s ohledem na maximální úspory a minimalizaci dopadu energetiky do životního prostředí. Energetický manažer trvale ovlivňuje uživatele a vede ho k energeticky vědomému jednání.
    Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje informace o energetické náročnosti budovy podle metody stanovené vyhláškou 148/2007 Sb. (bude novelizována od 1.4.2013).
    Územní energetická koncepce analyzuje možné způsoby zásobování daného území palivy a energií, potenciál energetických úspor, využití obnovitelných zdrojů energie a navrhuje cíle, nástroje a opatření pro efektivní energetické hospodářství území výhledem zpravidla na 20 let.


Fotovoltaické Fórum Energetická konference 2019

    Energetická díla morálně zastarávají rychleji, navíc s počtem nových energetických inovací klesá i cena nejmodernějších systémů na cenovou úroveň, při níž se vyplatí výměna staršího zařízení před ekonomickou výměnou.
    Typickým zákazníkem energetického auditu jsou z řad podnikatelské veřejnosti nebo veřejnoprávních subjektů. Jedině energetický audit totiž zaručuje nestrannost pohledu.
    Vychází při tom ze Státní energetické koncepce, územního plánu území a z potřeb hospodářského a společenského rozvoje s důrazem na ochranu životního prostředí a šetrné nakládání s přírodními zdroji.
    FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY TEPELNÁ ČERPADLA MIKROKOGENERACE TERMICKÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY KOTLE NA VYTÁPĚNÍ UMĚLÉ VNITŘNÍ OSVÉTLENÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ENERGETICKÉ AUDITY ÚSPORY ENERGIÍ PRUKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ENERGETICKÉ PROJEKTOVÁNÍ OPTIMALIZAČNÍ STUDIE ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ŠTÍTKY OBÁLKY BUDOVY ENERGETICKÝ MANAGEMENT ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS VELKOOBCHOD ENERGO ENERGETICKÁ KONFERENCE FOTOVOLTAICKÉ FÓRUM ENERGETICKÝ SLOVNÍK ENERGETICKÁ STUDIE PENB FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00