Jak na věc


duchovní rozvoj

Andělská terapie Kniha a 44 karet

    Podstatou knihy amerického spirituálního učitele Dana Millmana je sdělení, že vývoj člověka, jeho osobní a duchovní růst zahrnuje dvanáct bran, kterými je třeba projit. Je to neobyčejná životní univerzita s dvanácti ročníky, kde se v každém roce vyučuje j
    Pro přijetí vašeho jména do vašich osobních vibrací a aury je vhodné si ve chvílích soukromí v klidu vaše jméno opakovaně při výdechu vyslovovat a nechat zvuk doznít. Podobně jako když meditující vyslovují zvuk ÓMmmmmmmmm.


12 základních duchovních pravidel

    V těch dnech jsem byla v intenzivním kontaktu s dvěma přítelkyněmi a společně jsme se věnovaly duchovní práci. Naše mimosmyslové vnímání a propojení neustále sílilo. Vždy když jsem na ně pomyslela, či byla v jejich společnosti, zjevovalo se mi v mysli jméno Muriel. Tedy….byla jsem si jista, že se jedná o jméno. Duchovní jméno. Chvíli jsem si nebyla jista, které z nich patří, ale mí průvodci a andělé mi byli v tomto nápomocni. Zkusmo jsem toto jméno zadala do internetového vyhledavače a při čtení žasla. Bylo to jako bych četla o samé podstatě mé přítelkyně. Toto jméno natolik ladilo s podstatou její duše a založením, že nebylo pochyb. Pak už vše jen nabíralo na obrátkách. Stačilo, abych spatřila nějakou osobu, chvíli ji vnímala, pomyslela si jaké jméno asi má…..a bylo otázkou času a někdy i velice krátké chvíle, kdy mi bylo jméno vyjeveno. Navíc jsem i vnímala, co ono jméno té které osobě přináší, jaké kvality podporuje či rozvíjí a velice často i odkud jméno pochází. Bylo zábavné, jak
    Nebojte se využít duchovní pomoci, ať jsou to magické, léčitelské nebo věštecké služby. Je to přirozené a leckdy nejjednodušší a nejvhodnější řešení.
    Co dělat v případě, když se setkáte s problémem, který není normální a vybočuje z hranic racionálního světa? Na problémy, které běžnými postupy lze jen těžko vyřešit, existují nauky staré jako lidstvo samo.
    Tato kniha předkládá nejrůznější biblické texty systematicky roztříděné podle témat a poskytuje tak ucelený biblický pohled na mnoho teologických, praktických, společenských i duchovních otázek. Je určena jak pro pravidelné čtení, tak pro příležitostné st


365 meditácií na každý deň v roku

    Schopnost uzřít ve své mysli duchovní ochranná a podporující jména se u mě postupně rozvinula až poté, co jsem se seznámila se jménem vlastním. Ramona. Taková už je poezie života. Já která zprostředkovala z duchovních sfér jména již mnoha lidem, jsem se své vlastní jméno dozvěděla prostřednictvím druhé osoby. Dáma, která mé jméno nahlédla byla shodou okolností v minulosti během putování mé duše alespoň dvakrát mým duchovním učitelem a mistrem magických nauk. Náhoda? Ovšem že ne.
    MNICH, KTERÝ PRODAL SVÉ FERRARI patří mezi nejznámější klasická díla s duchovní a psychologickou tematikou. Tato „úchvatná knížka, která přináší potěšení i poznání“, jak se o ní vyjádřil Paulo Coelho, byla přeložena do třiačtyřiceti jazyků a inspiruje mil


12 bran na cestě k osobnímu růstu

    Lidé, jejichž duše mají pevné spojení s elementárními bytostmi a zejména rostlinnou říší často mají jména květin či jinak odkazují tímto směrem. Jméno mé babičky mi bylo vyjeveno během několika vteřin. Flora….svítilo mi v hlavě a já se musela smát. Sedělo to dokonale. Babička byla dlouholetou členkou Bonsai klubu, neustále se starala o nějaké květiny, chalupu chtěla svého času jen proto, že toužila po vlastní zahradě. Byla to duše tzv. skřítkovského typu, milovala mnohem více rostliny a květiny, než lidi a jako výtvarník často zpodobňovala právě skřítky, aniž by byla svého duchovního spojení s nimi na vědomé úrovni znalá. Má dobrá přítelkyně propojená s vílí říší a další milovnice květin má nádherné jméno Fleur – květina. Další mladá dáma je Iris a její duše má silné propojení se zemským živlem…..jak mi později až po sdělení duchovního jména sama prozradila, je to i její nejoblíbenější květina a od mala se hrabala stále někde v hlíně. Spíše jejími vlastními slovy koukala, kde co roste,
    Kniha 365 meditácií na každý deň v roku predstavuje esenciu Oshových myšlienok. Krátke, ale výstižné texty obsahujú inšpiratívne myšlienky, ktoré kombinujú množstvo duchovných a filozofických tradícií a prepájajú ich s modernou psychológiou a vedou.
    Když máme harmonii v našem duchovním světě a energetické toky fungují, tak jak mají, prožíváme zároveň hojnost a harmonii i v našem hmotném a vztahovém světě.
    Využívejme zdravý rozum, racionalitu ale nepopírejme duchovní jevy, náboženské nauky a získaná moudra chovaná v úctě po tisíce let.


