Jak na věc


doručování datovou schránkou

Státní ústav pro kontrolu léčiv

    Pokud nevíte, jakou barvu koupit pro blízkou osobu, pomůže vám květomluva. Podívejte se na význam jednotlivých barev. Každopádně, pokud víte, jaká je oblíbená barva milované osoby, vůbec na to nedejte.
    Objednatel, který je spotřebitelem (tedy je fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), má právo na mimosoudní řešení sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou podle zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí být podán do jednoho roku ode dne, kdy objednatel, který je spotřebitelem, uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u distributora poprvé. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je Český telekomunikační úřad. Internetové stránky tohoto subjektu jsou www.ctu.cz.
    Výsledná zpráva doručování zásilek:• ve výsledné zprávě nalenete informace o průběhu doručování.• seznam zásilek s odůvodněním jejich nedoručení v elektronické podobě formou databáze.


Přehled doručovaných písemností - zdravotnické prostředky

    rudá - láska, modrá - věrnost, zlatá - důstojnost, hnědá - zloba, žárlivost, fialová - pokora, zelená - naděje, tmavě růžová - vděčnost, růžová - odpuštění, světle růžová - obdiv, sympatie, oranžová - vášeň, touha, žlutá - odpuštění, pokora, upřímnost, bílá - nevinnost, velká láska
    Příjemce při převzetí květin a dárků podepisuje dodací list, který obsahuje počet a druh květů, z kterých je kytice vázána. Podepsáním dodacího listu a přijetím květin nebo dárků souhlasí příjemce se vzhledem a také s množstvím, jedná-li se o řezané květiny. Je tedy nutné, aby si zákazník dodávku pečlivě zkontroloval. Na pozdější reklamace ohledně množství a druhu dodaného produktu nebude brán zřetel. Případné stížnosti musí být oznámeny do 3 dnů po dodání, buď telefonicky, faxem nebo osobně na prodejně, kde budou ihned vyřešeny. Garantujeme, že řezané květiny vydrží čerstvé nejméně 3 dny, za předpokladu, že bude o květy správně pečováno ze strany odběratele.


Adresné doručování (doručování zásilek)Provádíme doručování těchto druhů zásilek:

    Doručování květin zajišťujeme každý den, včetně sobot, nedělí a svátků. Standardně v pracovních dnech od 8,00 - 18,00 hod. Je možno doručit květinu i expres do 3 hodin po objednání bez příplatku, případně okamžitě, ale v závislosti na počtu a časovém rozvrhu objednávek u našich smluvních partnerů. Jinak standardně do 24 hod. po objednání květiny. Doručování květin o sobotách, nedělích a svátcích, případně v ranních nebo pozdních hodinách, po vzájemné předchozí dohodě s objednavatelem. Pro doručení květin o víkendu je třeba květiny objednat nejpozději v pátek do 16,00 hod. K doručení během státních svátků je třeba květiny objednat nejpozději do 16,00 hod. posledního pracovního dne před svátkem.
    Společnost Česká distribuční se mimo jiné zabývá také doručováním osobních i reklamních zásilek (direct mail, katalogy,knihy,atd.) pro jednotlivé adresáty. Kompletně se postaráme o Vaše directmarketingové kampaně.
    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.


Přehled doručovaných písemností - ceny a úhrady

    Růže patří mezi nejoblíbenější a nejprodávanější květiny. Je symbolem krásy, lásky a přátelství. Pro svoji krásu byla nazvána královnou květin. Růže člověka provázejí po celý život. Kytice z růží jsou vhodným dárkem při oslavách narozenin, svátku, narození dítěte, používají se ve svatebních kyticích atd. Pokaždé, když chcete někomu udělat radost, můžete darovat růži. Růže k těmto účelům jsou speciálně vyšlechtěny a pěstovány ve vhodných klimatických podmínkách po celém světě. Největší pěstitelé jsou v Africe a jižní Americe, odtud se po sklizni letecky přepravují na holandskou burzu květin, až nakonec skončí v květinářství ve vašem městě. A pokud si kytici z růží v e-shopu vyberete, o doručení květin se postaráme.
    Nezodpovídáme za zdržení nebo nedoručení zásilky v případě, že jsou nedostatky na straně zákazníka, např. udání nesprávné adresy, zamítnutá platební karta, přestěhování, dovolená či služební cesta příjemce. Produkty vyobrazené v on-line katalogu se mohou lišit od skutečně dodaných květin a dárků. Nahrazení je nutné, aby bylo možno zboží doručit v dohodnuté době. Vyhrazujeme si právo nahradit zboží uvedené v katalogu zbožím podobného vzhledu, stejného druhu a stejné nebo vyšší kvality tak, aby bylo dosaženo bezvadného vzhledu a co nejvyšší podobnosti.


