Jak na věc


daně české pojišťovny cz,

D-300 - uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů

    Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilůInformace Ministerstva financí ČR k uplatnění DPH u osobních automobilů po 1.4.2009 + Nejčastější dotazy a odpovědi k tomuto tématu.Nejčastější dotazy k uplatňování DPH ve výstavbě po 1.1.2008Informace Ministerstva financí ČR k uplatnění DPH u výstavby po 1.1.2008.Změna sazby DPH po přijetí zálohyInformace Ministerstva financí ČR k uplatnění DPH při platbě předem a případné změně sazby daně. Zdaňuje se novou sazbou celá částka, nebo jen doplatek/přeplatek?Uznatelnost úroků u DPříj od 1.1.2009Sdělení MF k aplikaci ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, o omezení uznatelnosti úroků (finančních nákladů) v základu daně z příjmů.
    Daňový kalendář 2015Úplný daňový kalendář pro rok 2015 s termíny podání jednotlivých daňových přiznání a splatnostmi jednotlivých daní. K dispozici jsou i archivní verze roku 2006, roku 2007, roku 2008, roku 2009, roku 2010, roku 2011, roku 2013 a roku 2014.Klíčové rady k odpočtu úroků hypotéky z daníKlíčové rady k odpočtu úroků hypotéky z daní od GEPARD FINANCEInformace GFŘ k ručení za nezaplacenou DPHInformace Generálního finančního ředitelství k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109 zákona o DPH - neuplatňování do 30.9.2013Daňová přiznání po internetuOsobní zkušenosti s podáváním daňových přiznání po internetu, tedy v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem. Základními pojmy, postup získání kvalifikovaného certifikátu potřebného pro vytváření zaručeného elektronického podpisu, postupem podání elektronického daňového přiznání po internetu.


Společné zdanění manželů v otázkách a odpovědích

    Nahrazen pokynem D-300!!! Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-190 k jednotnému uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Čj. 15/ 2 444/1999.


D-319 - nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně

    D-319 - nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daněPokyn č. D-319 - čj. 43/48 552/2008-431 - MF, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně.D-300 - uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmůPokyn Ministerstva financí ČR č. D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůD-298 - uplatňování zákona o registračních pokladnáchPokyn Ministerstva financí ČR č. D-298 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a při uplatňování slev na daních z příjmů dle ustanovení § 35 odst. 6, 7 a 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s pořízením registrační pokladny nebo technickým zhodnocením používané pokladny v souladu se zákonem č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozděj
    Změny v zákoně o daních z příjmů novelou č. 545/2005 Sb.Hlavní změny ve zdaňování příjmů a nejvýznamnější změny zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů provedené novelou č. 545/2005 Sb.Uplatňování DPH od 1. ledna 2006Změny v uplatňování DPH po novele provedené zákonem č. 545/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2006.Uplatňování DPH u služeb cestovního ruchuInformace o uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb v oblasti cestovního ruchu. Informace Ministerstva financí.Uplatňování úroků z úvěrů na byty v roce 2006Informace ke změnám při uplatňování úroků z úvěrů použitých na financování bytových potřeb jako nezdanitelné části základu daně, k nímž dochází u zaměstnanců v r. 2006 novelou zákona o daních z příjmů - zákonem č. 545/2005 Sb.
    Vznik penále za rok 2004 z důvodu změny způsobu v uplatňování daňových výdajů. Ministerstvo doporučuje správcům daně vyhovět žádostem o prominutí penále.


