Jak na věc


dusičnany ve vodě

Kombinovaný filtr na dusičnany s výdejním kohoutkem

    Filtry na dusičnany pracují na principu zachycování dusičnanů obsažených ve vodě na speciální filtrační náplni (iontoměničová pryskyřice). Tím dochází k účinnému snížení hodnot dusičnanů ve vodě  dle platných hygienických norem. Ionexová pryskyřice se regeneruje přímo ve filtru pomocí roztoku solanky (NaCl). Tím je zajištěna dlouhodobě vysoká účinnost a životnost celého zařízení na odstraňování dusičnanů. Zpětný proplach se aktivuje buď mechanicky (zařízení řady KW ECONOMY) nebo plně automaticky (zařízení řady BS NITRO). Interval zpětného proplachu se spouští buď po dosažení stanoveného průtoku vody (objemově řízený) nebo po uplynutí nastavené časové periody (časově řízený). Filtry na dusičnany chrání lidský organismus před toxickými účinky dusičnanů, které mohou způsobovat závažné a dlouhodobé zdravotní problémy. K filtrům doporučujeme objednat odborné zprovoznění, nastavení a zaškolení našimi specialisty. V tomto případě Vám nebude účtováno přepravné.
    Filtr na studniční vodu na odstranění bakterií a dusičnanů se skládá ze dvou válců - jeden je na dusičnany a další škodliviny, druhý je na bakterie, sestava se jmenuje Dionela 2+dez. Máte-li ve vodě dusičnanů hodně (cca kolem 80 -90 a více mg/l), zvažte posílenou variantu, Dionela 2DUO+dez.  

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00