Jak na věc


drahanská vysočina

Levné ubytování na Drahanské vrchovině

    Pro většinu dětí je školka druhým domovem, proto také všechny činnosti a aktivity probíhají tak, aby se co nejvíc přiblížily životu v rodině.
    Školka má tři součásti - mateřskou školu speciální, školní jídelnu a internát, které navzájem tvoří jeden vzájemně propojený celek s nepřetržitým provozem. Působnost zařízení je regionální – tzn.pro děti z celé Prahy a blízkého okolí, přednostně pak z Prahy 8, na jejímž území se nacházíme.
    Nepřetržitou péči o děti zajišťují kromě učitelek a vychovatelek ještě logopedická asistentka, zdravotnice a sociální pracovnice.
    Školka poskytuje péči a pomoc dětem ve věku od 2 do 7 let s vývojovými poruchami a opožděným vývojem, s poruchami pozornosti, dětem hyperaktivním, sociálně ohroženým, dětem, jejichž rodina se nachází v tíživé situaci.
    Naše speciální mateřská škola se nachází v krásném prostředí až na samém okraji Čimic, v těsném sousedství s chráněnou krajinnou oblastí Drahaňské údolí. K budově také patří velká zahrada s prolézačkami, pískovišti, koly, tříkolkami a brouzdalištěm.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00