Průměrné ceny PHM "pro podnikatele"

    D-234 - o uplatňování DPH při podnikání ve sdruženíPokyn Ministerstva financí ČR č. D-234 o uplatňování DPH při podnikání ve sdružení na základě smlouvy o sdružení podle § 829 občanského zákoníku nebo jiné obdobné smlouvy. Čj. 181/99 749/2001.D-227 - o uplatňování DPH u osobních automobilůPokyn Ministerstva financí ČR č. D-227 o uplatňování DPH u osobních automobilů. Definice pojmů. U kterých vozidel lze odečíst DPH. Č.j. 181/101 888/2001.D-206 - o uplatňování DPH ve výstavběPokyn Ministerstva financí ČR č. D-206 o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě. Definice pojmů, součástí staveb, montážních prací apod. Č.j. 181/8 200/2001.D-190 - uplatňování zákona o daních z příjmůNahrazen pokynem D-300!!! Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-190 k jednotnému uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Čj. 15/ 2 444/1999.
    Informace k novele zákona o DPH od 1.4.2011Informace Ministerstva financí - Změny v uplatňování DPH po novele provedené zákonem č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011.Dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze zaměstnání 2008/2009Informace Ministerstva financí - Dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků pro období 2008/2009.Informace o skupinové registraci DPHInformace Ministerstva financí ČR ke skupinovým registracím DPH od 1.1.2009.Informace k uplatňování zákona o DPH u výstavbyInformace Ministerstva financí ČR k uplatnění DPH u výstavby po 1.1.2008.


Změny v zákoně o daních z příjmů novelou č. 545/2005 Sb.

    Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat - rok 2009Finanční zpravodaj č. 3/2009 - Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat. Zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů v kalendářním roce 2009 pro fyzické osoby a právnické osoby do 5 zaměstnanců.Otázky a odpovědi ke zrušení povinnosti daň zálohovat - rok 2009Nejčastější otázky a odpovědi ke zrušení povinnosti zálohovat daň z příjmů v kalendářním roce 2009.Přehled smluv o zamezení dvojího zdaněníPřehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.GFŘ D-6 - uplatňování zákona o daních z příjmůPokyn GFŘ č. D-6 - čj. 32320/11-3 - k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů. Nahrazuje pokyn MF D-300.
    Finanční zpravodaj č. 3/2009 - Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat. Zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů v kalendářním roce 2009 pro fyzické osoby a právnické osoby do 5 zaměstnanců.
    Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-247 o uplatňování DPH u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů - činnost advokátů, rozhodce, notáře, soudního exekutora, správce konkursní podstaty, likvidátora, znalců a tlumočníků. Čj. 181/100 874/2002.
    Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-285 k aplikaci § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a vymezení tzv. závislé činnosti.
    Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-227 o uplatňování DPH u osobních automobilů. Definice pojmů. U kterých vozidel lze odečíst DPH. Č.j. 181/101 888/2001.


Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat - rok 2009

    Související zákonyZákon o daních z příjmůZákon o rezervách/business/pravo/zakonyZákon o dani z přidané hodnotyZákon o dani silničníZákon o dani z nemovitostíZákon o dani dědické, darovací/business/pravo/zakonyZákon o spotřebních daníchZákon o správních poplatcích
    Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-206 o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě. Definice pojmů, součástí staveb, montážních prací apod. Č.j. 181/8 200/2001.


Klíčové rady k odpočtu úroků hypotéky z daní

    D-274 - k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-253 k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005. Jednotný postup při uplatňování § 35d zákona o daních z příjmů.D-253 - Uplatňování DPH po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincíPokyn Ministerstva financí ČR č. D-253 Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincí. Při hotovostních platbách se DPH počítá až z částky po zaokrouhlení a toto zaokrouhlení není možno považovat za finanční vyrovnání.D-252 - Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě)Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-252 Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě). Čj. 471/14 664/2003.D-247 - o uplatňování DPH u činností dle zvláštních právních předpisůPokyn Ministerstva financí ČR č. D-247 o uplatňování DPH u činnos
    Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-298 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a při uplatňování slev na daních z příjmů dle ustanovení § 35 odst. 6, 7 a 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s pořízením registrační pokladny nebo technickým zhodnocením používané pokladny v souladu se zákonem č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Uplatňování DPH od 1. ledna 2006

