Jak na věc


dvojsklo nebo trojsklo ve starém domě

Zamezení průniku tepla do místností zasklením v letním období

    Panelová sídliště vznikala v 60. až 80. letech minulého století v České republice jako reakce na stále rostoucí potřebu zajistit bydlení pro mladé rodiny. Postupně se stala domovem pro stovky tisíc rodin. Z mladých rodin se časem stala střední třída, na které je postavena výkonnost celé české ekonomiky.
    V prvním případě se jedná se o panelový dům bytového družstva v Šale na Slovensku, tato akce byla realizována na podzim roku 2004. Zde byla provedena jak výměna oken, tak zateplení pláště. Jsou známy již výsledky úspor dosažené v meziročním srovnání - za měsíc prosinec to bylo 39 % a za leden 34 % energie na vytápění. V lednu 2005 provedli pracovníci VUT Brno měření a infrasnímkování pláště budovy tak, aby bylo možné srovnat povrchové teploty oken se zasklením Heat Mirror a oken bez tohoto zasklení (obr. 5, 6). Je vidět jasný rozdíl mezi zasklením Heat Mirror a zasklením dvojsklem „1,1“.
    Okna, která vyhoví náročným požadavkům na tepelnou izolaci a přitom umožní s jejich instalací snadno namontovat i další funkční prvky, jako jsou… celý článek
    Velké skleněné plochy na domě mohou spouštět řetězec obav. Potencionální skleníkový efekt s důsledkem silné tepelné nepohody uživatelů v létě,… celý článek


Nejlepší celkový design prosklení památkových střech

    V domech, kde již byla provedena výměna oken a zateplení obvodových stěn, se většinou podařilo odstranit tyto podzimní a zimní negativní situace a náklady na vytápění poklesly.
    Nezbývá než popřát investorům, aby měli odvahu použít při výměně oken špičkové, i když dražší technologie. Zvýšené problémy investorů s náročnějším financováním se zpětně odrazí ve větší spokojenosti uživatelů bytů s provedeným řešením.
    Vysoká povrchová teplota interiérové strany skla v zimním období má vliv na jednu z velmi důležitých věcí – pocit tepla a pohody v blízkosti okna při venkovních teplotách pohybujících se pod bodem mrazu. Při nízkých povrchových teplotách interiérové strany skla totiž nastává efekt tzv. studeného sálání, při kterém sklo absorbuje teplo emitované člověkem, ale žádnou tepelnou energii tomuto člověku nevrací. Výsledkem je pocit chladu. Povrchová teplota zasklení je přímo úměrná tepelně izolačním schopnostem skla a nepřímo úměrná hodnotě součinitele prostupu tepla – čím nižší je Ug, tím vyšší je povrchová teplota.


Realizace špičkového zasklení v praxi

    Schopnost zadržovat teplo uvnitř místnosti má v konečném důsledku vliv na to, kolik zaplatíme za vytápění, protože zasklením uniká velká část tepla z bytu, hovoří se o 25 % až 35 % dle plochy oken a kvality zasklení. Běžným standardem se dnes stalo zasklení se součinitelem prostupu tepla Ug= 1,1 W/(m2K) i když se stále setkáváme ve zhruba 30 % realizací se zasklením s Ug = 1,4 W/(m2K) nebo dokonce 2,8 W/(m2K), i když toto zasklení norma ČSN 73 05 40 v podstatě již neumožňuje. Tlak na ceny energií způsobuje, že čím dál více investorů volí ještě kvalitnější typy zasklení, tedy trojskla a dvojskla s meziskelními fóliemi Heat Mirror, které dosahují Ug = 0,5-0,7 W/(m2K), systémy se dvěma fóliemi umožňují hodnotu Ug = 0,36 W/(m2K).
    Se stářím sídlišť se dostavují problémy znamenající snižování kvality bydlení - projevují se vady domů fyzického charakteru. Vláda i majitelé panelových domů usilují o to, aby naopak došlo ke zlepšování kvality bydlení a aby tento typ bydlení byl atraktivní i pro střední třídu a nedocházelo na sídlištích ke koncentraci sociálně nejslabších vrstev
    V současné době vyvstal problém s revitalizací panelových domů, postavených v 60. až 80. letech minulého století. V souvislosti s neustálou snahou o zvýšení kvality bydlení se investorům nabízí použít špičkovou technologii při výměně oken. Jedná se o meziskelní folie Heat Mirror s jejichž pomocí lze výrazně snížit úniky tepla z místnosti v zimním období nebo její přehřívání v letním období.


