Jak na věc


dragon kotel

+420 602 726 029 / +420 596 426 272

    Vysoký tlak vzduchu ve spalovací komoře zabraňuje tvorbě nedopalků paliva a přepadávání nespáleného paliva do popela. Při použití kvalitního paliva, se nevyskytuje efekt „spékání“, který negativně ovlivňuje činnost kotle.
    Ve standardu Dragon dodává speciální řídicí jednotku TALOS v českém jazyce. Tato jednotka je plně kompatibilní ke kotlu DRAGON- DUO a má v sobě funkci PID, která zbytečně nepodchlazuje kotel prací ventilátorů a dodává optimální množství paliva, čím šetří vaší finance a i životnost kotle. Volba jiné řídicí jednotky za příplatek 1 210 Kč.
    Kotle typu FARGO jsou určeny k vytápění obytných a průmyslových budov jsou to velmi moderní plně automatizovaná zařízení, jejichž obsluha je intuitivně jednoduchá. V kotlích typu FARGO je možné použít doplňkové roštové topeniště umístěné nad retortovým topeništěm, které umožňuje pravidelné spalování jiných paliv, jako je např. dřevo. Produkowane są o mocach: 12 - 75 kW


Hořák se zásobníkem AHD na hobliny, piliny, drcené dřevo

    Proces regulace se provádí nastavením max a min. hranic výkonu kotle. Pomoci speciálního algoritmu pid fuzyy logic, tato jednotka sama určí kolik paliva bude zapotřebí pro daný okruh. Tento proces se vypočítá s ohledem na objem vytopené plochy a vlastností paliva. Následně davá možnost řídit objem vycházejících splodín, což šetří zívotní prostředí ale i množství paliva.
    K regulátoru je možno připojit pokojový termostat nebo dálkový ovládací panel (např. PILOT R), který umožňuje udržování předem nastavené teploty uvnitř místnosti. Díky tomu se zvyšuje komfort užívání řídící jednotky.
    Inovační systém automatického rozpálení a čištění hořáku umožňuje spalování horší kvality paliv za příznivější ceny. Díky těmto vlastnostem zíslaly kotle typu DRAGON ocenění nejekologičtějších a nejpříznivějších pro životní prostředí kotlů v svoji třídě.
    Zařízení určené pro spalování štěpky, hobliny, piliny, kůry a granulační max. 30 mm a relativní vlhkosti (30% -50% pro 50 kW-100 kW) a (40% -60% pro 180 kW, 250 kW, 500 kW, 1000 kW).V zařízení s pohyblivým roštem () lze spalovat různé druhy biopaliv.
    Regulátor řídí práci : podavače, ventilátoru, čerpadla ústředního topení (U.T.), čerpadla teplé užitkové vody (T.U.V.), výkon ventilátoru je řízen plynule, což umožňuje pevné určení množství dodávaného vzduchu k procesu spalování.


Pokojový termostat ST-280 RS EU

    Regulátor umožňuje udržení zadané teploty užitkové vody a udržuje teplotu uvnitř budovy. Regulátor vyžaduje změnu nastavení vzhledem k různorodosti paliv a druhu kotle.
    V případě použití vlhkých pilin používají hydralizator. Zařízení spolupracuje v kombinaci s teplovodním kotlem DRAGON KWM- SH pro vytápění rodinných domů, sušiček, řemeslné dílny, výrobní haly apod. Vyrobená energie pece: 50kW, 100kW, 180kW, 250kW, 500kW, 1000kVt lze vytápět obytnou plochu 300 až 6500m. Automatické ovládaní spalovacího procesu
    V naší prodejně dle otevírací doby. Je lepší předem zavolat a domluvit schůzku, může se stát, že typ Vámi požadovaný nebudeme mít k dispozici. Po předchozí domluvě je možný osobní odběr i mimo otevírací dobu.
    Regulátor řídí práci : podavače, ventilátoru, čerpadla ústředního topení(Ú.T.), čerpadla teplé užitkové vody(T.U.V.), čerpadla podlahového vytápění. Po připojení teplotního čidla vnějšího prostředí, má možnost vypočítat správnou spotřebu kotle a řídit kotel bez zbytečných zrát paliva.


