Jak na věc


dan brown bod klamu recenze

D-300 - uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů

    Přehled daňových pokynů řady DPřehled daňových pokynů řady D od D-1 až po současnost. Označení aktuálních pokynů.Ceny dálničních známek a sazby mýtnéhoAktuální i historické sazby poplatků za užívání dálnice a rychlostní silnice silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly (dále jen "motorové vozidlo") nebo jízdní soupravou - ceny dálničních známek.Jednotné kurzy měnJednotné kurzy měn stanovené pro poplatníky, kteří nejsou účetními jednotkami, dle § 38 zákona o daních z příjmů.Průměrné ceny PHM "pro podnikatele"Průměrné ceny pohonných hmot vydané Ministerstvem financí ČR pro účely určení výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona, t.j. u vlastních silničních motorových vozidel nezahrnutých do obchodního majetku a silničních motorových vozidel bezplatně vypůjčených ve smyslu § 659 občanského zákoníku. Aktuální sazby i historické hodnoty od roku 2001.
    Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-253 k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005. Jednotný postup při uplatňování § 35d zákona o daních z příjmů.
    Informace Ministerstva financí ČR k uplatnění DPH při platbě předem a případné změně sazby daně. Zdaňuje se novou sazbou celá částka, nebo jen doplatek/přeplatek?
    Informace k novele zákona o DPH od 1.4.2011Informace Ministerstva financí - Změny v uplatňování DPH po novele provedené zákonem č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011.Dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze zaměstnání 2008/2009Informace Ministerstva financí - Dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků pro období 2008/2009.Informace o skupinové registraci DPHInformace Ministerstva financí ČR ke skupinovým registracím DPH od 1.1.2009.Informace k uplatňování zákona o DPH u výstavbyInformace Ministerstva financí ČR k uplatnění DPH u výstavby po 1.1.2008.


D-227 - o uplatňování DPH u osobních automobilů

    D-234 - o uplatňování DPH při podnikání ve sdruženíPokyn Ministerstva financí ČR č. D-234 o uplatňování DPH při podnikání ve sdružení na základě smlouvy o sdružení podle § 829 občanského zákoníku nebo jiné obdobné smlouvy. Čj. 181/99 749/2001.D-227 - o uplatňování DPH u osobních automobilůPokyn Ministerstva financí ČR č. D-227 o uplatňování DPH u osobních automobilů. Definice pojmů. U kterých vozidel lze odečíst DPH. Č.j. 181/101 888/2001.D-206 - o uplatňování DPH ve výstavběPokyn Ministerstva financí ČR č. D-206 o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě. Definice pojmů, součástí staveb, montážních prací apod. Č.j. 181/8 200/2001.D-190 - uplatňování zákona o daních z příjmůNahrazen pokynem D-300!!! Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-190 k jednotnému uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Čj. 15/ 2 444/1999.
    Související zákonyZákon o daních z příjmůZákon o rezervách/business/pravo/zakonyZákon o dani z přidané hodnotyZákon o dani silničníZákon o dani z nemovitostíZákon o dani dědické, darovací/business/pravo/zakonyZákon o spotřebních daníchZákon o správních poplatcích
    Finanční zpravodaj č. 3/2009 - Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat. Zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů v kalendářním roce 2009 pro fyzické osoby a právnické osoby do 5 zaměstnanců.