Váš osobní průvodce na cestě k vnitřní harmonii a síle.

    Často mě také mí průvodci pobídli, abych vyhledala význam sděleného jména navíc i na internetu. A to byla ovšem další zajímavá doplnění do skládanky. Takže se ze mě stává pomalu odbornice na starověká, biblická, hebrejská a řecká jména. Často význam sdělených jmen též odkazuje přímo na Boha. Na spojení s Bohem. Nebo na nebeský původ. Ariel – lev Boží. Godiva – dar od Boha. Urania – z řečtiny….nebeská, mimo jiné i jedna z devíti dcer Boha Dia, tedy múza. Mimochodem toto jméno….Urania..jsem obdržela pro jednu tanečnici. A ty bývají též múzami políbené nemyslíte?
    Další duchovní jména odkazují na naše světelné bratry a sestry z Plejád či jiných planet. K jedné sympatické dámě by bylo sděleno jméno Parsela. Toto jméno pochází dle obdržené informace právě z Plejád, odkud se dotyčná v rámci Vesmírného projektu vtělila do Atlantidy, kde vedla život jedinečné zahradnice, která komunikovala s vědomím rostlin takovým způsobem, jaký si dnes jen málo lidí dovede představit.
    Pokud o něco žádáte Vesmír, meditujete, komunikujete se svými průvodci, užívejte toto své jméno. Značně posílí veškerou vaši duchovní práci a záměry zde ve fyzickém životě
    Článek je možno libovolně šířit, avšak prosím v nezměněné podobě, s uvedením autora a s aktivním odkazem na webové stránky http://www.cestasramonou.cz. Děkuji.


Mnich, který prodal své ferrari

    Některá duchovní jména například odkazují ke konkrétnímu vtělení z minulosti té které duše a často to bývá jeden z nejvíce osvícenějších a duchovních životů během vtělování na planetě zemi. Takové jméno potom pomáhá člověku navázat na jeho vlastní duchovní sílu a spojit se s již jednou prožitými duchovními či magickými zkušenostmi a dále je rozvíjet ku prospěchu svému i okolí.
     Náročné události jsou součástí našeho životního účelu. Dochází k nim proto, abychom se něčemu důležitému naučili. Jsou součástí celé sítě dohod, smluv a plánů, které jsme si sami vytvořili před svou současnou inkarna


Duchovní jméno – jak to začalo a co nám přináší.

    V létě se mi přihodilo po delším čase, že jsem byla trochu udivena sděleným jménem. V rámci mé akce s duchovními jmény se na mě obrátila i dáma, která též pracuje jako kineziolog, terapeut. Moudrá a vědomá bytost. Prohlížela jsem si její fotografii a především oči, abych ji mohla navnímat a jméno přijmout a u toho si říkám, no to je také klasická světlonoška. Týž den mi pro ni bylo vyjeveno jméno Helena. Ano je to pěkné ženské jméno a máme ho většinou spojené s krásou a ženstvím díky Heleně Trójské, ale já se ptala uvnitř sebe proč? Obyčejné jméno z kalendáře. Navíc ten význam s krásou a ženstvím mi k duši oné dámy jaksi neseděl. Byla krásná a dostatečně ženská i bez tohoto jména. Byla jsem tedy opět vybídnuta využít služeb internetu. A musela jsem se smát, jak je Vesmír dokonalý. Helena – význam je zářící světlo, pochodeň. Teď jsi konečně spokojena? Ptali se mě se smíchem mí andělé. Byla jsem. Ideální jméno pro světlonošku.
    Od té chvíle, jsem se se svým jménem ladila a vnímala staronový rozměr, který mi do života přineslo. Sama jsem v tomto vtělení již mnoho let na cestě vědomého spirituálního rozvoje a byla jsem tedy schopna velmi dobře chápat, co vše mi spojení s mým duchovním jménem přineslo. Bylo tedy logické, že jsem si záhy kladla otázku, jaké jméno má asi ta či ona blízká osoba a nebo členové rodiny. Nepodnikla jsem však žádné konkrétní aktivity v duchovní oblasti, abych je zjistila. Vše začalo velmi pozvolna.
    V knize najdete:Padesát osm tematických dvojstranSamostatné kapitoly o hlavních biblických postavách a tématechVelký počet tabulek, barevných map a ilustracíČasové osy pro snadnější orientaci v biblických dějináchNáměty k přemýšlen


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00