Jak na věc


duchovní rozvoj

Mnich, který prodal své ferrari

    V těch dnech jsem byla v intenzivním kontaktu s dvěma přítelkyněmi a společně jsme se věnovaly duchovní práci. Naše mimosmyslové vnímání a propojení neustále sílilo. Vždy když jsem na ně pomyslela, či byla v jejich společnosti, zjevovalo se mi v mysli jméno Muriel. Tedy….byla jsem si jista, že se jedná o jméno. Duchovní jméno. Chvíli jsem si nebyla jista, které z nich patří, ale mí průvodci a andělé mi byli v tomto nápomocni. Zkusmo jsem toto jméno zadala do internetového vyhledavače a při čtení žasla. Bylo to jako bych četla o samé podstatě mé přítelkyně. Toto jméno natolik ladilo s podstatou její duše a založením, že nebylo pochyb. Pak už vše jen nabíralo na obrátkách. Stačilo, abych spatřila nějakou osobu, chvíli ji vnímala, pomyslela si jaké jméno asi má…..a bylo otázkou času a někdy i velice krátké chvíle, kdy mi bylo jméno vyjeveno. Navíc jsem i vnímala, co ono jméno té které osobě přináší, jaké kvality podporuje či rozvíjí a velice často i odkud jméno pochází. Bylo zábavné, jak
    Věštění, magie, duchovní léčení apod. představují techniky, které jsou mimo úroveň běžného poznání a mohou přinést odpovědi a pomoc v situacích, ve kterých vše ostatní selhalo.
    Kniha 365 meditácií na každý deň v roku predstavuje esenciu Oshových myšlienok. Krátke, ale výstižné texty obsahujú inšpiratívne myšlienky, ktoré kombinujú množstvo duchovných a filozofických tradícií a prepájajú ich s modernou psychológiou a vedou.
    Když máme harmonii v našem duchovním světě a energetické toky fungují, tak jak mají, prožíváme zároveň hojnost a harmonii i v našem hmotném a vztahovém světě.
    MNICH, KTERÝ PRODAL SVÉ FERRARI patří mezi nejznámější klasická díla s duchovní a psychologickou tematikou. Tato „úchvatná knížka, která přináší potěšení i poznání“, jak se o ní vyjádřil Paulo Coelho, byla přeložena do třiačtyřiceti jazyků a inspiruje mil


12 základních duchovních pravidel

    Tato kniha předkládá nejrůznější biblické texty systematicky roztříděné podle témat a poskytuje tak ucelený biblický pohled na mnoho teologických, praktických, společenských i duchovních otázek. Je určena jak pro pravidelné čtení, tak pro příležitostné st
    V létě se mi přihodilo po delším čase, že jsem byla trochu udivena sděleným jménem. V rámci mé akce s duchovními jmény se na mě obrátila i dáma, která též pracuje jako kineziolog, terapeut. Moudrá a vědomá bytost. Prohlížela jsem si její fotografii a především oči, abych ji mohla navnímat a jméno přijmout a u toho si říkám, no to je také klasická světlonoška. Týž den mi pro ni bylo vyjeveno jméno Helena. Ano je to pěkné ženské jméno a máme ho většinou spojené s krásou a ženstvím díky Heleně Trójské, ale já se ptala uvnitř sebe proč? Obyčejné jméno z kalendáře. Navíc ten význam s krásou a ženstvím mi k duši oné dámy jaksi neseděl. Byla krásná a dostatečně ženská i bez tohoto jména. Byla jsem tedy opět vybídnuta využít služeb internetu. A musela jsem se smát, jak je Vesmír dokonalý. Helena – význam je zářící světlo, pochodeň. Teď jsi konečně spokojena? Ptali se mě se smíchem mí andělé. Byla jsem. Ideální jméno pro světlonošku.


Duchovní jméno – jak to začalo a co nám přináší.

    Nebojte se využít duchovní pomoci, ať jsou to magické, léčitelské nebo věštecké služby. Je to přirozené a leckdy nejjednodušší a nejvhodnější řešení.
    Hledání a nalezení lásky: „21 způsobů, jak najít lásku“ je filozofií života v nejlepším slova smyslu. Velmi osobní a otevřený, inspirující, realistický a citlivý autor Pierre Franckh vyjadřuje své pochopení povaze lásky. Klíč k lásce leží v nás samých Klí
    Článek je možno libovolně šířit, avšak prosím v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky http://www.cestasramonou.cz. Děkuji.
    Další duchovní jména odkazují na naše světelné bratry a sestry z Plejád či jiných planet. K jedné sympatické dámě by bylo sděleno jméno Parsela. Toto jméno pochází dle obdržené informace právě z Plejád, odkud se dotyčná v rámci Vesmírného projektu vtělila do Atlantidy, kde vedla život jedinečné zahradnice, která komunikovala s vědomím rostlin takovým způsobem, jaký si dnes jen málo lidí dovede představit.


Váš osobní průvodce na cestě k vnitřní harmonii a síle.

