Jak na věc


důležité důležité letopočty českých dějin

Obhájí Rickie Fowler titul na turnaji THE PLAYERS na TPC Sawgrass?

    Dne 5. Září 1567 byla městu Příboru potvrzena výsada, že od něj několik vesnic včetně Bordovic bude odebírat pivo. Bordovice byly již větší obcí, která měla svůj šenk.
    Do roku 1785 byly Lichnov a Bordovice přifařeny k Frenštátu a až v roce 1785 byl Lichnov oddělen a k němu byly přifařeny Bordovice. Lichnov měl již dříve na místě nynějšího hřbitova dřevěný kostelík, kde se odbývaly bohoslužby, než byl postaven nynější kostel. Občané Bordovic vykonávali bohoslužby v dřevěné zvonici. Děti z Bordovic chodily do školy v Lichnově. Vyučovalo se v pastoušce, která stála na místě obecního hostince. V roce 1804 obec na tom místě pozastavila zděnou školu, ze které se po výstavbě nynější školy zřídil obecní hostinec.
    Co je však pravým původem slova golf nikdo neví. Rozhodně však za golfem nehledejte vymyšlené zkratky slovních spojení jako Gentlemans Only Ladies Forbiden (Pouze pánové, dámám zakázáno) nebo Greatest Of Live Frustration (Ta největší životní frustrace).


Originální český golfový informační a komunitní portál

    Olomoucký biskup Stanislav Pavlovský osvobodil 28. srpna 1584 obce Bordovice a Lichnov od povinnosti dodávat na Hukvaldy každoročně jednoho vola a má zato každoročně platit 7,5 zl. do hukvaldského důchodu.
    O původu samotného slova golf se dodnes vedou diskuse. Jedni připomínají Římskou říši, kde byla velmi oblíbená hra jménem paganica, ve které hráči k posunování koženého míčku do jamky používali dřevěné hole. Sami Římané pak svou zálibu rozšířili do zbytku Evropy.
    V roce 1644 kdy do kraje vpadli Švédové byl v Bordovicích zabit vysoký Švédský důstojník a také potom pochován. Za to údajně obec dostala mýto. Později však toto mýto bylo odebráno Frenštátem.
    Moderní dějiny poté vedou do Skotska a k zákonu krále Jamese II. z roku 1457. V něm se hovoří nejen o golfu, ale také o zákazu této hry mezi poddanými, kde byla nežádoucí. Zda se tehdejší Skotové raději oddávali golfu, než třeba nácviku lukostřelby, se už asi nikdy nedozvíme.


Legendy a letopočty. Kdy a kde vznikla vlastně hra zvaná golf?

    V té době se stavěly domy dřevěné, které se sroubily z neotesaných klád. Klády se mezi sebou mechovaly. V místě pece se stavěla zeď z kamene a nebo nepálených cihel. Okna byla malá, dveře jednoduché a zavíraly se na petlici. Síň byla dost široká. Vcházelo se z ní do chléva a maštale. Ve světnici byla vysoká pekařská pec utlučená z hlíny. Otvor pece směřoval do světnice a pec sloužila jako ohniště. Nad ohništěm byl komín. Stěny byly pomazány hlínou a ozdobeny na skle malovanými obrázky. Podlahy nebyly. Chodilo se po utlučené zemi, která se musela často rovnat.
    V roce 1866 byla pruská válka. Pruské vojsko bylo téměř všude. Lid se schovával v lesích. Byla neúroda, rozšířily se nemoci např. cholera. V obci několik lidí na choleru zemřelo.
    Slovo golf však bylo poprvé použito právě zde. I kvůli tomu se za domov golfu dodnes považuje Skotsko a městečko St. Andrews, kde se každoročně koná tradiční British Open. K tomuto místu se také váže i historie prvních průkopníků golfu, evoluce míčku a hole.
    GOLFee.cz spatřilo světlo světa na první jarní den v roce 2011 s cílem přiblížit golf všem. Dokázat, že prohánět míčky po fairwayích a trápit se na greenech nemusí pouze profesionálové, nebo manažeři v kravatách, ale každý, kdo kouzlu bílého míčku propadl. Pro všechny přitom přináší obsah, který nejen že zaujme, ale každému dá navíc šanci se na stránkách seberealizovat a pomáhat tak propagovat golf a pomáhat ostatním. GOLFee.cz prostě ŽIJE GOLFEM, stejně jako vy.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
11002
cache: 0024:00:00