Jak na věc


důlní kolejnice

Osobní důlní svítidla a příslušenství

    Délka šikmé dráhy nemá pro značnou hmotnost robustního unášecího řetězu překročit 9 -12 m. Hmotnost unášecího řetězu je 206 kg/m. Namáhání vlivem provozního zatížení a předpětí průvěsem nemá překročit 40 kN. Minimální vzdálenost unášečů je 320 mm. Unášeče jsou dvojité, sklopné podél čepu. Řetěz je nesen na každé rozteči kladičkami průměru 90 mm. Vyrábějí se buď jednoduché nebo zdvojené. U dvojitých řetězovek je minimální vzdálenost 900 mm.
    Přilba Protector Style 600 ABS je vybavena 8 – bodovým upnutím skořepiny, ventilačním systémem AIRFLOW, izoluje proti dotyku živé části do napětí 1000 V, je použitelná v teplotním rozsahu -30 až + 50 °C. Dále chrání proti nárazu ze strany a je určená i do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů nebo par (Ex). Je samozřejmě vybavena závěsem pro uchycení osobního svítidla a širokým sortimentem doplňků – umožňuje použití chráničů sluchu (sluchátek), ochranných očních zorníků, apod.  
    V dalších letech to byla účast na veletrzích: Mining Turkey 2014 v Istanbulu (Turecko) , Mining Week 2015 v Karagandě (Kazachstán) a International Fair of Mining, Power Industry and Metallurgy „Katowice 2015“ (Polsko).


Výbuch metanu na Dole Staříč, v závodu 3 v Chlebovicích 30. prosince 1976

    Prostor před portálem Václavské štoly, jakož i podzemí dolu je z bezpečnostních důvodů trvale monitorováno kamerovým systémem s ukládáním obrazu na vzdálené úložiště. Obrazový záznam je určen pro potřeby Policie ČR a ostatních orgánů činných v trestním, nebo přestupkovém řízení. S obrazovým záznamem je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění. Objekty Montaniky, včetně podzemních prostor, jsou zajištěny elektronickým zabezpečovacím systémem s výjezdem pohotovostního vozidla bezpečnostní služby. Pokusy o násilné vniknutí do našich objektů budou nekompromisně postihovány dle platné legislativy České republiky.
    Společnost DRILLING TRADE, s.r.o. vlastní oprávnění OBÚ pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ze dne 10.8.2012 k provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem dle zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
    Realizujeme průzkumné vrty v zásypech stávajících starých důlních děl, které mají za cíl ověřit homogenitu zásypu a zaplnit případné volné prostory v jámě. V posledních letech byly tímto způsobem zajištěny následující stará důlní díla:


ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušení odpovědi

    Naše osobní důlní svítidla nové generace znamenají značný pokrok a zjednodušení při jejich provozu a údržbě, což samozřejmě znamená i výraznou finanční úsporu při jejich provozu. Tato svítidla jsou napájena lithium-iontovými akumulátory, které jsou po celou dobu své životnosti naprosto bezúdržbové. Odpadá tím nutnost hospodaření s nebezpečnými látkami, obsaženými v elektrolytech louhových, popř. kyselých akumulátorů, a tím nutné vybavení lampoven dle platných báňských předpisů, včetně větrání provozoven. Světelný zdroj svítidla je tvořen sestavou vysoce výkonných svítivých LED diod a je řešen (obdobně jako u klasických důlních svítidel) jednou výkonovou diodou pro provozní osvětlení a šesti menšími úspornými diodami pro nouzové osvětlení. Konstrukce světelného zdroje a geometrie paraboly zrcadla je počítačem optimalizovaná pro získání maximálního světelného výkonu. Pokrytí lokální plochy světlem a dálkový dosvit svítidla je mnohem kvalitnější než u důlních svítidel klasických konstrukc
    Důlní osobní svítidla výrobní řady KL6L7M, dodávané spol. Montanika, umožňují provoz systému bezkontaktní evidence pohybu osob. Tento systém je založen na „očipování“ svítidla elektronickým čipem, který je po průchodu definovaným prostorem identifikován a zaevidován v systému evidence. Čip je zpravidla integrován v akumulátorové nádobě svítidla, a to buď jako zástřik v plastovém tělese, nebo jako nalepovací čip na svítidlech tam, kde se systém evidence zavádí až dodatečně. Tento systém je dodáván v několika provedeních, včetně možnosti provedení pro plynující uhelné doly s nebezpečím výbuchu plynů a uhelného prachu (provedení Ex). Systém se skládá z následujících základních komponent:


