Jak na věc


dańový poradce klatovy

Aktuality a upozornění

    Rozhodování správců daní musí splňovat požadavky na tzv. „dobrou správu“. Dobrá správa označuje takový postup správce daně, který je nejen v souladu se zákonem, ale zároveň mu nelze vytknout svévoli, účelnost, vyhýbavost, neefektivnost, liknavost a jiné nežádoucí znaky.
    Naopak, daňový řád přiznává daňovým subjektům mnohá práva a je pouze na nich, jak jich dokáží sami či prostřednictvím svého zástupce ke svému užitku využít. Již od starého Říma platí zásada Vigilantibus iura scripta sunt (právo přeje bdělým; nechť každý si střeží svá práva).
    Správou daní se podle zákona rozumí postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady. Jednotlivé postupy provádí a jednotlivá daňové řízení vždy vede správce daně. To však ale vůbec neznamená, že daňový subjekt má čekat se sklopenou hlavou jako ovce na porážce na výsledek a pouze se třást, aby nebyl doměrek příliš velký.
    Základním procesním předpisem v daňovém řízení je od 1. 1. 2011 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. v plném rozsahu nahradil předchozí zákon č. 337/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků.


SLUŽBY DAŇOVÉ INFORMAČNÍ SCHRÁNKY

    Velmi užitečnou pomůcku nám poskytl legendární ochránce práv JUDr. Otakar Motejl, když vypracoval tzv. Desatero dobré správy. Pokud má správce daně postupovat v souladu s dobrou správou, měl by ctít tyto zásady:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00