Jak na věc


dělení se zbytkem

Přímé dělení dělícím přístrojem

    Pak se otočí celou řídicí vidlicí tak, že přijde do polohy vyznačené čárko­vaně, t.j. až rameno r1 narazí na kolík zastrčený v dírce 6. Rameno r2 (po­loha II) udává pak polohu následující šesté dírky, do níž přijde za příštího dělení kolík dělicí kliky. 
    (Setkat se můžete i s označením Treviso a Trieste. Takové označení se používá pouze tehdy, jsou-li hrozny sklizeny a víno vyrobeno a plněno výhradně v těchto dvou provinciích).V těchto oblastech se ještě můžete setkat s označením Rive a jedním Cru. Jde o další dělení, tentokrát na jednotlivé viniční tratě, které si takové označení zasloužily za dlouhodobou kvalitu své produkce. Vína z nich jsou charakteristická a pravidelným konzumentům snadno rozpoznatelná.
    Máme např. otočit dělicí klikou o 6 dílků na kruhu s 39 dírkami, t.j. o hodnotu 6 : 39, rozevřou se ramena vidlice tak, aby svírala mezi sebou šest roztečí, t. j. 6 + l = 7 dírek (na obrázku). Takto nařízené rozevření ramen pojistíme přitažením šroubu š. 


Písemné dělení - Vysvětlení látky

    Diferenciální dělení souhlasné (stejnosměrné). Začíná tím, že se kolík dělicí kliky vysune z dírky příslušné dělicí kružnice. Otočíme-li klikou jednou kolem, octne se sice v původní poloze, ale kolík nelze zasunout do téže dírky, poněvadž se zatím dostala současným natáčením desky o něco dále. Abychom jej mohli zasunout do původní dírky, musíme klikou pootočit tak, aby kolík dírku dohonil (obr. vlevo). Klika přitom proběhne celkem oblouk O = O1 + O2 větší než 360°; dělíme tedy na menší počet dílů.
    Dělení dělicími přístroji s deskami začíná tím, že se na dělicím kruhu odpočítá příslušný počet dírek (určený předběžným propočtem) a podle toho se rozevřou ramena řídicí vidlice. Při každém dělení musí dělicí klika zajet přesně nad příslušnou dírku, aby se její kolík dal lehce zasunout. Přeběhne-li kolík náhodou dírku, nesmí se klikou pootočit zpět jen o přejetý oblouk a kolík zasunout, nýbrž se musí klikou zajet zpět o mnohem větší oblouk a teprve pak popojet kupředu, přesně nad žádanou dírku a kolík zastrčit. Jak patrno, je k správnému dělení zapotřebí určité opatrnosti a pozornosti, neboť i malá opomenutí mohou způsobit chybná dělení. 


Příklad 2. - Zkrácená forma, ihned po násobení odčítáme.

    Typy prosecca jsou závislé na intenzitě perlení. Dáváte-li přednost šumivému, volte Prosecco DOC Spumante, z perlivých vybírejte Prosecco DOC Frizzante a z neperlivých Prosecco DOC Tranquillo. Mezi nejznámější a velmi oblíbené však patří víno zmiňované jako první – Prosecco DOC Spumante. Víno s jemným dlouhotrvajícím perlením, světle žlutou barvou různé intenzity a s přetrvávající jasnou pěnou. V buketu je toto prosecco jemné a výrazné (typické dle hroznů, ze kterých pochází). Příchuť prosecca od Brutu po Demi-sec je svěží a zřetelná.
    Protože hodnoty dílů prvočísel jsou dané, není třeba nic zbytečně počítat protože to již někdo vypočítal za nás. Tady jsou tabulky pro nastavení výměnných kol a směrů otáčení pro  standartní děličky s převodovým poměrem i=40 . Sice výpočet není nic těžkého, ale proč si lámat zbytečně hlavu.
    Je-li počet zubů šroubového kola 40, 60, 80 a počet zubů nebo drážek frézované části strojové zi, určíme počet otáček dělicí kliky z převodové rovnice  
    S dělícím vřetenem je pevně spojen dělicí kotouč. Dělící kotouč má většinou 24 zářezů nebo otvorů, takže může být v těchto polohách pevně aretován dělícím kolíkem nebo západkou. Dají se vytvořit všechny počty roztečí, které jsou beze zbytku obsaženy v 24, 12, 8, 6, 4, 2. Po vyfrézování plochy, zubu nebo zářezu se dělící kotouč  otočí o potřebný počet roztečí děr dělícího kotouče a aretuje se. Šnekový převod je v tomto případě vyřazen. 