Výbuch metanu v Dole ČSM na Karvinsku má nejméně pět obětí, osm horníků se pohřešuje

    Izolační sebezáchranný přístroj ZH 30 je určen k použití v prostředí s nedýchatelným ovzduším. Prostředí, ve kterém může být přístroj použit, nemusí obsahovat žádný kyslík. Přístroj je určen pro nouzový únik z nedýchatelného ovzduší z podzemních pracovišť při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, kde může dojít ke vzniku tohoto nedýchatelného ovzduší, např. při požáru nebo výbuchu. Přístroj není určen pro použití při běžné činnosti.
    Filtrační sebezáchranný přístroj ZL 60 je určen k jednorázovému použití v prostředí s nedýchatelným ovzduším, s obsahem kyslíku min. 18 % a obsahem oxidu uhelnatého do 1,5 %. Přístroj je určen pro nouzový únik z nedýchatelného ovzduší z podzemních pracovišť např. při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem nebo z ostatních podzemních objektů, kde může dojít ke vzniku tohoto nedýchatelného ovzduší, např. při požáru nebo výbuchu. Přístroj není určen pro použití při běžné činnosti. Přístroj nechrání při žádném nebo nízkém obsahu kyslíku v okolním ovzduší!
    Důlní stroje představují ve výrobním portfoliu naší společnosti program s nejdelší tradicí. Jsou oborem, ve kterém disponujeme nejbohatšími vývojovými i výrobními zkušenosti, díky nimž se řadíme mezi největší evropské výrobce důlních strojů pro hlubinnou těžbu uhlí. Naše společnost navrhuje a dodává kompletní vybavení porubu včetně odtěžení metodou „longwall“ .


Montanika z.s. – Důlní služby

    Přístroj ZH 30 je izolačního typu, tzn. zcela nezávislý na kvalitě okolního ovzduší. Přístroj může být používán i ve velmi vysokých koncentracích oxidu uhelnatého a dalších nebezpečných plynů. Funkce přístroje je založena na chemické reakci peroxidové hmoty s oxidem uhličitým a vlhkostí, obsaženou ve vydechovaných vzdušninách. Při této reakci se odstraňuje oxid uhličitý a vlhkost, uvolňuje se kyslík, což je doprovázeno uvolňováním tepla, takže vdechovaný vzduch je suchý a teplý. Zahřívání tělesa přístroje značí správnou funkci přístroje.
    Své putování pak můžete zakončit třeba v Mladějově. V prostorách místního Průmyslového muzea si prohlédnete různé typy parních i motorových lokomotiv, drezín a dalších průmyslových exponátů. Od května do září je pro vás vždy v sobotu připravena možnost projížďky vláčkem taženým parní lokomotivou. Milovníci vojenské historie si jistě nenechají ujít každoroční vzpomínkovou akci s názvem Mladějov - Blosdorf 1915 jejíž součástí je také rekonstrukce bitvy z první světové války nebo noční jízda vlaku s parní lokomotivou.


