Jak na věc


dehtochema asfaltový pás ipa v60 s35 lepenka

Asfaltový pás BITUBITAGIT červená 3,5mm DEHTOCHEMA střešní šindel

    Náš závod se hlásí k tradici a k odpovědnosti při rozvíjení systému managmentu jakosti a k neustálému zlepšování jeho efektivnosti. Organizace si plně uvědomuje, jak důležité je plnit požadavky zákazníků, zákonné požadavky a požadavky předpisů. Našim nejdůležitějším záměrem je vyrábět výrobky v předepsané kvalitě, v dostatečném množství, se zpětnou vazbou na požadavky zákazníka. Zajišťovat technický, technologický a výrobkový rozvoj tak, aby Dehtochema ve Svobodě nad Úpou patřila stále k nejpřednějším výrobcům asfaltových hydroizolačních pásů.
    KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., závod 3 DEHTOCHEMA ve Svobodě nad Úpou, patří mezi nejprogresivnější provozy v rozvoji výrobků asfaltových hydroizolačních pásů.
    V letech 1992-93 se provedla zásadní rekonstrukce výrobního zařízení k rozšíření sortimentu o SBS a APP modifikované a speciální pásy. V posledním období uplatňuje Dehtochema své výrobky ve stále větší míře i na zahraniční trhy.
     Jako první v republice a druhá v Evropě přišla na trh s výrobky ze skelné rohože (Bitagit) a skelné tkaniny (Sklobit). Její výrobky se pro svou vysokou kvalitu používaly pro speciální stavby sledované státem (metro, jaderné elektrárny, vojenské stavby, aj.)
    Oddělení odbytuZděnka Fadrhoncovátel.: +420 326 370 638mobil: +420 737 226 112zdenka.fadrhoncova@dehtochema.cz Lídie Šubrtovátel.: +420 326 370 618mobil: +420 737 226 166lidie.subrtova@dehtochema.cz


Asfaltový pás BITUBITAGIT zelená 3,5mm DEHTOCHEMA střešní šindel

    Vážení obchodní partneři, dovoluji si Vás informovat o personálních změnách v naší společnosti. Od 1. 5. 2018 je součástí našeho týmu p. Kamil Hejzlar, který působí v regionu Západ. Od 15. 5. 2018 je součástí našeho týmu nový produktový manažer na PVC, PIR p. Jan Langhans. Ke dni 15. 6. 2018 skončil v naší společnosti p. Radek Pavlík.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00