Dry – obsah cukru mezi 17 a 32 g/l

    Použijeme dělících kruhů s 57 a 54 dírkami. Při dělení otáčíme dělicí klikou ve směru souhlasném. Nejprve pootočíme o 7 : 57 na kruhu s 57 dírkami a potom o 6 : 54 na kruhu s 54 dírkami. 
    Nepřímé dělení složené pracuje s dvěma kruhy dírek dělicí desky. Nejprve se dělicí klikou pootočí o určitý počet dírek na jednom kruhu a pak ještě o určitý počet dírek na druhém kruhu. Pootáčení se děje bud ve smyslu souhlasném nebo opačném, takže se obě pootočení dělicí kliky bud’ sčítají nebo odčítají, což se řídí podle předcházejících propočtů, založených na vhodném rozkladu příslušného zlomku. 
    Potřebný počet dírek odečteme na příslušném kruhu dělicí desky použi­tím řídicí vidlice, jejíž ramena r1,r2 rozevřeme tak, jak určí předběžný výpočet.Pro nepřímé dělení běžného počtu dílů vyjma prvočísel je zpracována tato tabulka  aby nebylo nutné neustálé počítání převodů, kdo tomu chce ale porozumět měl by nějaký ten výpočet zkusit(toť moje rada).  


Písemné dělení dvojciferným dělitelem

    Přídavných pohybů do­sáhneme výměnnými koly, upravenými v podstatě stej­ně jako při diferenciálních děleních s deskami. Rozdíl spočívá jen v tom, že se přídavný pohyb přenáší od vřeten výměnnými koly přídavnými na hřídele šrou­bů šroubových soukolí di­ferenciály, kdežto u dělicích přístrojů s deskami se vy­rovnávací pohyb převádí na dělicí desky.
    je Cru z maličké oblasti 107 hektarů vinic z nejstrmějších kopců San Pietro di Barbozza, Santo Stefano a Saccol v obci Valdobbiadene. Setkává se zde ideální mikroklima s rozmanitým terénem brázděným morénami. Pískovcové a jílovité podloží rychle odvádí dešťové srážky a současně zaručuje soustavné zásobování vodou, což umožňuje vyvážený růst keřů. Kvalitu místního Prosecco Cartizze poznáte s prvním douškem. Víno má intenzivní barvu, chuť je plnější a nabízí širokou kombinaci jemných vůní a chutí jablek, hrušek, meruňek, citrusů, růží, ale i sladkých mandlí. Chuť je příjemně zaoblená a zesílená jemným perlením. Obvykle se vyrábí nasládlé se zbytkovým cukrem do 32 g/l, v poslední době se častěji objevuje i v sušším provedení Brut (do 12g/l). Víno se hodí k tradičním místním koláčům a pečivu.
    což znamená, že se dělicí klikou otočí tolikrát, kolikrát je obsažen počet dílů (drážek, zubů a pod.) vyráběné části strojové v převodovém čísle šroubového soukolí (l : 40, l : 60, l : 80).  


Písemné dělení jednociferným dělitelem

    Apelace označuje víno z konkrétní oblasti, určuje celý proces výroby vína od původu hroznů, přes pěstování až po zalahvování. Je označena na etiketě spolu s příšlušnou kategorizací vína dle legislativy dané země. V oblasti Prosecco jsou to DOC a DOCG.
    Při výrobě šroubovitých vrtáků, výstružníků nebo válcových fréz se zuby ve šroubovicích je třeba frézovat šroubovité drážky. Přitom musí obrobek vykonávat dva pohyby.   
    Mechanický dělící přístroj patří spolu s např. otočným stolem k základnímu příslušenství každé frézky. (V nástrojařské praxi se vyskytuje také optický dělící přístroj k výrobě velmi přesných součástek, na jeho vřeteni je umístěný skleněný kruh s přesnými dělícími plochami a protinoniusem. Odměřování se děje pomocí mikroskopu, který je na dělícím přístroji umístěný).   
    Mají-li se v různých rotačních výrobcích, na př. frézách, výhrubnících, výstružnících, vrtácích, závitnících, ozubených kolech, kotoučích, rohatkách,bubnech a pod., vyfrézovat drážky nebo zářezy ve stejných vzdálenostech od sebe, je k tomu zapotřebí vhodné dělicí zařízení — dělicí přístroj, jímž se rozdělí jejich obvody na žádaný počet dílů.   