Důl Hamr I – likvidace jámy č. 3

    Tento čip je konstrukčně integrován v akumulátorové nádobě svítidla, nebo může být umístěn v hlavové části. Z hlediska konstrukce jsou dodávány dva druhy čipů: aktivní a pasivní. Pro potřeby evidence fárajících zaměstnanců se používá zejména čipů pasivních, které jsou rozměrově přiměřené velikosti používaného důlního svítidla KL6L7M a bezúdržbové. V čipu může být uložena buď jen základní číselná informace o nositeli (ID svítidla, dle systému v lampovně), nebo jméno nositele svítidla, ale i ostatní data, včetně např. fotografie, apod.
    Ti všímavější cestou spatří pozoruhodné stopy zaniklého hornictví, ale mohou také v otiscích života třetihorního moře nahlédnou do dění v časech dávno minulých. Blízkou i dávnou historií vás provede důlní skřítek Hugo.
    Tyto zařízení umožňují „přečtení“ čipu v terénu. Stabilní čtecí jednotky je možné umístit např. u vstupních dveří do lampovny (výhoda automatického nevědomého zaevidování zaměstnance při opuštění místnosti lampovny), před vstupem do důlního díla (tzv. turnikety nebo určený prostor, kterým musí zaměstnanec projít), apod. Základní dosah čtení pasivních čipů s chybou snímání do 1% je do vzdálenosti 1 metr, při oboustranném osazení turniketu může být jeho šířka i přes 2 metry. Při použití mobilní čtecí jednotky je dosah obdobný, tuto jednotku je možné používat v případě havárie (závalu) k vyhledávání zavalených osob.


SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKYVÍCE OD AUTORA

    Dobíjecí stanice pro osobní důlní svítidla jsou koncipovány jako modulární stavebnice. Tato stavebnice sestává z tzv. individuálního nabíječe (nabíječ pro jednu lampu, lze ho použít obdobně jako nabíječku např. na mobil), nosičů dobíječů a doplňkového vybavení. Nosiče dobíječů konstrukční řady ND jsou určeny k vybavení dobíjecích stanic pro lampy všech typových řad KLxLxM. Nosiče dobíječů jsou vyráběny jako modulární, s typickými počty 12, 24, 48, 72 nebo 96 nabíjecích pozic. V nosiči dobíječů může být variantně umístěno takové množství dobíječů, které vyhovuje danému pracovišti – přebytečné pozice není nutno použít a osazují se záslepkami. Nosič dobíječů ND24 lze dodávat jak ve variantě stolní (ND24S), tak ve variantě závěsný (ND24Z).  Nosiče dobíječů se osazují individuálními dobíječi typu TJL-KL3-1B.
    Nedílnou součástí našich „na klíč“ realizovaných dodávek je poradenská a školicí činnost, asistence specialistů při instalaci dobývacích komplexů do provozů, rychlý servis a v neposlední řadě střední a generální opravy dodaných technologií. V rámci dodávek rovněž některé instalace našich dobývacích systémů provozujeme vlastními zaměstnanci.
    Unikátní síť naučných stezek určených pro pěší i cyklisty s několika vyhlídkovými plošinami, rozhlednami a technickými památkami přibližuje historii těžební činnosti na Hřebči. Pojďte s námi poznávat přírodní krásy a krajinu, která svým nerostným bohatstvím dávala obživu mnoha generacím obyvatel žijících v oblasti Hřebečského hřbetu.
    Délka řetězovky může dosáhnout 25-30 m. Unášecí řetěz s unášeči má hmotnost cca 37 kg/m. Vyrábějí se buď jednoduché nebo zdvojené. U zdvojených řetězovek je minimální osová vzdálenost 1300 mm.


Vyšetřovatelé zasahují v sídle Diama. Prověřují zakázku na výkup pozemků u Cínovce

    Při útěku z ohroženého prostoru, kde okolní ovzduší může obsahovat CO, kouř, prach a jiné škodlivé látky, prochází směs vdechovaných plynů z ovzduší přes hrubý filtr, dále přes filtrační vrstvu (jemný filtr) na spodní části přístroje, kde se odstraní prach a kouř. Následně prochází směs plynů přes vysoušecí vrstvu, kde dojde k odstranění vlhkosti ve vzduchu (vlhkost procházejícího vzduchu snižuje účinnost katalytického filtru). Na katalytickém filtru dochází k oxidaci jedovatého oxidu uhelnatého na nejedovatý oxid uhličitý. Reakce způsobuje produkci tepla, takže vdechovaný vzduch je suchý a teplý. Zahřívání tělesa přístroje značí správnou funkci přístroje.


