Jak na věc


dálkové studium plzeň obor podnikání

Jindřichův Hradec (Jihočeský kraj)

    Temi: Já tomu stejně nerozumím, protože moje známá dělá dálkově na SŠ nějaký sociální obor a i když má maturitu už dááávno za sebou, mají stejně i češtinu, cizí jazyk atd. a prý v rámci státních maturit jim ty "staré" maturitní předměty nebudou uznány a bude muset maturovat z češtiny atd. znova
    Škola nabízí absolventům základních škol úplné střední odborné vzdělání ve studijních oborech zakončených maturitní zkouškou a střední odborné vzdělání v učebních oborech zakončených vyučením. Absolventům učebních oborů nabízí rozšiřující nástavbové studium, zakončené maturitní zkouškou.
    Učebna odborné přípravy pro obor 37-42-M/01 Logistické a finanční služby a 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy byla vybavena Českou poštou, s.p.
    Plzeňský region je oblastí se značnou koncentrací elektrotechnického průmyslu. SOU elektrotechnické vzniklo 1. 7. 1999 sloučením dvou učilišť (SOU energetické a SOU č. 4) s bohatými zkušenostmi ve výuce elektrotechnických a energetických oborů.
    Temi: mi se právě smála nejmladší ségra, že to je určitě univerzita 3.věku já si pořád říkala, že taťka tuhle školu taky dělal dálkově, ale po čase mi došlo, že ano, dělal, ale o 10 let dřív než já No co, hlavně když mi to půjde a zvládnu to


Čtyřleté studijní obory zakončené maturitou

    Elektromechanik pro zařízení a přístroje – učební obor poskytuje teoretickou i praktickou přípravu pro práce spojené s výrobou, montáží, opravami a údržbou elektronických výrobků a zařízení. Diferencovaná příprava s bloky učiva pro spotřební elektroniku, automatizační techniku a měřicí a regulační techniku, chladírenskou a klimatizační techniku, výtahy a zdvíhací zařízení, vážící zařízení, elektrospotřebiče pro domácnost, elektrická zařízení kolejových vozidel atp.


Plzeň-město (Plzeňský kraj)

    Informační technologie – Informační technologie v komerční praxi – připravuje žáky pro činnost odborníků v oblasti informačních technologií. Samozřejmostí je precizní zvládnutí práce s daty a texty. Důraz je kladen na samostatnost a efektivitu. Pro kvalifikované vykonávání uvedených činností získává absolvent studiem široký odborný profil s dostatečnou adaptací, logickým myšlením a schopností aplikovat vědomosti při řešení problémů samostatně i v týmu. Je motivován soustavně se vzdělávat, trvale se zajímat o vývoj ve svém oboru studiem odborné literatury, používat racionální metody práce a důležité manažerské dovednosti. Odbornou praxí a dalším studiem si může dále zvyšovat kvalifikaci. Je dobře připraven na vysokoškolské studium. Po absolvování bude mít student možnost uplatnit se jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, správce aplikací, obchodník s prostředky IT, technicko-administrativní pracovník, administrati
    Chci se zeptat všech, kdo vědí o dálkové nástavbě maturitní ve dvouleté formě. Pár škol ji prý začínají nabízet. Jedná se mi o nástavbu, např. obor podnikání atd.Vyučená už jsem.23.8.2010
    Při výuce využíváme bohatých zkušeností získaných při spolupráci s Elektrotechnickým cechem plzeňského regionu, Západočeskou univerzitou, ČEZ a ostatními firmami.
    LenkaMad: No jo, ale 1x týdně celý den..., to už je lepší mít to na 5 let a 1x za 14 dní..., celkově to zabere míň času, obzvlášť, když se člověk musí uvolňovat ze zaměstnání...Jsou lidi, co si na to musí brát dovolenou , aby mohli do školy...


Potřebujete další informace k výběru studia?

    Mechanik elektrotechnik – informační technologie – obor se širokým základem a specializací ve vyšších ročnících. Žáci se učí navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektrické a elektronické obvody, pracovat s aplikačním programovým vybavením, provádět diagnostické práce na elektronických zařízeních a přístrojích, provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky. Bude mít možnost se podílet na návrhu, realizaci a administraci počítačové sítě (spolupráce s vlastní lokální Cisco akademií). V rámci této sítě pak bude mít možnost programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení.
    Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení – interdisciplinární obor. Absolvent je připraven pro výkon technických činností v oblasti instalatérských a elektrotechnických rozvodů a zařízení, případně jako vedoucí technický pracovník, nebo se může uplatnit v samostatném podnikání.
    Mechanik elektrotechnik – elektronická zařízení – teoretická i praktická výuka je zaměřená na činnosti spojené s návrhy, montáží, údržbou, oživováním, nastavováním, seřizováním, zkoušením, servisem a opravami elektronických systémů z oblasti automatizační, měřicí, regulační, výpočetní a organizační techniky, zabezpečovacích a požárních zařízení, spotřební elektroniky, přenosových zařízení, zdravotních přístrojů a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji.


