Jak na věc


dopravníky s tažným elementem

Dopravníky s modulárními pásy

    Obchodní jednotka „Dopravníky“ společnosti STRAND se zabývá komplexním řešením dopravních a manipulačních problémů při mezioperační a expediční přepravě především v provozech s vysokými hygienickými nároky. Společnost má k dispozici velmi dobré reference na realizované expediční systémy v masokombinátech, montážní linky ke kompletaci výrobků při postupné montáži, příjmové a balící linky na porážkách drůbeže, dopravníky v...
    Provedení, konstrukce, použité transportní prvky, elektronické ovládací systémy a elektropohony jsou přizpůsobovány konkrétním požadavkům daného provozu.
    Provedení dopravníku odpovídá od typu dopravované hmoty a jejich vlastností. Jako pohonu využíváme třífázový asynchronní motor se šnekovou převodovkou. Dopravní výkon je možné regulovat pomocí frekvenčního měniče.
    Jsou určeny pro plynulou dopravu rubaniny v kapacitních porubech dobývaných uhelnými kombajny či uhelnými pluhy a mechanizovanou výztuží nebo individuální hydraulickou výztuží. Rubanina pak dále pokračuje přesypem na sběrný hřeblový dopravník a následně na pásový dopravník.
    Tyto unašeče jsou navařeny pod úhly, dle sklonu dopravníku. Provedení dopravnílku může být celo-zakrytování nebo otevřený dle přepravovaného materiálu. Provedení konstrukce dopravníku, tak jako všech ostatních, může být stacionární, mobilní nebo jinak uzpůsobené danému provozu.


Výroba dopravníků

    Na tyto druhy dopravníků využíváme pásy z plastů popř.oceli, s unášecími prvky a různými typy perforace. Provedení dopravníků od horizontálního, přes šikmé až po vertikální.
    Pásové dopravníky jsou vhodné pro použití při přepravě kusových výrobků, drobných dílců či surovin v potravinářském průmyslu, konečných produktů ve skladech nebo ve výrobní lince.
    Jako transportních pásů využíváme klasických pásů na nichž jsou navařeny unašeče nebo kapsy různých tvarů a rozměrů.
    Destičkové dopravníky jsou určeny převážně k přepravě kusových výrobků různých vlastností především tam, kde je třeba zvýšená odolnost pásu vůči vyšším teplotám nebo vůči mechanickému poškození .Jsou vhodné jak k samostatnému použití, tak pro zástavbu do větších dopravních celků, popř. výrobních a montážních linek. Konstrukce dopravníků umožňuje řešit několik tvarových úseků linky (zatáčky, lomené úseky apod.) na jeden pohon.
    dopravníky pro přepravu kusových výrobků, drobných dílců nebo surovin v potravinářském průmyslu, dopravníky pro přepravu konečných produktů ve skladech nebo ve výrobní lince pro snažší manipulaci s materiály při zpracování


Pásové dopravníky vynášecí

    Trať hřeblového dopravníku se skládá z žlabů, ve nichž obíhají řetězy vysoké pevnosti. Délky jednotlivých žlabů jsou 0,5m, 0,75m, 1,5m a 1,75m. Na řetězech jsou upevněna hřebla, která hrnou při pohybu řetězu rubaninu ve žlabu před sebou na konec hřeblového dopravníku k dalšímu dopravnímu zařízení.
    Stavebnicové konstrukční řešení naši hřeblových dopravníků zajišťuje jejich snadnou a rychlou montáž a flexibilně tak vychází vstříc požadavkům zákazníků. Při provozování dopravníku v polostrmých a strmých slojích je důležitá správná volba vhodného typu kotvení v závislosti na úklonu sloje.Mezi základní části hřeblových dopravníků patří stanice pohánění a stanice vratná. Vratná a poháněcí stanice mohou být také vybaveny napínáním, které zajišťuje potřebné předpětí dopravního řetězu při provozu hřeblového dopravníku.Naše důlní hřeblové dopravníky bez výjimky splňují přísné požadavky pro práci v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu a uhelného prachu.
    Celkové provedení, konstrukce a použité materiály jsou přizpůsobeny daným požadavkům provozů, mohou být stacionární, mobilní, se stavitelnými výškami vstupů a výstupů, s bočním vedením atd.


Jsme spolehlivým partnerem pro vaše záměry!

