Jak na věc


dětská klinická logopedie brno

Absolvované kurzy pořádaná AKL ČR

    Pokud máte pocit, že s řečí Vašeho dítěte není něco v pořádku, je dobré dát na intuici, nečekat a na logopedii Vaše dítě objednat ihned. Včasný začátek terapie významně zvyšuje její úspěšnost a urychluje vývoj řeči dítěte. Nečekejte, jestli se to zlepší samo. Jedná-li se o nesprávnou výslovnost, nesprávné návyky se mohou zafixovat a je pak těžší je odstranit. Pokud se jedná o to, že Vaše dítě mluví málo, má malou slovní zásobu nebo komolí slova, je důležité to řešit co nejdříve, aby se řeč Vašeho dítěte vyvíjela správným směrem a Vaše dítě bylo později připravené do školy.
    2013 – 2015 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, BrnoNavazující magisterský studijní program (prezenční forma) v oboru Speciální pedagogika – specializace logopedie, surdopedie (SZZ logopedie, surdopedie – květen, červen 2015)
    Klinický logoped je specialista v rezortu zdravotnictví, který je povinen absolvovat postgraduální vzdělávání v rezortu zdravotnictví a dále se celoživotně vzdělávat. Po absolvování několikaleté předatestační přípravy zakončené atestační zkouškou je oprávněn zajišťovat specializovanou péči o děti a dospělé se všemi druhy poruch komunikace. Náplní jeho činnosti je terapeuticky-léčebný proces, který zahrnuje logopedickou diagnostiku, léčbu a rehabilitaci všech poruch a vad řeči.


Absolvované kurzy pořádané IPVZ

    Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté nastoupila v OÚNZ Tábor jako logopedka. Po atestaci v roce 1987 pokračovala v tomto zařízení jako klinická logopedka. V roce 1998 si zřídila soukromou ambulanci klinické logopedie, kde pracuje dodnes. Ve své praxi se věnuje práci s dětmi i s dospělými klienty.
    Učitelé mateřských a základních škol neabsolvují toto postgraduální vzdělávání v rezortu zdravotnictví. Nejsou oprávněni vykonávat logopedickou diagnostiku ani terapii. Logopedická cvičení či kroužky v mateřských nebo základních školách v žádném případě nenahrazují návštěvu u klinického logopeda.
    Záleží na konkrétních obtížích. Má-li Vaše dítě například vrozenou vadu mluvidel (rozštěp rtu nebo patra), poruchu sluchu nebo neurologické onemocnění (dětská mozková obrna), je vhodné klinického logopeda vyhledat brzy po narození dítěte.
    Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity se státními závěrečnými zkouškami z logopedie, surdopedie a specifických poruch učení. Zkušenosti nabírala také v MŠ, kde působila jako učitelka v běžné i logopedické třídě. Od roku 2017 vede Trénink fonemtického uvědomování dle Elkonina. Je spokojenou maminkou dvou dětí. V současné době se věnuje logopedické terapii dětských a dospělých klientů v ambulanci v Milevsku.


Vyhlášené výběrového řízení na rezidenční místo v oboru klinická logopedie

    Ano, je to nezbytné. V naší ambulanci Vám vždy ukážeme, jak trénovat a poskytneme Vám materiály připravené na míru přímo pro Vás či Vaše dítě. Efekt se vždy dostaví až díky pravidelnému domácímu cvičení.
    Délka jednotlivých návštěv se odvíjí od individuálních potřeb každého klienta. U dětí i dospělých je rozhodující především druh a tíže narušené komunikační schopnosti a míra unavitelnosti. U dětí hraje významnou roli také schopnost spolupráce. Vhodnou délku jednotlivých sezení (30, 45 nebo 60 minut) navrhuje klinický logoped na základě vstupního vyšetření. Délku návštěv lze po domluvě přizpůsobit Vašim požadavkům a možnostem.
    Je to velmi individuální. Pokud si nejste jistí, zda už je vhodné Vaše dítě na logopedii objednat, neváhejte se na nás obrátit a společně probereme Vaši konkrétní situaci. Rádi Vás vyslechneme a doporučíme Vám, zda už je vhodné Vaše dítě na logopedii objednat a nebo zda by bylo dobré ještě počkat.


Členství v odborných organizacích

    Studovala obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde získala v roce 2012 titul Mgr. (logopedie, surdopedie, specifické poruchy učení). Na téže fakultě studovala později i Lektorství francouzského jazyka, ze kterého získala v roce 2014 titul Bc., v jeho rámci absolvovala roční výměnný pobyt na univerzitě ve francouzském Grenoblu. Od ledna 2014 do prosince 2017 pracovala na poliklinice „Sojčák“ v Táboře, částečně i na poliklinice v Milevsku. V listopadu 2017 získala atestace v oboru Klinická logopedie a od ledna 2018 se připravuje na půlroční humanitární výjezd do střední Afriky.
    V naší ambulanci poskytujeme komplexní logopedickou péči dětem i dospělým se všemi druhy narušené komunikační schopnosti. U dětí se vždy zaměřujeme na celkový rozvoj osobnosti dítěte a komplexní rozvoj řeči, samozřejmostí je terapie hravou formou. U dospělých je pro nás prioritou motivující a respektující přístup a důležité je klidné prostředí naší ambulance.
    V úvodu Vaší první návštěvy společně probereme důvod Vašeho příchodu, probereme Vaše očekávání a popovídáme si o možnostech úspěšné terapie. Poté bude následovat samotné vyšetření řeči a diagnostický závěr, na základě kterého si stanovíme plán terapie a společně se domluvíme na vhodné frekvenci a délce dalších návštěv.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00