Zabezpečovací zařízení proti pádu vozů do těžní jámy

    OSTROJ a.s. je dynamicky rostoucí společností, jejíž důlní stroje jsou aktuálně provozovány na 4 kontinentech. Mezi největší úspěchy v roce 2012 patřily dodávky dvou kompletních dobývacích systémů typu „longwall“ (zahrnující mechanizovanou hydraulickou výztuž, hřeblové dopravníky, dobývací kombajn, elektrické vybavení porubu a hydraulické agregáty) do Kemerovské oblasti Ruska a do Mexika. Více než 200 sekcí mechanizované výztuže a několik hřeblových dopravníků jsme také dodali do Vorkutinské oblasti v Rusku. V roce 2013 proběhla dodávka a úspěšné zprovoznění našeho dobývacího systému strmých slojí v Turecku, který provozujeme vlastními zaměstnanci. Díky dobré pověsti, kterou si naše dobývací systémy získaly u ruských zákazníků, se nám podařilo získat významný kontrakt na dodávku dalších 250 sekcí nové mechanizované výztuže opět do Vorkutinské oblasti Ruska.Naše výrobky pravidelně vystavujeme na světových veletrzích. V roce 2012 jsme vystavovali na Mining Week 2012 (Karaganda, Kazachstá
    Společnost Montanika z.s. – Důlní služby je výhradním zástupcem společnosti TJL Ltd. Na český a slovenský trh dodáváme především moderní, lehká osobní důlní svítidla nové generace, vybavené výkonnými a lehkými Li-on bezúdržbovými akumulátory.  Sortiment je průběžně modernizován v závislosti na zavádění technických novinek do praxe. Roční produkce těchto svítidel dosahuje počtu 250 000 ks, které jsou mimo český a slovenský trh dodávána především do důlních provozů v Jihoafrické republice, Chile, USA a mnoha dalších zemí.


Počátky dolování na Cínovci (8)

    K hlavním dodávaným důlním strojům a zařízením patří  mechanizované výztuže, hřeblové a pásové dopravníky, pluhové dobývací soupravy, důlní kombajny pro strmé sloje, individuální hydraulické výztuže, hydraulické stojky a válce a další komponenty silové a řídící hydrauliky. Stroje a zařízení jsou navrženy pro práci v nejtěžších provozních podmínkách a disponují moderními bezpečnostními prvky chránícími jak osádku v porubu, tak stroje a zařízení. Velký důraz se rovněž klade na systematické zdokonalování stávajících a vývoj nových důlních technologií, kdy na těchto úkolech průběžně pracuje specializovaný tým našich konstruktérů, jenž je díky svým dlouholetým zkušenostem, vysoké odbornosti a preciznímu přístupu schopen vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům našich zákazníků.
    Provozní software umožňuje vlastní evidenci, rozlišuje jednotlivá čtecí místa, zobrazuje výsledky. Pomocí tohoto software ve spojitosti s dalšími komponenty systému je možné ovládání i dalších zařízení (závory, apod.).
    Vlastní řetězovka se skládá z pohonu, vratné stanice, nosné konstrukce, nosných plechů, krycích plechů, spodního vedení, příp. napínání a tažného řetězu s unášeči, vzdálenými od sebe podle požadovaného výkonu řetězovky. Šikmá dráha se volí v délkách násobku 1,5 m.
    je společností, která se zaměřuje na poskytování služeb, servisu a technické podpory v oblasti hornictví a podzemního stavitelství. Naší specializací jsou zejména osobní důlní svítidla a jejich příslušenství, sebezáchranné přístroje, pomůcky pro provádění trhacích prací a příslušenství pro expanzní rozpojování.


Fotogalerie Výstavba dolů uranového průmyslu (VDUP)

    Řetězovky lze umístit do ocelové konstrukce nebo do betonových základů v zemi. Pohon je umístěn na odděleném napínacím rámu a přenáší tažnou sílu na viják řetězovky válečkovým řetězem o rozteči 76,2 mm. Je společný pro typ A i B. Tažná síla je 16 kN, 10 kN a 6 kN.
    Důlní stroje a zařízení v současnosti dodáváme do těchto zemí: Rusko, Ukrajina, Polsko, Mexiko, Turecko, Španělsko, Kolumbie, Slovensko a Česko. Několik našich zařízení pracuje také v USA a Austrálii.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00