Jak na věc


dokumentace bozp na stavbě

VYBERTE SI DŮM JAKÝ SE VÁM LÍBÍ

    V dokumentaci jsou uvedeny základní informace o investorovi, stavbě, celkové situaci stavby a řešení inženýrských sítí. Ve výkresové části jsou uvedeny pouze základní údaje. Současně se vyřizují stanoviska dotčených orgánů a vlastníků veřejné, dopravní a technické infrastruktury.
    Dle požadavků Stavebního zákona, jeho prováděcích a souvisejících předpisů a v souladu s vývojem legislativy na úseku požární ochrany musí každá projektová dokumentace stavby (projekt) obsahovat požárně bezpečnostní řešení (požární zpráva - PBŘ).
    Na základě této dokumentace je vydáno stavební povolení. Je zde detailněji zpracována předešlá dokumentace pro územní rozhodnutí. Řeší i požárně bezpečnostní řešení a vnitřní instalace - voda, kanalizace, plyn, elektřina.
    Projektovou dokumentaci pro stavební řízení pro Vás můžeme zpracovat i na projekt z jiného konstrukčního systému a upravit ho tak, aby splňoval požadavky na dřevostavbu. Projektová dokumentace může být dle Vašeho zvážení připravena v energeticky úsporném systému, pro nízkoenergetické dřevostavby a pasivní dřevostavby.


Dokumentace skutečného provedení stavby

    Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) umožňuje jednoduché posouzení budov z hlediska kvality obalových konstrukcí, nároků na energii a tedy i nákladů pro její provoz. Od ledna 2009 vznikla dle novely zákona č. 406/2009 Sb. povinnost vlastnit tento průkaz ke každé novostavbě a také k některým druhům rekonstrukcí.
    Tato dokumentace rozvíjí detailněji dokumentaci pro stavební povolení. Je rozšířena zejména o detaily částí konstrukce a výpisy všech prvků. Na základě této dokumentace lze sestavit plánovaný rozpočet stavby.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00