Jak na věc


dopravní psychotesty pro řidiče testy

Psychotesty pro řidiče z povolání

    Daný druh vyšetření provádíme také na doporučení lékaře u těchto žadatelů o řidičské oprávnění a řidičů:
    Psychotesty jsou povinné pro řidiče autobusů a nákladních aut nad 7,5t (s výjimkou těch, kteří jezdí pouze pro vlastní potřebu) - musí absolvovat psychologické testy a vyšetření u praktického lékaře. Psychotesty je potřeba zvládnout při zahájení činnosti, pak v 50 letech a potom každých pět let. Lékařská vyšetření jsou častější. Od r. 2011 se vyšetření musí podrobit i vybodovaný řidič.
    Naši pracovníci jsou po celou dobu Vašeho vyšetření připraveni Vás podpořit a tuto někdy velmi stresující situaci zvládnout.
    Dopravně psychologické vyšetření v Praze začíná obyčejně v 9:00 nebo ve 14:00 na této adrese:PhDr. Jindřich Vaněk - psychotestyNa Šafránce 39Praha 10 - Vinohrady


Proč psychotesty pro řidiče u mne?

    Mezi naše zákazníky patří české i zahraniční logistické a dopravní firmy (řidiči kamionů a autobusů), státní instituce, stavební, zemědělské a potravinářské firmy, ČSAD, MHD, řidiči ADR, obchodní řetězce, cestovní kanceláře, podnikové dopravy a samostatní řidiči, senioři i vybodovaní řidiči - češi i cizinci - reference na vyžádání zadavatelům


Psychotesty pro řidiče Praha a Říčany

     Pro tyto psychotesty není žádný závazný obsah. Objevily se i zprávy, že kdosi vyšetřuje tím, že si půl hodiny s řidičem popovídá a vystaví mu potvrzení o řidičské způsobilosti. Takových psychologů-sebevrahů ale moc nenajdete (přece jen do určité míry zodpovídají za to, že za volantem nic fatálního neprovedete). Kromě toho musí být psycholog od r. 2011 (nejpozději 2012) atestován, aby mohl vyšetření provádět. Většinou se psychotesty skládají z části osobnostní a výkonové, podobně jako psychotesty k policii - viz odstavec níže. Někde vás také vyšetří na speciálním přístroji, který imituje situace, se kterými se můžete na silnici setkat - zjišťuje tendenci zmatkovat, riskovat apod. Klasikou je vyšetření inteligence, paměti a pozornosti. V osobnostní části jsou to pak dotazníky podobné těm, které najdete zde, doplněné někdy rozhovorem. Testy pro řidiče nebývají nezvládnutelně náročné - i proto, že jde o komerční (a velmi lukrativní záležitost) a žádná firma si nechce udělat takové jméno,
     Na trhu působí velké množství firem, které vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel (tak se to oficiálně jmenuje) provádějí. Ceny se pohybují v rozmezí 1000 až 2500 Kč. Hledejte na internetu spojení psychotesty pro řidiče, dopravně-psychologické vyšetření, psychologické vyšetření řidičů a určitě někde poblíž na někoho přijdete.
    Naši psychologové testují nejen řidiče, ale řadu dalších profesí. Základním pravidlem naší práce je ohleduplný přístup ke klientům, diskrétnost a respektování všech pravidel práce s citlivými osobními údaji. Přestože psychologické testování nebývá příjemnou povinností, u nás se budete cítit v "pohodě".
    Psychotesty pro řidiče - dopravně psychologické vyšetření zvládnete za jedno odpoledne nebo dopoledne a zároveň obdržíte posudky pro vašeho praktického nebo závodního lékaře - výrazně tak ušetříte váš čas. Najdete nás na třech pracovištích: Praha, Mělník a Sedlice u Blatné | Strakonice.