Měníte okna v panelovém domě? Použijte nejkvalitnější zasklení

    V okrajových oblastech zasklení dochází v blízkosti rámu ke kondenzaci vodní páry na povrchu skla v případě, kdy povrchová teplota klesne pod teplotu rosného bodu, což je pro 50 % vzdušnou vlhkost interiéru a teplotu vzduchu 21 oC teplota 10,2 °C. Rosení otvorové výplně za výše uvedených podmínek ovšem už norma ČSN 73 05 40 nepřipouští.
    Zde je nutno podotknout, že žádná běžná dvojskla, ať už jsou od kterékoliv firmy, nemohou zajistit protisluneční funkci. To mohou udělat pouze speciální skla k tomu účelu určená.
    Tento faktor, jak již bylo konstatováno v předchozím textu, významně zhoršuje kvalitu bytového mikroklimatu zejména v bytech situovaných směrem k jihu a západu. Zatímco dvojsklem s Ug= 2,8 W/(m2K) projde za slunečného letního dne průměrně 582 W/m2 (kolmý dopad), dvojsklem s Ug =1,1 W/(m2K) projde 451 W/m2 , trojsklem s Ug= 0,7 W/m2K projde 378 W/m2, systémem Heat Mirror s meziskelní fólií SC 75 projde pouze 263 W/m2 (za situace, kdy na venkovní tabuli dopadá 783 W/m2, výpočet proveden programem Window 5.0, pro skla z databáze IDGB Nr. 4201, 7110, 1510, pro normu ISO 15099).


Jaké vlastnosti by mělo mít kvalitní zasklení?

    Z tohoto hlediska je obrovskou výhodou dvoukomorový systém zasklení oproti jednokomorovému, tedy trojsklo, resp. systém s meziskelní fólií Heat Mirror proti dvojsklu, ať už je dvojsklo jakékoliv. Povrchová teplota dvoukomorového systému je dle praktických zkušeností i teoretických výpočtů vyšší zhruba o 3,5 - 4 oC. Zatímco u dvojskla s Ug = 1,1 W/(m2K) při Tout= -15 oC dosahuje povrchová teplota uprostřed tabule skla cca 14-15 oC, u systému Heat Mirror je to 18- 19 oC, což se již blíží teplotě v místnosti.
    Z hlediska vlivu na pobytové podmínky v bytě je výběr vhodného zasklení daleko důležitější, než výběr typu rámu nebo kování. Proto bychom mu měli věnovat mimořádnou pozornost. Vliv zasklení na životní podmínky v bytě je tím větší, čím jsou menší prostorové dispozice bytu. Pokud tedy byt má většinu oken nebo dokonce všechna okna obrácena k jihu nebo západu a žádnou místnost nemá orientovanou k severu nebo východu, v oknech by mělo být použito protisluneční zasklení. I když si možná řeknete, že špičková zasklení typu Heat Mirror jsou vhodná spíše pro luxusní domy nebo byty a do paneláku nepatří, opak je pravdou. Ve velkých luxusních bytech má člověk vždy kam utéci i v situacích, kdy v některé místnosti jsou díky extrémním venkovním teplotám horší teplotní podmínky. V panelových bytech toto nemusí platit. Proto by na sklech do panelového domu lidé neměli šetřit.


Problémy spojené s bydlením ve starém panelovém domě

    Z tohoto srovnání vyplývá, že pokud jsou použita běžná standardní skla dodávaná v 95 % všech realizací do okenních systémů, tato skla neochrání interiér před slunečním zářením v letním období. Přísun energie je natolik vysoký, že nepomohou ani zatažené žaluzie. Z tohoto hlediska nejlépe vyhovují skla s meziskelní folií Heat Mirror. Nejlepším a nejvšestrannějším řešením se jeví dvojsklo s meziskelní fólií Heat Mirror, které zajišťuje v podstatě všechny nejdůležitější funkce, které by mělo splňovat moderní zasklení. Jediné, s čím je nutné počítat, je vyšší cena tohoto typu zasklení ve srovnání s dvojskly. Tato cena je dnes prakticky srovnatelná s trojsklem.
    Ani takto modernizované domy většinou neodstranily třetí příčinu, která negativně ovlivňuje mikroklima bytu – a to přehřívání bytu v teplých dnech. Díky tomu mohou být v létě podmínky pro uživatele zejména v odpoledních hodinách krajně nepříznivé a rozpálené stěny „topí“ svým obyvatelům ještě dlouho do noci. U domů s již provedeným zateplením obvodového pláště toto teplo opouští byt velmi pomalu.
    V druhém případě bylo sklo Heat Mirror zkušebně použito v jednom bytě v sídlišti Brno - Bohunice. Tento byt bude sloužit v průběhu roku 2005 jako pokusná měřící laboratoř pro pracovníky VUT Brno, aby bylo možné exaktně vyhodnotit rozdíly mezi zasklením Heat Mirror a běžným dvojsklem. Avšak tato měření mají v podstatě potvrdit pouze to, co je známo ze spousty dalších aplikací dvojskel s meziskelní fólií Heat Mirror u nás i ve světě - velký přínos systému Heat Mirror pro zlepšení kvality bydlení na straně jedné a úspor za vytápění eventuelně klimatizaci na straně druhé.


Velkoformátová okna pro pocit svobody

    Příčinou tepelné nepohody je volba nevhodného zasklení pro jižní a západní stranu domu. Zatímco výběru systému zateplení fasády a výběru oken bývá věnována značná pozornost, výběrem vhodného skla se nikdo nezabývá. Snad je to zčásti tím, že investor netuší, že má možnosti na výběr, druhá část pravdy je v tom, že cenový tlak ve výběrových řízeních ani dodavatelům neumožňuje nabídnout nějaké vhodnější zasklení. Zřejmě ještě existuje třetí důvod – pro dodavatele zakázky je nejjednodušší, když všechna okna jsou osazena stejným sklem - proto ani investorovi jiné možnosti nenabízí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
17062
cache: 0024:00:00