Informace k uplatňování zákona o DPH u výstavby

    Daňový kalendář 2015Úplný daňový kalendář pro rok 2015 s termíny podání jednotlivých daňových přiznání a splatnostmi jednotlivých daní. K dispozici jsou i archivní verze roku 2006, roku 2007, roku 2008, roku 2009, roku 2010, roku 2011, roku 2013 a roku 2014.Klíčové rady k odpočtu úroků hypotéky z daníKlíčové rady k odpočtu úroků hypotéky z daní od GEPARD FINANCEInformace GFŘ k ručení za nezaplacenou DPHInformace Generálního finančního ředitelství k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109 zákona o DPH - neuplatňování do 30.9.2013Daňová přiznání po internetuOsobní zkušenosti s podáváním daňových přiznání po internetu, tedy v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem. Základními pojmy, postup získání kvalifikovaného certifikátu potřebného pro vytváření zaručeného elektronického podpisu, postupem podání elektronického daňového přiznání po internetu.
    Průměrné ceny pohonných hmot vydané Ministerstvem financí ČR pro účely určení výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty podle § 24 odst. 2 písm. k) bod 3 zákona, t.j. u vlastních silničních motorových vozidel nezahrnutých do obchodního majetku a silničních motorových vozidel bezplatně vypůjčených ve smyslu § 659 občanského zákoníku. Aktuální sazby i historické hodnoty od roku 2001.
    Úplný daňový kalendář pro rok 2015 s termíny podání jednotlivých daňových přiznání a splatnostmi jednotlivých daní. K dispozici jsou i archivní verze roku 2006, roku 2007, roku 2008, roku 2009, roku 2010, roku 2011, roku 2013 a roku 2014.
    Sdělení MF k aplikaci ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, o omezení uznatelnosti úroků (finančních nákladů) v základu daně z příjmů.
    Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-234 o uplatňování DPH při podnikání ve sdružení na základě smlouvy o sdružení podle § 829 občanského zákoníku nebo jiné obdobné smlouvy. Čj. 181/99 749/2001.


Otázky a odpovědi ke zrušení povinnosti daň zálohovat - rok 2009

    Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-298 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a při uplatňování slev na daních z příjmů dle ustanovení § 35 odst. 6, 7 a 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s pořízením registrační pokladny nebo technickým zhodnocením používané pokladny v souladu se zákonem č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
    Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat - rok 2009Finanční zpravodaj č. 3/2009 - Rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat. Zrušení povinnosti platit zálohy na daň z příjmů v kalendářním roce 2009 pro fyzické osoby a právnické osoby do 5 zaměstnanců.Otázky a odpovědi ke zrušení povinnosti daň zálohovat - rok 2009Nejčastější otázky a odpovědi ke zrušení povinnosti zálohovat daň z příjmů v kalendářním roce 2009.Přehled smluv o zamezení dvojího zdaněníPřehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku.GFŘ D-6 - uplatňování zákona o daních z příjmůPokyn GFŘ č. D-6 - čj. 32320/11-3 - k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů. Nahrazuje pokyn MF D-300.
    Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-285 k aplikaci § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a vymezení tzv. závislé činnosti.


D-247 - o uplatňování DPH u činností dle zvláštních právních předpisů

    Společné zdanění manželůSdělení Ministerstva financí ČR k postupu při uplatnění společného zdanění manželů.Společné zdanění manželů v otázkách a odpovědíchNejčastější otázky a odpovědi k tématu společného zdanění manželů.Daň z nemovitostí od roku 2006Informační leták Ministerstva financí ČR o dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2006.Nové výdajové paušály -> penále 2004Vznik penále za rok 2004 z důvodu změny způsobu v uplatňování daňových výdajů. Ministerstvo doporučuje správcům daně vyhovět žádostem o prominutí penále.
    Informace o uplatňování nároku na odpočet daně u osobních automobilůInformace Ministerstva financí ČR k uplatnění DPH u osobních automobilů po 1.4.2009 + Nejčastější dotazy a odpovědi k tomuto tématu.Nejčastější dotazy k uplatňování DPH ve výstavbě po 1.1.2008Informace Ministerstva financí ČR k uplatnění DPH u výstavby po 1.1.2008.Změna sazby DPH po přijetí zálohyInformace Ministerstva financí ČR k uplatnění DPH při platbě předem a případné změně sazby daně. Zdaňuje se novou sazbou celá částka, nebo jen doplatek/přeplatek?Uznatelnost úroků u DPříj od 1.1.2009Sdělení MF k aplikaci ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, o omezení uznatelnosti úroků (finančních nákladů) v základu daně z příjmů.
    Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-206 o uplatňování daně z přidané hodnoty ve výstavbě. Definice pojmů, součástí staveb, montážních prací apod. Č.j. 181/8 200/2001.


