Jak na věc


concessive clauses

Mistrovství ČR ve standardních tancích 2012

    Texty na těchto stránkách jsou chráněny autorským právem. Mohou být použity pouze pro soukromé, vědecké a výzkumné účely a nelze je bez předchozí smlouvy používat ke komerčním účelům. Při využívání textů musí být vždy uveden jejich zdroj (viz sekci: „jak citovat“). Vyjma standardních citací nelze bez svolení autorů texty dále kopírovat.
    Zamyšlení nad latinskými družstvy 2011Soutěž družstev je **jedna velká taktika** a stanovení „prvních“, „druhých“, „třetích“ a „čtvrtých“ páru nekopíruje vždy papírovou výkonnost (první páry jako nejlepší, čtvrté jako nejhorší), ale zohledňuje celkové složení týmu. Proč třeba dávat jeden výborný pár do jedniček, když zbylé tři jsou o třídu horší. Výsledky se počítají jako součty'>...Pokračování

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00