Jak na věc


dálkové studium plzeň obor podnikání

Pardubice (Pardubický kraj)

    Plzeňský region je oblastí se značnou koncentrací elektrotechnického průmyslu. SOU elektrotechnické vzniklo 1. 7. 1999 sloučením dvou učilišť (SOU energetické a SOU č. 4) s bohatými zkušenostmi ve výuce elektrotechnických a energetických oborů.


Karviná (Moravskoslezský kraj)

    Informační technologie – Informační technologie v komerční praxi – připravuje žáky pro činnost odborníků v oblasti informačních technologií. Samozřejmostí je precizní zvládnutí práce s daty a texty. Důraz je kladen na samostatnost a efektivitu. Pro kvalifikované vykonávání uvedených činností získává absolvent studiem široký odborný profil s dostatečnou adaptací, logickým myšlením a schopností aplikovat vědomosti při řešení problémů samostatně i v týmu. Je motivován soustavně se vzdělávat, trvale se zajímat o vývoj ve svém oboru studiem odborné literatury, používat racionální metody práce a důležité manažerské dovednosti. Odbornou praxí a dalším studiem si může dále zvyšovat kvalifikaci. Je dobře připraven na vysokoškolské studium. Po absolvování bude mít student možnost uplatnit se jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, správce aplikací, obchodník s prostředky IT, technicko-administrativní pracovník, administrati
    Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení – interdisciplinární obor. Absolvent je připraven pro výkon technických činností v oblasti instalatérských a elektrotechnických rozvodů a zařízení, případně jako vedoucí technický pracovník, nebo se může uplatnit v samostatném podnikání.
    Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení – studijní obor poskytuje teoretickou a praktickou přípravu zaměřenou na montáž, seřizování, opravy a zkoušení silnoproudých zařízení všeho druhu s řídicími, ovládacími, signalizačními, jisticími a elektronickými prvky, navíjení elektrických strojů a jejich zkoušení, údržba a opravy elektronických částí strojů a zařízení, opravy elektrických částí dopravních prostředků.


Praha 10 (Hlavní město Praha)

    Elektromechanik pro zařízení a přístroje – učební obor poskytuje teoretickou i praktickou přípravu pro práce spojené s výrobou, montáží, opravami a údržbou elektronických výrobků a zařízení. Diferencovaná příprava s bloky učiva pro spotřební elektroniku, automatizační techniku a měřicí a regulační techniku, chladírenskou a klimatizační techniku, výtahy a zdvíhací zařízení, vážící zařízení, elektrospotřebiče pro domácnost, elektrická zařízení kolejových vozidel atp.
    maturitní předměty bez matematiky, jeden cizí jazyk..velmi loajalni pristup ze strany skoly a individualni pristup s pochopenim studia pri praci...ted tam jdu na dva roky na podnikání..ale asi se trochu prohnu..:D
    Elektrikář silnoproud – teoretická i praktická příprava na společné činnosti veškerých elektrotechnických povolání v prvních dvou ročnících, ve třetím ročníku zaměření na silnoproudou elektrotechniku. Po vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon dělnického povolání – např. provozní elektrikář, elektromechanik, mechanik měřicích a regulačních zařízení, elektromontér, vahař, montér výtahů, chladírenský mechanik.
    LenkaMad: No jo, ale 1x týdně celý den..., to už je lepší mít to na 5 let a 1x za 14 dní..., celkově to zabere míň času, obzvlášť, když se člověk musí uvolňovat ze zaměstnání...Jsou lidi, co si na to musí brát dovolenou , aby mohli do školy...


Strakonice (Jihočeský kraj)

    Připravuje žáky pro činnost odborníků v oblasti informačních technologií. V rámci tohoto oboru se student seznámí s návrhem, sestavením a údržbou HW. Dále se naučí pracovat se základním a aplikačním programovým vybavením. Mimo jiné bude mít možnost se podílet na návrhu, realizaci a administraci počítačové sítě (spolupráce s vlastní lokální Cisco akademií). V rámci této sítě pak bude mít možnost programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení. Po absolvování bude mít student možnost se uplatnit jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT, tester, technicko-administrativní pracovník, technický manažer, aj.
    Učebna odborné přípravy pro obor 37-42-M/01 Logistické a finanční služby a 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy byla vybavena Českou poštou, s.p.
    mongol: dobrý večer ,chtela bys se zeptat na tu SS bez matiky kde je a nejaky kontakt nebo neco bližšího chodim na obchodku jsem v prváku -dálkově a matika je oříšek. Jsem z Ustí nad Labem.
    LenkaMad: Záleží na tom, co je ta která škola schopna poskytnout. Naše stavárna byla jedna z prvních, co tu možnost zkráceného studia měla povolenou - taky mám spolužáky z Prahy, Plzně, Klatov...
    Tato škola má ve Vejprnické ulici v Plzni-Skvrňanech k dispozici moderní školu, ubytovací a stravovací zařízení a rozsáhlý areál se sportovišti a odpočinkovými plochami.