    Společné zdanění manželůSdělení Ministerstva financí ČR k postupu při uplatnění společného zdanění manželů.Společné zdanění manželů v otázkách a odpovědíchNejčastější otázky a odpovědi k tématu společného zdanění manželů.Daň z nemovitostí od roku 2006Informační leták Ministerstva financí ČR o dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2006.Nové výdajové paušály -> penále 2004Vznik penále za rok 2004 z důvodu změny způsobu v uplatňování daňových výdajů. Ministerstvo doporučuje správcům daně vyhovět žádostem o prominutí penále.
    Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-253 k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005. Jednotný postup při uplatňování § 35d zákona o daních z příjmů.
    Průměrné ceny pohonných hmot vydané Ministerstvem financí ČR pro účely určení výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona, t.j. u vlastních silničních motorových vozidel nezahrnutých do obchodního majetku a silničních motorových vozidel bezplatně vypůjčených ve smyslu § 659 občanského zákoníku. Aktuální sazby i historické hodnoty od roku 2001.
    Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-253 Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincí. Při hotovostních platbách se DPH počítá až z částky po zaokrouhlení a toto zaokrouhlení není možno považovat za finanční vyrovnání.
    Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-252 Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě). Čj. 471/14 664/2003.


Uznatelnost úroků u DPříj od 1.1.2009

    Osobní zkušenosti s podáváním daňových přiznání po internetu, tedy v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem. Základními pojmy, postup získání kvalifikovaného certifikátu potřebného pro vytváření zaručeného elektronického podpisu, postupem podání elektronického daňového přiznání po internetu.
    Aktuální i historické sazby poplatků za užívání dálnice a rychlostní silnice silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly (dále jen "motorové vozidlo") nebo jízdní soupravou - ceny dálničních známek.
    Informace ke změnám při uplatňování úroků z úvěrů použitých na financování bytových potřeb jako nezdanitelné části základu daně, k nímž dochází u zaměstnanců v r. 2006 novelou zákona o daních z příjmů - zákonem č. 545/2005 Sb.


Dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze zaměstnání 2008/2009

    Přehled daňových pokynů řady DPřehled daňových pokynů řady D od D-1 až po současnost. Označení aktuálních pokynů.Ceny dálničních známek a sazby mýtnéhoAktuální i historické sazby poplatků za užívání dálnice a rychlostní silnice silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly (dále jen "motorové vozidlo") nebo jízdní soupravou - ceny dálničních známek.Jednotné kurzy měnJednotné kurzy měn stanovené pro poplatníky, kteří nejsou účetními jednotkami, dle § 38 zákona o daních z příjmů.Průměrné ceny PHM "pro podnikatele"Průměrné ceny pohonných hmot vydané Ministerstvem financí ČR pro účely určení výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona, t.j. u vlastních silničních motorových vozidel nezahrnutých do obchodního majetku a silničních motorových vozidel bezplatně vypůjčených ve smyslu § 659 občanského zákoníku. Aktuální sazby i historické hodnoty od roku 2001.
    Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-234 o uplatňování DPH při podnikání ve sdružení na základě smlouvy o sdružení podle § 829 občanského zákoníku nebo jiné obdobné smlouvy. Čj. 181/99 749/2001.
    Sdělení MF k aplikaci ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, o omezení uznatelnosti úroků (finančních nákladů) v základu daně z příjmů.
    Úplný daňový kalendář pro rok 2015 s termíny podání jednotlivých daňových přiznání a splatnostmi jednotlivých daní. K dispozici jsou i archivní verze roku 2006, roku 2007, roku 2008, roku 2009, roku 2010, roku 2011, roku 2013 a roku 2014.
    Informace Ministerstva financí ČR k uplatnění DPH při platbě předem a případné změně sazby daně. Zdaňuje se novou sazbou celá částka, nebo jen doplatek/přeplatek?

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00