Nepřímé dělení jednoduché s dělící deskou

    dostanete pouze v plně šumivém provedení. Vyrábí se z vína pocházejícího z konkrétní trati a plně ji reprezentuje. Rive vám umožní poznat styly jednotlivých vinařství a rozmanité podoby prosecca z Conegliano Valdobbiadene. Aby vynikly jednotlivé vlastnosti, jsou výnosy z každé Rive omezeny na 13 tun na hektar, hrozny jsou sbírány výhradně ručně a datum sběru jednotlivých odrůd musí být uveden na etiketě. Conegliano Valdobbiadene obsahuje 43 takových zón.
    Dělicí pohyb se převádí na drážkovaný výrobek sestupným převodem na šroubové soukolí, jehož převod bývá obyčejně l : 40 (někdy i l : 60 nebo l : 80). Šroub bývá většinou jednochodý. Z toho vyplývá, že při jedné otáčce kliky pootočíme vřetenem o jednu čtyřicetinu, nebo že musíme klikou otočit čtyřicetkrát, aby vřeteno vykonalo jednu otáčku.  
    Tradiční zpracování vína. Je barvy světlé slámy oživené o jemné perlení. Nabízí bohatou vůni jablek a hrušek provázenou nádechem citrusových plodů a květinovými tóny. Na patře je jemné ale výrazně kyselé. Víno vynikne jako aperitiv podávaný nachlazený na 8 až 10 °C, skvěle doplní mořskou polévku, těstoviny, jemné masové omáčky, smetanové sýry a bílé maso, především drůbež. Zbytkový cukr se pohybuje mezi 12 až 17 g/l


DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita)

    Oba pohyby probíhají současně, takže nástroj (podobně jako při řezání závitů na soustruhu) opisuje šroubovici na plášti válcového obrobku. I zde je třeba vypočítat výměnná kola, která přenášejí otáčivý pohyb pohybového šroubu stolu na vřeteno dělící hlavy s obrobkem. K výpočtu výměnných kol musejí být známá stoupání šroubu stolu a stoupání šroubovice na obrobku. Převod dělící hlavy 40 : 1 je třeba dosadit jako konstantu do výpočtu.
    Vína mají kontrolovaný původ, hektarový výnos, dobu zrání, technologii zpracování a kvalitu. Existuje jich více než 500 druhů, můžete se setkat s průměrnými víny, ale i opravdovými skvosty.
    Nejrozšířenější a nejznáměnší provedení vína. Vyznačuje se živostí na patře spojenou s typickým aroma citrusových plodů provázeným rostlinnými tóny. Nejlépe vynikne nachlazené na 7 až 9°C v kombinaci s rybím nebo zeleninovým předkrmem a mořskými plody doplněnými o těstovinami nebo rýži. Může být servírováno po celou dobu trvání jídla. Zbytkový cukr se pohybuje mezi 0 až 12g/l.
    Postup při dělení: Kolík dělicí kliky je zasunut v dírce označené nulou u ramene r1; rameno r2, je v poloze I. Vysuneme kolík z uvedené dírky a otočíme klikou o oblouk 6 : 39, sevřený mezi rameny vidlice. Tím přijde kolík nad dírku označenou číslicí 6 u ramene r2 a do této dírky jej zastrčíme. 


Diferenciální dělení. (vyrovnávací dělení)  

    vzniká prvotním a nebo druhotným alkoholickým kvašením, které se po otevření láhve vyznačuje unikájícím oxidem uhličitým. Ten pochází výhradně z kvašení a jeho tlak vykazuje v uzavřené nádobě při 20 °C nejméně 3 bary.
    Diferenciální děleni nesouhlasné (protisměrné). Začínáme opět tím, že kolík dělicí kliky vysuneme z dírky příslušné dělicí kružnice. Klikou máme pootočit tak, aby kolík zapadl do téže dírky dělicí desky. To se dá provést dřív, než se vykoná celá otáčka, protože se dělicí deska zatím pootočila o oblouk O2 směrem opačným. Klika při tom proběhne celkem oblouk O = O1 — O2 (obr. vpravo), který je menší než 360°; dělíme tedy na větší počet dílů.
    Frézované zářezy nebo drážky bývají nejčastěji na plochách válcových nebo kuže­lových. Bývají buď přímé nebo šroubové.Obrobek v dělícím přístroji se po každém pracovním úkonu musí pootočit o jednu rozteč a opět zajistit. Dělícím přístojem je možno též frézovat dokulata.   
    Z uvedených schémat je zřejmé, že není možné  frézovat šroubové drážky které mají prvočíselný počet drážek. Není možné použít diferenciální dělení soušasně s odvozeným pohybem od posuvového šroubu. Toto platí i u dělících přístrojů s dělícími deskami.