VYPRODEJ- POSLEDNÍ KŮSY SKLADEM

    Z důvodů znečištění životního prostředí a rostoucích cen fosilních paliv se stále více lidí přiklaní k výtapění šetrnému k životnímu prostředí. Investiční náklady, pohodlí a snadnost používání jsou specifika kotlů na pelety. Uživatelé stále častěji hledají řešení, které mohou zajistit efektivní a nákladově rozumné metody produkce tepla. Jednou z možností a buduciho směru vytapění jsou technologicky pokročilé, ale přesto velmi snadno ovladatelné kotle pro spalování dřevěných pelet. Kotle na pelety jsou zajímavá nabídka pro ty, kteří nemají přístup k zemnímu plynu nebo pro domy energeticky úsporné s využíváním obnovitelných zdrojů energie. Kotle na pelety můžete uplatnit v programu ZELENÁ ÚSPORAM a obdržet až 80% nákladů zpět za pořízení kotle - stačí, aby kotel byl v 5 emísní třídě, měl EKODESIGN a byl na seznamu technických dotáčních výrobků ČR.
    Ve standardu kotle Dragon- Duo dodáváme s  vodním roštem a s vyústěním kouřovodu dozadu uprostřed (konfiguraci komína 1 a 17, víz technické parametry). Od 1. 8. 2017 volba jiné konfigurace za příplatek 1 800 Kč. Volba litinového roštu od 1. 8. 2017 za příplatek 1 800 Kč. Jedná se o opatření, které dovolí nám vyrábět více standardních kotlů různých výkonu a tím omezit dodací prodlevy v sezoně.
    Na přání zákazníka existuje možnost výroby topeniště kotle z plechu o síle 8 mm. Za příplatek v závislosti na rozměrech kotle od 2.800,-  až  4.990Kč,-
    Jeho charakteristickým rysem je protiběžný šnek, což umožňuje transport paliv s různou zrnitostí přímo do středu spalovací komory. Díky mnoha měsíčnímu testování v laboratoři, byl dosažen optimální způsob rozvodu vzduchu, který umožňuje získat velmi dobré spalovací parametry a ekonomickou účinnost kotle.


Při sestavě objednávky zákazník upřesňuje:

    Kotle, jako zdroj vytápění máji velký dopad na životní prostředí. Proto EU spolu s ČR apelují na výrobce kotlů, aby vyvíjely konstrukce, které umožní menší znečišťovaní prostředí svým odpadovým - vypařovaným produktem. Kotle dle emisního odpadu jsou zařazené do 5 emisních tříd, kde 5 emisní třída je ta nejvyšší.
    Kotle typu DRAGON jsou to nízkoteplotní ekologické kotle ÚT přízpůsobené k efektivnímu a plně zautomatizovanému spalování biomasy - pelet. Kotel je vybavený trubkovým hořákem s vysoce moderním regulátorem.
    Automatický kotel DRAGON-DUO 38 kW je spolehlivý výrobek firmy Dragon. Určen ke spalování více druhu paliv. Vyznačuje se vysokou energetickou úsporností. Kapacita palivové nádrže výdrží 4-8 dní v závislosti na kvalitě paliva, zateplení a velikosti objektu. Velmi snadná obsluha, dlouhá životnost a díky použití kvalitního litinového šneku bezproblémové podávání paliva .
    Automatické kotle Dragon jsou známe především svou kvalitou a pohodlností v obsluze.Výrobce je známý na polském trhu především svou pečlivostí a precizností, dbá na správnost postupu  výroby až po konečné zapojení kotle  u zákazníka. Vyrábí kotle pro domácnosti ale i pro nemocnice, školy, dílny  atd.


Jsme na oficiálním seznamu MŽP, ČHK a APTT.

    Šnek tlustý, odolný proti oděru a praskání. Široký rám upevnění zásobníku paliva, příprava k montáži zařízení „hasič“. Pohon využívá převodovky německé společnosti BHF HmbG. Inteligentní systém S. O. S se zvukovou signalizaci chrání motor proti přehřátí (u kotlů do 38 kW). Zpětný chod pro lepší servis a manipulaci se šnekem. Vylepšený geometrický uhel podavače pomáhá snadnější dopravě paliva a snižuje opotřebení.
    Dálkový ovladač typu G je další typ termostatu firmy PROND. Dálkové monitorování zařízení, které umožní ovládat kotel Brucer-P z pohodlí domova, mění nastavení teplé vody. Má funkci pokojového termostatu, nastavení změn tepla v různých časových intervalech (programování teplot pro celý den, týden).
    V roce 2018 se v České republice budou moc prodavat jenom kotly 4 a 5 emisní třidy. Pro zajímavost, v Polsku toto nařízení platí od roku 2017. Kotlů na pelety v 5 emisní třídě je spousta, ale vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům na pelety (od 5,2 Kč za kg) a vysokým cenám samotných kotlů na ně dosáhne 30% české populace. Máme v nábídce i uhelné kotle 5. emísní třídy s EKODESIGNEM. Když uvažujete o dotacích od státu, připadají v úvahu jenom kotle na biopalivo, které máji takzvaný EKODESIGN. POZOR ! Ne všechny kotle na pelety v 5. emísní třídě mají EKODESIGN.  


Doprava kotlu po celé Č.R. zdarma!

    Úlohou zařízení je automatická regulace dmýchání do kotlů ÚT a spínání čerpadel: cirkulačního, čerpadla užitkové vody a podlahového čerpadla ve vedení ústředního topení. Regulátor spolupracuje se šnekovým podavačem kotle. Proces ovládání je realizován pomocí kontroly teploty kapaliny v kotli ÚT.
    Hlavní výhodou kotlů DRAGON je komfortní a jednoduchá obsluha, která spočívá pouze v periodickém doplňování stavu paliva v kotli (v závislosti na počasových podmínkách a stupni zateplení budovy co 3-6 dní).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00