AKREDITOVANÍ PSYCHOLOGOVÉ

    Všichni naši psychologové získali akreditaci Ministerstva dopravy ČR k provádění dopravně psychologického vyšetření a jsou členy Sdružení dopravních psychologů a dopravních specialistů. Všichni jsou oprávněni k provádění dopravně psychologického vyšetření.
    Jsem akreditovaný dopravní psycholog schválený Ministerstvem dopravy ČR. Nabízím odborné dopravně psychologické vyšetření řidičů (psychotesty pro řidiče), které je dáno zákonem č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (Zákon o silničním provozu) v platném znění od 1. 8. 2011 a vyhláškou č.277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
    V případě negativního výsledku vyšetření s Vámi psycholog probere možnosti a doporučení pro další postup.


JAK PROBÍHAJÍ PSYCHOTESTY PRO ŘIDIČE:

    Jaké jsou zákonné temíny pro absolvování dopravně psychologického vyšetření pro profesionální řidiče? Do kdy platí a kdy se opakuje?Posudek psychologa vystavený na základě dopravně psychologického vyšetření je od 1. července 2006 povinen požadovat každý registrující praktický lékař vystavující profesionálním řidičům potvrzení o absolvování pravidelné lékařské prohlídky. Vstupní lékařské prohlídce se musí profesionální řidič podrobit před zahájením výkonu činnosti a dalším pravidelným lékařským prohlídkám do 50 let věku každédva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.Dopravně psychologické vyšetřeníse po dovršenívěku 50 let pravidelně opakuje vždy po 5 letech - tedy v 50, 55, 60, 65 letech atd.
    Dopravně psychologické vyšetření | Psychotesty pro řidiče Praha | Dopravní psycholog Říčany | Vybodován.cz | Seznam kominíků | Kominictví Hrusice | Spiderclub.cz
    Rozhodnutí o zadržení/odebrání řidičského průkazu (přinese navíc řidič, který žádá o vrácení ŘO z důvodu uloženého trestu či sankce)
     Kontakt PhDr. Jindřich Vaněkznalec v oboru zdravotnictví se specializací klinická psychologie a psychologie silniční a městské dopravy, akreditovaný dopravní psycholog, atestovaný klinický psycholog Psychotesty začínají jak uvedeno výše na této adrese: Na Šafránce 39, Praha 10 - Vinohrady Parkování bez omezení - Praha 10 nemá zóny placeného parkování Do navigace zadejte: Praha, Na Safrance 39 Podrobné mapy pro snadnou orientaci - maps.google.cz , mapy.cz MHD: stanice ORIONKA - tram 10 a 16, bus 136 a 175 - pěší trasa od stanice ORIONKA stanice TOLSTÉHO - bus 101, stanice SLOVINSKÁ - bus 135 a stanice FLORA - metro A


Psychologické testy jinde na síti

    Budete hodnocen/a v oblasti osobnostních charakteristik vázaných na jednání a chování v dopravních situacích, dále v oblasti pozornosti, soustředěnosti a reakcí v dopravě. Součástí vyšetření je také psychologický pohovor a metody na počítači (není třeba umět ovládat PC). V některých testech můžete pracovat libovolným tempem, v jiných je Vaše tempo sledované.
    ŘIDIČI SENIOŘI A OSTATNÍ ŘIDIČI DOPORUČENÍ LÉKAŘEM – posouzení psychické způsobilosti na základě vyžádání praktického lékaře či lékaře specialisty (vyšší věk, zdravotní potíže, abuzus alkoholu, drog)upozornění: i přes doporučení lékařem, toto vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění – řidič si jej hradí sám.
     Psychologické vyšetření se týká i mnoha dalších skupin řidičů - hasičů, řidičů tramvají, policejních aut, záchranek, velkých stavebních strojů a samozřejmě i strojvůdců a pilotů. Tady už bývá situace komplikovanější a musíte se informovat přímo u příslušných organizací a firem. Rámcově je ale celý proces podobný tomu, co zde bylo popsáno.
    Telefonicky se objednáte na číslech 588 881 170 nebo 733 125 479 u naší milé asistentky, která Vám pomůže najít nejvhodnější termín. Ten jsme obvykle schopni nabídnout do týdne.