Brno-venkov (Jihomoravský kraj)

    Elektrikář – teoretická i praktická příprava na společné činnosti veškerých elektrotechnických povolání v prvních dvou ročnících, ve třetím ročníku zaměření na slaboproudou elektrotechniku. Po vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon dělnického povolání – např. provozní elektrikář, elektromechanik, mechanik měřicích a regulačních zařízení, chladírenský mechanik.
    Temi: mi se právě smála nejmladší ségra, že to je určitě univerzita 3.věku já si pořád říkala, že taťka tuhle školu taky dělal dálkově, ale po čase mi došlo, že ano, dělal, ale o 10 let dřív než já No co, hlavně když mi to půjde a zvládnu to
    Pro naše dálkové tříleté studium 64-41-L/51 Podnikání: Vstupní předpoklad pro studium je výuční list, výuka bude v blocích pátek odpoledne a sobota jednou za 14 dní. Studium bude zakončeno maturitou. Školné 16000,-Kč ročně ve dvou splátkách.


Denní vs. dálkové (prezenční vs.kombinované) studium????

    Mechanik elektrotechnik – informační technologie – obor se širokým základem a specializací ve vyšších ročnících. Žáci se učí navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektrické a elektronické obvody, pracovat s aplikačním programovým vybavením, provádět diagnostické práce na elektronických zařízeních a přístrojích, provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky. Bude mít možnost se podílet na návrhu, realizaci a administraci počítačové sítě (spolupráce s vlastní lokální Cisco akademií). V rámci této sítě pak bude mít možnost programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení.
    Výuka v dálkové formě probíhá formou konzultací, stanovených učebním plánem a rozvrhem hodin na příslušný školní rok. Studium je čtyřleté, konzultace probíhají jednou týdně, v úterý, zpravidla v době od 12:25 h do 18:20 h. Protože se nejedná o kombinované studium, je žádoucí průběžná docházka žáka.
    Chci se zeptat všech, kdo vědí o dálkové nástavbě maturitní ve dvouleté formě. Pár škol ji prý začínají nabízet. Jedná se mi o nástavbu, např. obor podnikání atd.Vyučená už jsem.23.8.2010
    LenkaMad: No pochybuju, že by na některý státní škole chtěli učitelé chodit do práce v sobotu.... Ona ta škola za ty dálkaře stejně nemá nic moc prachy od ministerstva, takže by si kvůli nim žíly netrhali asi ani omylem...


Vsetín (Zlínský kraj)

    Mechanik elektrotechnik – elektronická zařízení – teoretická i praktická výuka je zaměřená na činnosti spojené s návrhy, montáží, údržbou, oživováním, nastavováním, seřizováním, zkoušením, servisem a opravami elektronických systémů z oblasti automatizační, měřicí, regulační, výpočetní a organizační techniky, zabezpečovacích a požárních zařízení, spotřební elektroniky, přenosových zařízení, zdravotních přístrojů a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji.
    Při výuce využíváme bohatých zkušeností získaných při spolupráci s Elektrotechnickým cechem plzeňského regionu, Západočeskou univerzitou, ČEZ a ostatními firmami.
    Škola nabízí absolventům základních škol úplné střední odborné vzdělání ve studijních oborech zakončených maturitní zkouškou a střední odborné vzdělání v učebních oborech zakončených vyučením. Absolventům učebních oborů nabízí rozšiřující nástavbové studium, zakončené maturitní zkouškou.
    Temi: Já tomu stejně nerozumím, protože moje známá dělá dálkově na SŠ nějaký sociální obor a i když má maturitu už dááávno za sebou, mají stejně i češtinu, cizí jazyk atd. a prý v rámci státních maturit jim ty "staré" maturitní předměty nebudou uznány a bude muset maturovat z češtiny atd. znova
    pokud vezmeš studium vážně od začátku, tak se to dá zvládnout. Hlavní problém je jazyk, vzhledem k tomu že bude povinný. Ten se za tři roky dálkově těžko dá naučit,jo a co vím tak středy a někdy taky úterky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00