    Lidé, jejichž duše mají pevné spojení s elementárními bytostmi a zejména rostlinnou říší často mají jména květin či jinak odkazují tímto směrem. Jméno mé babičky mi bylo vyjeveno během několika vteřin. Flora….svítilo mi v hlavě a já se musela smát. Sedělo to dokonale. Babička byla dlouholetou členkou Bonsai klubu, neustále se starala o nějaké květiny, chalupu chtěla svého času jen proto, že toužila po vlastní zahradě. Byla to duše tzv. skřítkovského typu, milovala mnohem více rostliny a květiny, než lidi a jako výtvarník často zpodobňovala právě skřítky, aniž by byla svého duchovního spojení s nimi na vědomé úrovni znalá. Má dobrá přítelkyně propojená s vílí říší a další milovnice květin má nádherné jméno Fleur – květina. Další mladá dáma je Iris a její duše má silné propojení se zemským živlem…..jak mi později až po sdělení duchovního jména sama prozradila, je to i její nejoblíbenější květina a od mala se hrabala stále někde v hlíně. Spíše jejími vlastními slovy koukala, kde co roste,
    Pro přijetí vašeho jména do vašich osobních vibrací a aury je vhodné si ve chvílích soukromí v klidu vaše jméno opakovaně při výdechu vyslovovat a nechat zvuk doznít. Podobně jako když meditující vyslovují zvuk ÓMmmmmmmmm.
    Schopnost uzřít ve své mysli duchovní ochranná a podporující jména se u mě postupně rozvinula až poté, co jsem se seznámila se jménem vlastním. Ramona. Taková už je poezie života. Já která zprostředkovala z duchovních sfér jména již mnoha lidem, jsem se své vlastní jméno dozvěděla prostřednictvím druhé osoby. Dáma, která mé jméno nahlédla byla shodou okolností v minulosti během putování mé duše alespoň dvakrát mým duchovním učitelem a mistrem magických nauk. Náhoda? Ovšem že ne.
    Pokud o něco žádáte Vesmír, meditujete, komunikujete se svými průvodci, užívejte toto své jméno. Značně posílí veškerou vaši duchovní práci a záměry zde ve fyzickém životě


365 meditácií na každý deň v roku

    Co dělat v případě, když se setkáte s problémem, který není normální a vybočuje z hranic racionálního světa? Na problémy, které běžnými postupy lze jen těžko vyřešit, existují nauky staré jako lidstvo samo.
    Některá duchovní jména například odkazují ke konkrétnímu vtělení z minulosti té které duše a často to bývá jeden z nejvíce osvícenějších a duchovních životů během vtělování na planetě zemi. Takové jméno potom pomáhá člověku navázat na jeho vlastní duchovní sílu a spojit se s již jednou prožitými duchovními či magickými zkušenostmi a dále je rozvíjet ku prospěchu svému i okolí.
     Náročné události jsou součástí našeho životního účelu. Dochází k nim proto, abychom se něčemu důležitému naučili. Jsou součástí celé sítě dohod, smluv a plánů, které jsme si sami vytvořili před svou současnou inkarna
    Podstatou knihy amerického spirituálního učitele Dana Millmana je sdělení, že vývoj člověka, jeho osobní a duchovní růst zahrnuje dvanáct bran, kterými je třeba projit. Je to neobyčejná životní univerzita s dvanácti ročníky, kde se v každém roce vyučuje j


Andělská terapie Kniha a 44 karet

    V knize najdete:Padesát osm tematických dvojstranSamostatné kapitoly o hlavních biblických postavách a tématechVelký počet tabulek, barevných map a ilustracíČasové osy pro snadnější orientaci v biblických dějináchNáměty k přemýšlen
    Často mě také mí průvodci pobídli, abych vyhledala význam sděleného jména navíc i na internetu. A to byla ovšem další zajímavá doplnění do skládanky. Takže se ze mě stává pomalu odbornice na starověká, biblická, hebrejská a řecká jména. Často význam sdělených jmen též odkazuje přímo na Boha. Na spojení s Bohem. Nebo na nebeský původ. Ariel – lev Boží. Godiva – dar od Boha. Urania – z řečtiny….nebeská, mimo jiné i jedna z devíti dcer Boha Dia, tedy múza. Mimochodem toto jméno….Urania..jsem obdržela pro jednu tanečnici. A ty bývají též múzami políbené nemyslíte?
    Někdy je třeba si chvíli na nově sdělené jméno zvykat. Sladit se s ním. Někteří ihned po sdělení vnímají radost a pocit něčeho hluboce známého, jiní lidé se ohlédnou třeba po měsíci a jsou udiveni tím, co vše jim přijetí jejich nového jména přineslo. Ne každý ho chce prezentovat veřejně, což nevadí. Důležité je vaše vnitřní přijetí.


12 bran na cestě k osobnímu růstu

    Od té chvíle, jsem se se svým jménem ladila a vnímala staronový rozměr, který mi do života přineslo. Sama jsem v tomto vtělení již mnoho let na cestě vědomého spirituálního rozvoje a byla jsem tedy schopna velmi dobře chápat, co vše mi spojení s mým duchovním jménem přineslo. Bylo tedy logické, že jsem si záhy kladla otázku, jaké jméno má asi ta či ona blízká osoba a nebo členové rodiny. Nepodnikla jsem však žádné konkrétní aktivity v duchovní oblasti, abych je zjistila. Vše začalo velmi pozvolna.
    Využívejme zdravý rozum, racionalitu ale nepopírejme duchovní jevy, náboženské nauky a získaná moudra chovaná v úctě po tisíce let.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00