Příklad 1. Zkrácená forma, ihned po násobení odčítáme.

    U velkých počtů dělení se může stát, že požadovaný převodový poměr bude nutno realizovat složeným převodem, takže budou potřebná také čtyři výměnná kola.   
    Jsou možné i jiné počty otvorů nebo zářezů dělícího kotouče: 36, 42, 60.Obrobek se upevní na hrot dělící hlavy a hrot koníku přímo přes středící důlky(unášen je srdíčkem) nebo do tříčelisťového sklíčidla dělící hlavy. Dále je možné obrobek upnout přímo do kuželové dutiny vřetene na letmý či podepřený trn.   
    Nevystačíme-li v určitém případě s počtem dírek v dělicí desce, použijeme dělicí kliky k rozdělení na větší nebo menší počet dílů než požadujeme a rozdíl neboli diferenci vyrovnáváme současným natáčením dělicí desky. Takto prová­děná dělení se nazývají diferenciální.
    Hodnoty výměnných kol při daném stoupání šroubovice vyhledáme opět v tabulkách. Výpočet převodových kol se liší podle stoupání posuvového šroubu. V sekci KE STAŽENÍ  jsou tabulky pro posuvové šrouby 5mm a 6 mm.
    Abychom mohli postupovat zmí­něným způsobem, musíme dělicí desku spojit s dělicím vřetenem ozu­benými koly, a to tak, aby se dala vyměňovat podle výsledků před­cházejících výpočtů.


Demi sec – obsah cukru mezi 32 a 50 g/l

    Aby se dělení usnadnila a zjednodušila, byly zavedeny dělicí -přístroje bez dělicích desek, na nichž se dělení provádí vždy celými otáčkami dělicích klik a může u toho stát prakticky cvičená opice. Působení dělicích desek je u těchto přístrojů nahrazeno výměnnými ozubenými koly, umístěnými mezi čepem dělicích klik a hnacím mechanismem šroubových soukolí. Pracovní možnosti dělicích přístrojů s deskami jsou omezeny počtem desek, naproti tomu pracovní možnosti přístrojů bez desek jsou omezeny počtem výměnných kol. Dělení na větší počet dílů, vyjádřená  prvočísly, jsou proveditelná jen koly, jejichž počty zubů se rovnají počtu jednotek v prvočíslech. Proto se používá velmi často dělení diferenciální. Tato dělení probíhají podobně jako u přístrojů s deskami, t. j. dělicími klikami  dělíme na větší nebo menší počet dílů než požadujeme a roz­díl (diferenci) vyrovnává­me přídavnými pohyby, bud’ souhlasnými, nebo opač­nými. 
    Toto dělení je méně obvyklé, u některých zejména vyšších čísel se počítá s určitou chybou výpočtu. Manipulace při dělení je poměrně složitá a dost snadno udělá chybu obsluha. 
    Nejméně rozšířené víno. Má výraznou květinovou a ovocnou chuť. Barva je světle slámově žlutá, vůni dominují citrusové plody, bílé broskve a zelená jablka. Chuť je hebká a osvěžující. Při teplotě 7 až 8 °C skvěle doplní suché pečivo nebo výrazně kořeněná jídla. Zbytkový cukr se pohybuje mezi 17 až 32g/l
    Od roku 1980 platí pro nejvyšší stupeň kvality v Itálii. V současné době se takto označuje cca 40 druhů italských vín. Veškeré procesy jsou velmi přísně kontrolovány, včetně původu révy, hektarového výnosu a nadmořské výšky vinic. Před lahvováním je vinař povinen nechat kvalitu vína přezkoumat komisí ministerstva zemědělství. Pokud je odpovídající, smí své víno označit DOCG.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00