Informace o doručování veřejnou vyhláškou

    V případě, že příjemce květin není v určené době dodání zásilky na udané adrese, přenechá náš asistent květiny na bezpečném místě například u sousedů, na vrátnici, recepci, v info centru a podobně. Jestli ani takováto místa nejsou k dispozici, případně když si zákazník přál předání květin pouze této určené osobě, tak zanechá náš asistent na místě v poštovní schránce informační lístek s vysvětlením a kontakty na naší firmu, případně zanechá vzkaz v hlasové schránce telefonu příjemce. Objednavatele zásilky samozřejmě vždy o této situaci neprodleně informujeme telefonicky nebo e-mailem.O další doručení se pak pokusíme následující den. Pokud se ani při druhém pokusu nepodaří zásilku doručit, tak se zásilka vrací a bude znehodnocena (platí pouze u květin, ne u dárků). Pokud si budete přát další pokus o doručení, bude nutno zásilku znovu objednat a zaplatit. Prosíme Vás proto, uvádějte při vyplňování údajů o příjemci co nejvíce informací: v jakém patře bydlí, vyplňte raději mobilní i pevnou
    Nemáte čas, možnost, případně ani chuť shánět po městě kytici a ještě navíc ji osobně předat? Pak to nechte opravdu na nás. Vaše lásky, blízké, přátele i kolegy překvapíme, potěšíme a poděkujeme jim za Vás. Maximálně se vynasnažíme, aby Vámi vybrané a objednané květiny a dárky byly doručeny v co možná nejkratším termínu, případně v přesně Vámi vymezené době a to v perfektním stavu a kvalitě.
    Poskytované poštovní služby - jde se o službu, kterou je možné přepravit zásilky malé hodnoty s obsahem reklamy - adresný direct mail, katalogy, brožury, noviny, časopisy, pozvánky na firemní či jiné akce, prospekty nebo tiskoviny výhradně reklamního charakteru. Příjem ani doručení provozovatel nestvrzuje a za obsah zásilky nenese žádnou odpovědnost.


Navštivte také naše další stránky

    Doručování květin zajišťujeme každý den, včetně sobot, nedělí a svátků. Standardně v pracovních dnech od 8,00 - 18,00 hod. Je možno doručit květinu i expres do 1 hodiny po objednání bez příplatku, případně okamžitě, ale v závislosti na počtu a časovém rozvrhu objednávek od předchozích zákazníků, což bychom Vám však okamžitě sdělili. Doručování květin o sobotách, nedělích a svátcích zajišťujeme od 8,00 - 16,00 hod. Mimo tyto časy zajišťujeme i doručování květin v ranních i nočních hodinách po vzájemné předchozí dohodě s objednavatelem. Nemáme žádné cenové příplatky za doručování mimo stanovenou dobu, ani o sobotách, nedělích, ani o svátcích.Ceník doručování květin po HK o okolí: • cena kytice do 250,- Kč........doručení 100,- Kč • cena kytice od 250 - 500,- Kč........doručení 50,- Kč • cena kytice nad 500,- Kč........doručení zdarma Tyto částky se automaticky vygenerují u případné on-line objednávky v internetovém formuláři. Seznam míst - okolí Hradce Králové, pro které platí tento doru
    • 12 plnohodnotně vybavených distribučních míst, na čtyřech z nich přijímáme adresné zásilky – Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové.• 5 lettershopů (Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Kolín).
    Validace adres:• validnost adresy je základním předpokladem správného adresného doručení.• na základě provedení validace adres vymažeme chybné adresy a vy tak ušetříte na tisku, doručování i poštovném.• výsledek validace je možno jedním kliknutím naimportovat do interního programu CEDI pro další zpracování adresné zakázky.• Validace je porovnání adresných bodů s adresnými body evidovanými na statistickém úřadu.
    Osobní psaní – jedná se o sdělení vyhrazené pouze pro jednoho konkrétního adresáta (zákazníka), jehož údaje jsou ve sdělení obsaženy.Reklamní psaní – jedná se o adresný direct mail, katalogy, noviny,časopisy, pozvánky na firemní či jiné akce, knihy, brožury, prospekty nebo tiskoviny výhradně reklamního (direct mail) charakteru.


Galerie - kytice z růží k doručení

    Direct mail je jakoukoli propagační záležitostí zaslanou pomocí pošty nebo distribuční sítě přímo osobě, které chce prodejce produkt nabídnout. Formy direct mailu: dopis, pohlednice, katalog, ceník, objednávkový list, sdružený direct mail. Direct mail je součástí direct marketingu (přímého marketingu). U něj je nutné respektovat zákon o regulaci reklamy a zákon o ochraně osobních údajů.
    Pro co největší autentičnost květiny, dle vybrané fotografie a důvěru ve 100 % kvalitu doporučujeme objednávat květiny a dárky s několikadenním předstihem, aby bylo možno případně doobjednat květy, které by nemusely být momentálně skladem.
    Doručování zásilek:• doručovací síť: k dipozici máme 3577 doručovatelů.• doručování zásilek zajišťujeme na 90 % území České republiky.• doručování zajišťujeme na základě daných pravidel pro provádění adresného doručovánísedm dní v týdnu v době od 08:00 do 20:00 hodin.
    (1) Právní předpisy uváděné panem Votočkou jsou veřejnoprávními předpisy a pro doručování v rámci SVJ jsou bezvýznamné. Doručování v oblasti soukromoprávní je něco zcela jiného než doručování ve sféře veřejnoprávní. Neplést dohromady!

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00