Jak na věc


datum nástupu do zaměstnání

Volná pracovní místa - úřady práce

     Tlačítkem „Označit/odznačit splnění požadavku“ lze pro nastavený řádek změnit stav „Splněno - Nesplněno“ bez nutnosti otevřít editační dialog. Zároveň se změní „Autor změny“ podle přihlášeného uživatele a „Poslední změna“ se nastaví dle aktuálního datumu a času.


Návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené datum nástupu do práce

    Funkce umožňuje evidovat uchazeče o zaměstnání, zadávat požadavky a vyhodnocovat je, zařazovat uchazeče do výběrových řízení, připojovat k uchazečům dokumenty, tisknout libovolné údaje včetně možnosti mít pro každý požadavek samostatnou sestavu, při splnění požadavků lze zařadit uchazeče do personalistiky i do mezd. Uchazeč se zapisuje do tabulky kontaktů, odkud jsou jeho osobní údaje (jméno, bydliště, kontaktní telefony…) přeneseny do evidence uchazečů. Údaje z evidence uchazečů se následně přenáší do personalistiky i do mezd, hodnoty se pořídí pouze jednou a jsou využívány i ostatními funkcemi programu Vision ERP. Doplněk pomůže sledovat jednotlivá, vyhlášená výběrová řízení a je přitom jedno, jestli se jedná o jednorázový nábor pro určitou pozici, nebo dlouhodobý nábor pracovníků. V systému si můžete pro každou pozici nastavit výběrová kritéria s bodovým ohodnocením. U každého uchazeče můžete následně vyhodnocovat splnění těchto kritérií (zvolených parametrů). Systém vám tak pomůže
    Rodičovská dovolená může trvat maximálně do 3 let věku dítěte. Pokud by Vaše paní chtěla zůstat do 4 let věku dítěte, musel by jí zaměstnavatel dát souhlas s neplaceným volnem. Tolik ke lhůtám. Rozhodně je vhodné žádat o nástup písemně. Důležité ale je, že Vaše paní už při nástupu na rodičovskou dovolenou měla zaměstnavatele seznámit s tím, kdy se hodlá vrátit. Pokud tak neučinila, zaměstnavatel počítá s tím, že se vrátí až po 3 letech a nemusí jí do té doby vzít zpět. K právům a povinnostem: v průběhu mateřské dovolené ručí zaměstnavatel zaměstnankyni, že jí navrátí na původní místo (jak se říká „na tu samou židli“), po rodičovské dovolené už je to jen místo odpovídající dosažené kvalifikaci a zkušenostem. Pokud takové místo nabídnout nemůže, vzniká výpovědní důvodu pro nadbytečnost s příslušným 2 měsíčním odstupným.


Rodičovská dovolená a odchod na MD, návrat z mateřské dovolené (rodičovské dovolené)

     Tlačítko „Tisk požadavku“ vytvoří sestavu, která byla uložena v položce „Výběr sestavy pro tisk“ konkrétního požadavku. Pro každý požadavek je možné vytvořit zvláštní sestavu a její umístění uložit přímo do požadavku. Každý požadavek tak lze tisknout samostatnou sestavou, hodnoty z aktuálního řádku se do sestavy přenáší přes tabulku #selrows (obsahuje hodnoty parametru i identifikátor uchazeče o zaměstnání z aktuálního SQL dotazu).
    stav - vazba na číselník stavů - pokud je vazba na schvalovací postup, předpokládá se buď nějaká činnost při změně stavu, případně po nějaké akci automatická změna stavu
    Datum nástupu – datum přijetí do zaměstnání (položka je nepřístupná, dokud nejsou splněny všechny požadavky). Pokud existuje pracovní poměr pro konkrétního uchazeče se shodným datumem nástupu, je tato položka nepřístupná, zároveň je nepřístupná záložka „Požadavky mimo VŘ“. Po zaměstnání uchazeče mu již nelze nijak změnit požadavky ani datum nástupu. Zároveň jej nelze znovu zaměstnat, ani do jiného pracovního poměru, aby bylo další zaměstnání možné, je potřebné jeho nové zařazení mezi uchazeče o zaměstnání (tj. jedna žádost o zaměstnání umožňuje pouze jeden pracovní poměr).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00