Jak na věc


chybová hlášení pračka whirlpool f08

Resetování tiskáren Canon MP series a jejich chybová hlášení

    zapněte tiskárnustiskněte a držte tlačítko "RESET" na tiskárněpři stisknutí tlačítka "RESET" stiskněte a podržte tlačítko "COLOR START"počkejte 5 sekunduvolnětě tlačítko "COLOR START" a pak uvolněte tlačítko "RESET"vyčkejte, tiskárna se začne sama konfigurovat. Tato konfigurace by měla trvat přibližně 20 sekundaž bude na display tiskárny číslo "1", stiskněte a podržte tlačítko "TOOL" (nástroje) a na displaiy tiskárny se objeví písmeno "A"při stisknutí a držení tlačítka "TOOL" stiskněte a držte tlačítko "RESET"držte tlačítka a počkejte, dokud nepřestanou blikat kontrolky na tiskárněuvolněte tlačítko "TOOL" a poté uvolněte tlačítko "RESET"


Seznam chybových hlášek tiskáren Canon MP series

    P02 = chyba Cartridge P03 = chyba posunu řádku P05 = chyba senzoru ASF P06 = chyba vnitřní teploty P07 = nádobka na odpadní inkoust je plná - postupujte podle návodu na resetování tiskárny možnost B P08 = teplota tiskové hlavy vykazuje chybu P09 = chyba paměti EEPROM - je potřeba vyměnit základní desku tiskárny P15 = chyba napájení USB P20 = ostatní chyba hadware P22 = chyba scaneru E13 nebo E16 = došel inkoust. Stiskněte tlačítko Stop/Reset po dobu 5 - 8 sekund, dokud LED display nezobrazí 1. E04, E05, E14 nebo E15: kazeta pravděpodobně není nainstalována správně.- Opakujte vložení inkoustové kazety, popřípadě očistěne měděné kontakty mokrým hadříkem a otřete do sucha nebo školní gumou. E2-2 = chybí papír (ASF) E3-3 = uvízl papír E4 = došel inkoust E5-5 = inkoustové kazety nejsou nainstalovány nebo jsou nainstalovány nepodporované kazety, případne kazety nejsou nainstalovány správně.- Opakujte vložení inkoustové kazety, popřípadě očistěne měděné kontakty mokrým hadříkem a otřete do su
    7. Opojit kabely USB i Napětí z tiskárny.8. Otevřít kryt cartridges / náplní (pouze poklop – cartridge musí být vyměněny dříve).9. S otevřeným krytem dále stisknout tlačítko "Power / Napájení" a držet stisknuté.10. Připojit zpět oba odpojené kabely. Stále ještě držíte tlačítko "Power / Napájení".11. Zavřít kryt cartridges / náplní a pustit tlačítko "Power / Napájení".12. Nyní je vyresetována cartridge/náplň a Windows by již neměl vyhazovat hlášku o tom, že došla cartridge.


Chybová hlášení tiskáren Canon MP series

    1. Vypnout tiskárnu tlačítkem "Power/Napájení".2. Držet tlačítko "Stop/Reset (biká oranžově)" stisknuté během stlačení tlačítka "Power/Napájení". Poté tlačítko"Stop/Reset" pustit, ale tlačítko "Power/Napájení" ještě nepouštět, ale držet stisknuté a během stisknutí ještě stisknout“ 2x Reset. Pak vše pustit.3. Čekat cca 20-30 sekund, dokud displej neukáže 0.4. Stisknout tlačíko "Stop/Reset" čtyřikrát za sebou.5. Stiskněte dvakrát rychle za sebou tlačítko "Power/Napájení".6. Vypnout tiskárnu tlačítkem "Power/Napájení. Tímto je tiskárna vyresetována (ztrácíte záruku).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00