Informace o skupinové registraci DPH

    Změny v zákoně o daních z příjmů novelou č. 545/2005 Sb.Hlavní změny ve zdaňování příjmů a nejvýznamnější změny zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů provedené novelou č. 545/2005 Sb.Uplatňování DPH od 1. ledna 2006Změny v uplatňování DPH po novele provedené zákonem č. 545/2005 Sb. s účinností od 1. ledna 2006.Uplatňování DPH u služeb cestovního ruchuInformace o uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb v oblasti cestovního ruchu. Informace Ministerstva financí.Uplatňování úroků z úvěrů na byty v roce 2006Informace ke změnám při uplatňování úroků z úvěrů použitých na financování bytových potřeb jako nezdanitelné části základu daně, k nímž dochází u zaměstnanců v r. 2006 novelou zákona o daních z příjmů - zákonem č. 545/2005 Sb.
    Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-227 o uplatňování DPH u osobních automobilů. Definice pojmů. U kterých vozidel lze odečíst DPH. Č.j. 181/101 888/2001.
    Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-247 o uplatňování DPH u činností uskutečňovaných podle zvláštních právních předpisů - činnost advokátů, rozhodce, notáře, soudního exekutora, správce konkursní podstaty, likvidátora, znalců a tlumočníků. Čj. 181/100 874/2002.
    Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-253 Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincí. Při hotovostních platbách se DPH počítá až z částky po zaokrouhlení a toto zaokrouhlení není možno považovat za finanční vyrovnání.
    Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-252 Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě). Čj. 471/14 664/2003.


Dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze zaměstnání 2008/2009

    Informace ke změnám při uplatňování úroků z úvěrů použitých na financování bytových potřeb jako nezdanitelné části základu daně, k nímž dochází u zaměstnanců v r. 2006 novelou zákona o daních z příjmů - zákonem č. 545/2005 Sb.
    Nahrazen pokynem D-300!!! Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-190 k jednotnému uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Čj. 15/ 2 444/1999.
    Aktuální i historické sazby poplatků za užívání dálnice a rychlostní silnice silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly (dále jen "motorové vozidlo") nebo jízdní soupravou - ceny dálničních známek.


D-252 - Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě)

    D-319 - nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daněPokyn č. D-319 - čj. 43/48 552/2008-431 - MF, kterým se vymezují nejčastější důvody pro prominutí příslušenství daně.D-300 - uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmůPokyn Ministerstva financí ČR č. D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisůD-298 - uplatňování zákona o registračních pokladnáchPokyn Ministerstva financí ČR č. D-298 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 215/2005 Sb. o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a při uplatňování slev na daních z příjmů dle ustanovení § 35 odst. 6, 7 a 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s pořízením registrační pokladny nebo technickým zhodnocením používané pokladny v souladu se zákonem č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů, ve znění pozděj
    Vznik penále za rok 2004 z důvodu změny způsobu v uplatňování daňových výdajů. Ministerstvo doporučuje správcům daně vyhovět žádostem o prominutí penále.


D-285 - Vymezení závislé činnosti

    D-274 - k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-253 k postupu při výplatě měsíčních daňových bonusů ve zdaňovacím období 2005. Jednotný postup při uplatňování § 35d zákona o daních z příjmů.D-253 - Uplatňování DPH po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincíPokyn Ministerstva financí ČR č. D-253 Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincí. Při hotovostních platbách se DPH počítá až z částky po zaokrouhlení a toto zaokrouhlení není možno považovat za finanční vyrovnání.D-252 - Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě)Pokyn Ministerstva financí ČR č. D-252 Podmínky pro podání v daňových věcech prostřednictvím datové zprávy (podání v elektronické podobě). Čj. 471/14 664/2003.D-247 - o uplatňování DPH u činností dle zvláštních právních předpisůPokyn Ministerstva financí ČR č. D-247 o uplatňování DPH u činnos
    Osobní zkušenosti s podáváním daňových přiznání po internetu, tedy v elektronické podobě opatřené zaručeným elektronickým podpisem. Základními pojmy, postup získání kvalifikovaného certifikátu potřebného pro vytváření zaručeného elektronického podpisu, postupem podání elektronického daňového přiznání po internetu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00