Praha 3 (Hlavní město Praha)

    Výuka v dálkové formě probíhá formou konzultací, stanovených učebním plánem a rozvrhem hodin na příslušný školní rok. Studium je čtyřleté, konzultace probíhají jednou týdně, v úterý, zpravidla v době od 12:25 h do 18:20 h. Protože se nejedná o kombinované studium, je žádoucí průběžná docházka žáka.
    pokud vezmeš studium vážně od začátku, tak se to dá zvládnout. Hlavní problém je jazyk, vzhledem k tomu že bude povinný. Ten se za tři roky dálkově těžko dá naučit,jo a co vím tak středy a někdy taky úterky.
    maturitní předměty bez matematiky, jeden cizí jazyk..velmi loajalni pristup ze strany skoly a individualni pristup s pochopenim studia pri praci...ted tam jdu na dva roky na podnikání..ale asi se trochu prohnu..:D
    Mechanik elektrotechnik – silnoproudá zařízení – studijní obor poskytuje teoretickou a praktickou přípravu zaměřenou na montáž, seřizování, opravy a zkoušení silnoproudých zařízení všeho druhu s řídicími, ovládacími, signalizačními, jisticími a elektronickými prvky, navíjení elektrických strojů a jejich zkoušení, údržba a opravy elektronických částí strojů a zařízení, opravy elektrických částí dopravních prostředků.


Praha 2 (Hlavní město Praha)

    LenkaMad: No pochybuju, že by na některý státní škole chtěli učitelé chodit do práce v sobotu.... Ona ta škola za ty dálkaře stejně nemá nic moc prachy od ministerstva, takže by si kvůli nim žíly netrhali asi ani omylem...
    Připravuje žáky pro činnost odborníků v oblasti informačních technologií. V rámci tohoto oboru se student seznámí s návrhem, sestavením a údržbou HW. Dále se naučí pracovat se základním a aplikačním programovým vybavením. Mimo jiné bude mít možnost se podílet na návrhu, realizaci a administraci počítačové sítě (spolupráce s vlastní lokální Cisco akademií). V rámci této sítě pak bude mít možnost programovat a vyvíjet uživatelská, databázová a webová řešení. Po absolvování bude mít student možnost se uplatnit jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT, tester, technicko-administrativní pracovník, technický manažer, aj.
    LenkaMad: Záleží na tom, co je ta která škola schopna poskytnout. Naše stavárna byla jedna z prvních, co tu možnost zkráceného studia měla povolenou - taky mám spolužáky z Prahy, Plzně, Klatov...


Ústí nad Orlicí (Pardubický kraj)

    Tato škola má ve Vejprnické ulici v Plzni-Skvrňanech k dispozici moderní školu, ubytovací a stravovací zařízení a rozsáhlý areál se sportovišti a odpočinkovými plochami.
    Elektrikář – teoretická i praktická příprava na společné činnosti veškerých elektrotechnických povolání v prvních dvou ročnících, ve třetím ročníku zaměření na slaboproudou elektrotechniku. Po vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon dělnického povolání – např. provozní elektrikář, elektromechanik, mechanik měřicích a regulačních zařízení, chladírenský mechanik.
    Elektrikář silnoproud – teoretická i praktická příprava na společné činnosti veškerých elektrotechnických povolání v prvních dvou ročnících, ve třetím ročníku zaměření na silnoproudou elektrotechniku. Po vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon dělnického povolání – např. provozní elektrikář, elektromechanik, mechanik měřicích a regulačních zařízení, elektromontér, vahař, montér výtahů, chladírenský mechanik.


Vsetín (Zlínský kraj)

    Pro naše dálkové tříleté studium 64-41-L/51 Podnikání: Vstupní předpoklad pro studium je výuční list, výuka bude v blocích pátek odpoledne a sobota jednou za 14 dní. Studium bude zakončeno maturitou. Školné 16000,-Kč ročně ve dvou splátkách.
    mongol: dobrý večer ,chtela bys se zeptat na tu SS bez matiky kde je a nejaky kontakt nebo neco bližšího chodim na obchodku jsem v prváku -dálkově a matika je oříšek. Jsem z Ustí nad Labem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00