Jak na věc


dotazník krevní srážlivosti

Dotazník spokojenosti občanů 2018

    Více než 20 otázek zpravidla dotazovanou osobu odradí. Obzvláště u dotazníků vyplňovaných přes internet je vhodné udržet celkovou dobu vyplňování pod 10 minutami.
    Mnoho otázek se může naráz jevit jinak v kontextu předchozích otázek. Je vhodné si dotazník také vyplnit v náhodném pořadí nebo od konce, umožňuje-li to povaha dotazníku, zda-li jsou odpovědi stále stejné.
    Na začátku dotazníku by měly být zařazeny zajímavé otázky, které upoutají pozornost respondenta. uprostřed by se měly nacházet stěžejní otázky, jejichž vyplnění vyžaduje soustředění, a na konci otázky méně závažné.
    Běžně se uvádí délka dotazníku v rozmezí 40 až 50 otázek a doba vyplňování 20 minut, nicméně tolik času je ochoten věnovat vyplňování pouze velmi dobře motivovaný respondent.
    Jak jste spokojený s prací naší pobočky BestDrive? Podělte se s námi o Váš názor a můžete vyhrát! Vyplňte níže uvedený dotazník spokojenosti a staňte se jedním z vylosovaných, který obdrží poukaz na služby v hodnotě 500,- Kč!


18. Cokoliv, co byste nám rádi sdělili nad rámec tohoto dotazníku:

    Vážení spoluobčané, prostřednictvím dotazníku jsme chtěli zjistit Vaše názory na stávající situaci v obci a Vaše představy o jejím dalším rozvoji. Výsledky dotazníku budou důležitým podkladem pro rozhodování zastupitelstva o dalším směřování obce a jejího rozvoje. Dotazník byl anonymní a je určen pro všechny občany starší 15 let. Děkujeme všem za jeho vyplnění.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00