Jak na věc


egyptský džbán

19.12.2016 DODÁNÍ ZBOŽÍ DO VÁNOC

    A tak Jákob a Josefovi bratři, jejich ženy a děti, jejich služebníci, dobytek a všechna stáda odešli ze země Kanaán do Egypta. Josef pozval Jákoba do paláce, aby se setkal s faraónem. A pak se všichni usadili v zemi Gošen, nejlepší části země egyptské.
    “Jste špióni!” řekl a poslal je do vězení. Po třech dnech je nechal propustit, ale museli mu slíbit, že příště s sebou přivedou Benjamína. A Šimeóna si nechal jako rukojmí, aby měl jistotu, že svůj slib splní. Potom přikázal svým služebníkům, aby peníze, které bratři zaplatili za obilí, dali zpátky do jejich pytlů. Když bratři otevřeli pytle s obilím a našli v nich peníze, vylekali se. Smutně se vraceli s obilím do Kanaánu. Příště musí s sebou vzít Benjamína. Ale jak by mohli přesvědčit Jákoba, aby se rozloučil se svým nejmladším synem? Když však jídlo došlo, nebylo na vybranou. Benjamín s nimi musí jít, jinak budou hladovět.
    Pekařovi se zdálo, že na hlavě nesl tři koše plné pečiva pro krále, slétali se však na ně ptáci a zobali z nich. “Za tři dny,” řekl Josef, “tě faraón vyvede z vězení a ty přijdeš o hlavu.” Všechno se stalo tak, jak Josef předpověděl. Ale číšník na svůj slib zapomněl.


Některé účinky další stopových prvků:

    Josef byl Jákobův milovaný syn. Jákob mohl tušit, že z toho budou potíže. Ale Ráchel zemřela při porodu Benjamína a Jákob Ráchel tolik miloval. Miloval proto její syny víc než své ostatní děti. Ani se nesnažil být vůči nim spravedlivý. Nadržoval Josefovi a rozmazloval ho, dal mu zvláštní oděv, který měl po právu dostat jeho prvorozený syn Ruben. Proto všichni bratři na Josefa žárlili a nenáviděli ho. K tomu všemu ještě měl Josef sny a v těch snech se mu jeho bratři, a dokonce i jeho otec, klaněli. I Jákob se rozzlobil, když se Josef vychloubal svými sny. Jednoho dne poslal Jákob Josefa, aby zjistil, zda se jeho bratřím a stádům daří dobře. Ale když ho zdálky bratři viděli přicházet, domluvili se, že ho zabijí. Ruben, který ho chtěl později zachránit, je přesvědčil, aby ho hned na místě nezabíjeli.
    <a data-cke-saved-href="http://www.vira.cz/biblicky-citat-html.php" href="http://www.vira.cz/biblicky-citat-html.php">Biblický citát na každý den z www.vira.cz</a>


Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také:

    Pro potěšení z perského umění "Khatam" Vám přímo z Iránu přivážíme vybrané šperkovnice, krabičky a dekorační mísy. „Khatam“ představuje Perskou uměleckou formu dekorace dřevěných výrobků. Povrchy dřeva jsou vykládány zlatem, stříbrem, mosazí a hliníkem, intarzované vzácnými dřevy či inkrustované velbloudí kostí & slonovinou.
    “Bůh nám může dát poznat smysl snu,” řekl Josef. A tak číšník a pekař vyprávěli Josefovi své sny a Bůh dal Josefovi poznat, co tyto sny znamenají. Číšníkovi se zdálo o vinné révě se třemi výhonky. Utrhl hrozny, vymačkal jejich šťávu do faraónova poháru a podal mu ho. “Za tři dny,” řekl Josef, “tě faraón propustí na svobodu a ty budeš znovu vykonávat svůj úřad. Prosím, přimluv se za mne a pomoz mi z vězení.” Číšník mu to slíbil.
    Bolí vás záda a není nikdo, kdo by vás namasíroval? Lepšího maséra nad naší hydromasážní vanu nenajdete. Vana v egyptském chrámu Antických lázní má čtyři masážní lehátka, vodopád, barevnou terapii a hudbu. Součástí prostoru egyptského chrámu je i himálajská solná sauna, jejíž stěny tvoří kamená sůl z pravěkých moří těžená v Nepálu a Tibetu. O ní si můžete přečíst dále.