Dopravně psychologické vyšetření řidičů.

    Provádíme také individuální posouzení psychické způsobilosti k řízení motorového vozidla na žádost ošetřujícího lékaře nebo občana (řidiči amatéři - senioři nad 60 let, návrat z výkonu trestu, nebo vracení řidičského oprávnění po vybodování a ZŘMV...) Základní vyšetření je podobné jako u profesionálních řidičů, ale v souvislosti se zdravotní problematikou je často rozšířené o některé speciální diagnostické metody a bývá časově náročnější. Toto vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění, řidič si uhradí sám cenu v hotovosti v den vyšetření.Potvrzení a doporučení pro zaměstnavatele nebo lékaře je pak vystaveno v den psychologického vyšetření.
    získáte na obecním úřadu obce s rozšířenou působností příslušného podle místa obvyklého bydliště osoby na území ČR – obvykle na magistrátu.


Jak se na psychotesty řidičů v Praze objednat?

    Hodně dotazů se týká přijímacích psychologických testů k Policii ČR. Přesné složení testové baterie není známé a ani by to nebylo žádoucí, protože pak by tyto psychotesty ztratily svůj smysl. Aniž bychom o policejních testech vyzradili příliš, lze uvést asi tolik: Určitě se skládají z části zaměřené na osobnost a z části výkonové. Výkonová část bude patrně zahrnovat test inteligence (kvalitní IQ testy zdarma a úkoly na trénink k testům inteligence najdete na www.mensa.cz), test pozornosti a testy dalších kognitivních funkcí - např. postřeh, schopnost přesně a rychle reagovat atp. Osobnostní část testů k PČR zahrnuje jednak klasické dotazníky, s jakými se setkáte i na tomto webu (typu OSPAT, PESO nebo ICAP). Takové dotazníky je možné do určité míry obelhat, nicméně mají určité jistící mechanismy - zkoumá se konzistence (podobné odpovědi v týž škálách) a obsaženy jsou i speciální škály na odhalení případné stylizace. Tyto testy budou nejspíš doplněny dalšími psychologickými metodami, nap
    Psychologická zpráva z vyšetření je důvěrný materiál, který nelze bez souhlasu testovaného poskytnout třetí osobě (ani v případě, že třetí osoba je zadavatelem psychologického vyšetření - např. zaměstnavatel). Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je zaslání kopie výsledku vyšetření na Váš příslušný Dopravní inspektorát (do 5ti dnů od vyšetření) - platí pro řidiče profesionály, řidiče se zákazem řízení a vybodované, učitele autoškol).
    Psychologickou laboratoř provozujeme již od roku 1994. Stále pracujeme na její modernizaci, a proto je naše laboratoř vybavena nejmodernějšími metodami v oblasti psychologické diagnostiky. Samozřejmostí je, že splňuje veškeré podmínky technického i diagnostického charakteru stanovené platnou právní úpravou.
    Na partnerských projektech najdete ještě další možnosti otestovat se. Jde o Test sebevražedného rizika, Test síly deprese DEPRETEST a Test syndromu vyhoření - všechny tyto psychologiccké testy jsou zdarma i s výsledky a online.


Profesionální přístup, výsledky ihned!

    JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.
    ŘIDIČI SE ZÁKAZEM ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL - řidiči, kteří žádají o vrácení řidičského průkazu, které pozbyli v důsledku nařízení soudu či správního orgánu (magistrátu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností) po dobu nejméně 6 měsíců /většinou v souvislosti s vážnou dopravní nehodou, řízením pod vlivem alkoholu či drog, extrémním překročením povolené rychlosti/.
    Zprávu si buď odnesete s sebou při odchodu nebo Vám ji pošleme poštou (je třeba jí poté předat praktickému lékaři, který potvrdí absolvování dopravně psychologického vyšetření).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00