    Tento typ pásových dopravníků je ideální pro přepravu sypkých materiálů či drobných částic s menší prašností. Dle dané specikace je použit nejvhodnější typ transportního pásu ze široké škály pro použití pásů pro lehký strojírenský průmysl až pro potravinářství.
    Jsou určeny pro plynulou dopravu rubaniny při ražení chodeb v uhlí nebo v uhlí s přibírkou průvodních hornin od nakladačů s bočním výsypem umístěných na čelbě a to až po přesyp na pásový dopravník. Případně lze tyto dopravníky využít pro vynášení přepadlého materiálu u sýpek a podobně. Jsou konstruovány pro zavěšení na samostatný úsek tratě závěsné dráhy s násypnou částí uloženou na počvě a pro přemísťování v celku tažnými prostředky dle postupu čelby.
    Pro výrobu dopravníků používáme materiály konstrukčních ocelí s různými druhy povrchových úprav (zinkování, komaxit). Dalšími materiály jsou nerezové oceli a profily z hliníkových slitin.
    Dopravníky jsou v rámci manipulace s různými výrobky a produkty využívány napříč všemi aplikaceni, které jsme realizovali a realizujeme. Dopravníky mohou být poháněny asynchronními motory, stejnosměrnými motory, krokovými motory, servohohony, pneumatickými pohony apod. Záleží na dané aplikaci a vhodnosti jednoho, či druhého řešení.


Zakázkové zpracování nerez oceli

    Tyto dopravníky jsou specificky určené pro použití k technologiím jako jsou zavalování samolepících etiket - wrap-round, přenášení obalů -přechody mezi dopravníkovými cestami,nebo mezi nesourodými operacemi při plnění, balení, etiketování či zavírání. Přítlačné dopravníky jsou vhodné pro vedení obalů pro etiketovací systémy, orienatci obalů atd.
    Ve spolupráci s drtičem a přesouvacím zařízením jsou určeny pro plynulou dopravu rubaniny z kapacitních porubů. Rubanina pak dále pokračuje přesypem na pásový dopravník
    Pro automatizování chodu dopravníku je možné dopravníky vybavit snímacími čidli. Dle konkrétních požadavků lze vstupy a výstupy dopravníku opatřit uzavíracími šíbry.


Pásové dopravníky horizontální

     Vážení zákazníci, v této sekci naleznete válečkové dopravníky. V této mabídce můžete nalézt válečkové dopravníky s různým počtem noh. Tyto dopravníky jsou určeny pro přepravu kartonů, ale i jiného kusového zboží. Sklon můžete seřizovat pomocí výškově stavitelných noh. Šíře dráhy dopravníků je 500 mm, celková šíře válečkových dopravníků je 620 mm. Výška dopravníků je nastavitelná od 655 do 1000 mm. Povolené zatížení válečkových dopravníků je 70 kg mezi dvěma nohami. Válečkové dopravníky můžete tvarovat do zatáček až 180°. Na jedné ose je umístěno 5 kladiček nebo 2 válečky (plastové nebo ocelové). Průměr válečků a kladiček je 50 mm. Válečkové dopravníky jsou vybaveny kolečky s brzdami.Pokud máte nějaké dotazy či problémy s výběrem, obraťte se na naše odborníky, kteří Vám rádi a ochotně pomohou.
    Modulární pásové dopravníky jsou modifikací pásových dopravníků, pás klasického typu je zde nahrazen pásem složeným z plastových článků. Pro výrobu modulárních pásových dopravníků používáme subdodávky od renomovaných výrobců v široké škále typů a materiálů. Konstrukce dopravníků je z nerezové nebo konstrukční oceli.
    Výroba dopravníků se zaměřením především na atypické druhy dopravníků, které jsou určené převážně pro potravinářský průmysl, chemický průmysl a sklady. Provedení a konstrukce jsou vždy přizpůsobovány konkrétním požadavkům daného provozu.
    Modulární pásové dopravníky jsou převážně určeny pro použití k přepravě jak kusových předmětů, tak i sypkých a jiných drobných materiálů. Velký prostor pro využití v potravinářském průmyslu při zpracování zeleniny a ostatních surovin.
    I zde je možno vyrobit dopravníky mobilní, stacionární, výškově stavitelné, které lze doplnit o další přídavná zařízení jako jsou odkapávací vany, násypky a výsypky, skluzy.


Šnekové dopravníky

    Využíváme šnekové elektropřevodovky nebo elektropohony ve válcích jako pohonné jednotky těchto dopravníků. Materiály používané k výrobě jsou konstr.oceli tř.11 s povrchovými úpravami zinkovaním, lakováním či komaxitováním, další materiály jsou nerezové oceli AISI304 nebo AISI 316.
    Tyto dopravníky jsou ideální pro použití k dopravování a dávkování suchých sypkých hmot.
    Přepravní prostor je tvořen trubkou nebo žlabem, uvnitř kterého se otáčí dopravní hřídel se spirálou-šnekem. Konstrukce šnekových dopravníků zohledňuje konkrétní výkonové a délkové požadavky zadavatele.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00