Hydromasážní vana v egyptském chrámu

    Solná sauna vyrovnává ztráty způsobené negativními životními podmínkami a do značné míry zlepšuje mnoho funkcí organismu. Pobyt v sauně uvolňuje fyzicky i psychicky, zlepšuje náladu, zvyšuje odolnost organismmu, očišťuje, detoxikuje, posiluje obranyschopnost, zpevňuje.
    “Hoďte ho do této prázdné cisterny, ruku na něj nevztahujte,” navrhl – a oni s tím souhlasili. Ale když Ruben odešel hlídat stádo ovcí, procházeli kolem obchodníci, kteří byli na cestě do Egypta. Bratry napadlo, že jim prodají Josefa za dvacet stříbrných. Když se Ruben vrátil, bylo už pozdě.
    Bůh dal Josefovi poznat, co ten sen znamená. “V zemi nastane sedm let, ve kterých bude hojná úroda, a po nich přijde sedm let hladových,” řekl Josef faraónovi. “Jsi-li moudrý, necháš uskladnit v sýpkách část úrody během let, kdy bude dobrá úroda, aby tvůj lid nehladověl, až přijdou léta neúrody.”
    Zboží, které je u nás skladem, můžete objedávat až do 20.12.2018 do 8:00hod. U ostatního zboží sledujte informaci v e-mailu o přijetí objednávky. V pátek 21.12. případně v sobotu 22.12. bude možný pouze osobní odběr po předchozí tel. domluvě.


1.11.2016 Perské umění "Khatam"

    Z egyptského chrámu můžete navštívit bazén se slanou vodou. Bazén je veřejná zóna, která je společná pro všechny relaxační prostory, proto je nutné mít plavky.
    Farao se zaradoval, že mu Josef dokázal jeho sen vyložit. Je to jistě muž Boží! Nikdo nebude lepším správcem, který by se postaral o to, aby se část úrody uskladnila v sýpkách. A tak král dal svůj vlastní prsten na Josefův prst a kolem krku mu dal zlatý řetěz a učinil ho svým správcem nad celou zemí egyptskou, po sobě nejvyšším vládcem země.
    Stěny solné sauny jsou obloženy solí nejvyšší kvality, která je speciálně pro nás tříděna ještě v solném dole co do velikosti a barvy, která má rovněž nezanedbatelný vliv na naše zdraví a náladu.
    Druhý den ráno, když se pytle bratří plnily obilím, přikázal Josef svým služebníkům, aby do Benjamínova pytle zastrčili Josefův vlastní stříbrný pohár. Bratři neušli daleko, když je dostihli Josefovi muži. Hledali “zloděje”, který prý ukradl Josefův pohár. Když byl prohledáván Benjamínův pytel, našel se v něm, k hrůze všech bratří, hledaný pohár. Všichni se vrátili do města a padli Josefovi k nohám.


Orient shop - orientální zboží: sošky, šperky, vodní dýmky

    Autorem omalovánek je p. Jan Brázdil - www.jendabrazdil.webz.cz. Další omalovánkové příběhy tohoto autora najdete v nabídce Omalovánky v sekci příběhy nebo biblické.
    Za dva roky měl král podivný sen a nikdo mu ho nebyl schopen vyložit. Tehdy si číšník vzpomněl na Josefa a řekl o něm faraonovi. Farao si dal Josefa zavolat a vyprávěl mu svůj sen. Farao stál na břehu řeky Nilu, když sedm tučných krav vyběhlo z řeky. Potom přišlo sedm hubených krav a ty hubené krávy sežraly všechny krávy tučné.
    “Já jsem Josef,” řekl. “Žije ještě můj otec?” Na tvářích všech se objevila hrůza. Teď jim Josef mohl všechno oplatit. Co s nimi udělá? Ale Josef znovu promluvil. “Nebojte se. To Bůh mne sem poslal, aby nám všem zachránil život. Neúroda bude trvat ještě dalších pět let a mnozí umřou hlady. Vraťte se domů a přiveďte sem otce a celou rodinu, abyste žili blízko mne v zemi Gošenu. Všechny je objal a slzy mu tekly po tvářích.


Hydromasážní vana s barevnou terapií

    Vzali Josefův oděv a namočili ho v krvi kozla, kterého kvůli tomu porazili. Pak se vrátili domů a ukázali ho otci. Jákob se hořce rozplakal, myslel si, že Josefa roztrhala divá zvěř. Nebyl k utišení. Josef byl mezitím prodán za otroka Putifarovi, úředníkovi egyptského vládce, faraona. Josef byl otrokem v cizí zemi, ale nebyl sám. Bůh byl s ním. A Putifar si tolik nového otroka oblíbil, že ho ustanovil správcem ve svém domu a svěřil mu všechno, co měl. Josef byl krásný a Putifarova žena se do něj zamilovala. Ale on chtěl být dobrým služebníkem svého pána a odmítal ji. Putifarova žena se na něj rozzlobila a pomluvila Josefa u svého manžela. Řekla mu, že ji Josef přepadl.
    Znovu stáli před správcem egyptské země, a když Josef uviděl Benjamína, ztěžka se bránil slzám. Bratři poklekli před Josefem. “Jak se daří vašemu starému otci?” zeptal se. “A tohle je váš nejmladší bratr?” Potom Josefovi služebníci připravili jídlo a bratři usedli ke stolu. Když se podávalo jídlo, dostal Benjamín pětkrát více, než ostatní. Josef jim však stále ještě neřekl, kdo je.
    Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy, služebnice Ley), Dan a Neftali (synové Bilhy, služebnice Ráchel) a Josef a Benjamín (synové Ráchel).


Papyrus je psací materiál původem ze starověkého Egypta sloužící k zápisu textů, v současnosti se jedná spíše o dekoraci. V našem obchodě nabízíme papyrus s ručně malovanými obrázky z egyptské historie v několika velikostech. Veškerý papyrus je dovežen přímo z Egypta - vysoká kvalita!

    Putifar se rozzuřil. Dal Josefa vsadit do královského vězení. Ale Bůh byl stále s ním. Získal důvěru správce vězení a byl ustanoven nad všemi ostatními vězni. Jeden z nich byl faraónův číšník, muž, který faraónovi naléval víno. Druhý byl faraónův pekař. Jedné noci měli oba muži zvláštní sny. Když jim příštího rána Josef přinášel jídlo, uviděl, že jsou velmi vystrašeni. Co ty sny mohly znamenat? V Egyptě v těch dobách brali lidé sny velmi vážně. Každý sen měl smysl.
    Náramek je vyroben z kovu s povrchovou úpravou zlaté barvy. Tvoří jej silný a velmi pevný drát stočený do tvaru hada. Náramek se nosí na paži nad loktem. Náramek lze jen velmi mírně roztáhnout. 
    Po sedmi letech, jak Josef řekl, obilí nevzešlo a v mnoha zemích vypukl hlad. Ale v Egyptě dal Josef otevřít sýpky a prodával lidem obilí. V zemi Kanaán už také i jeho otci a bratrům docházelo obilí, nebylo z čeho péct chleba. Jákob se nakonec rozhodl a vyslal své syny – všechny kromě Benjamína – do Egypta. Když deset Jákobových synů stálo před správcem egyptské země a prosili ho, aby jim prodal obilí, žádný z nich nepoznal dávno ztraceného bratra. Ale Josef poznal hned, koho má před sebou. Rozhodl se je vyzkoušet, zda jsou stále ještě tak zlí, jako byli před lety. Přísně se na ně podíval.


28.6.2018 DOVOLENÁ 29.6.-11.7.2018

    Díky užití halitu (z řec. halos - sůl) a mořských solanek se v sauně vytvářejí velmi výhodné podmínky pro haloterapii, čili ionizaci za pomoci soli. Při pobytu v solné sauně vstřebáváme minerály, které se nacházejí v soli jako jsou: jód, brom, vápník nebo hořčík Tyto prvky hrají velmi důležitou roli v prevenci zánětů krku, hrtanu, průdušek, plic a také v prevenci alergií.
     V egyptském chrámu kromě hydromasážní vany naleznete místo pro odpočinek s kulatým lůžkem, himálajskou solnou saunu a ještě jedno odpočinkové místo s kopiemi křesel egyptské královny Hetepheres I., matky u nás asi nejznámějšího faraona, stavitele velké pyramidy Chufua (řecky Cheopse). Váš klid a pohodu budou hlídat téměř dvoumetroví Ramzessové.
    “Ten, u koho byl nalezen můj pohár, se stane mým otrokem,” řekl Josef, aby je zkoušel. “Ostatní budou moci svobodně odejít.” S tím se bratři nemohli smířit. Nemohli odejít ke svému otci a říci mu, že ztratil i tohoto svého nejmladšího syna. Juda promluvil. “Pokud se Benjamín nevrátí s námi, náš otec zemře smutkem. Slíbil jsem mu, že se chlapec vrátí v pořádku domů. Dovol, abych se stal tvým otrokem místo něho.” Když to Josef slyšel, poznal, že jeho bratři litují toho, co mu před mnoha lety udělali. Poslal své služebníky ven z místnosti a potom propukl v pláč.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00