Jak na věc


chráněná území vysočiny

Kraj podporuje chráněná území regionu kraje Vysočina

    Tyto lokality vyžadují pravidelné obhospodařování, které nebylo v minulých desetiletích vždy prováděno. Delší dobu nekosené plochy postupně degradují. Místně došlo v minulosti k nežádoucím melioracím a narušení vodního režimu. Cílem projektu a všech navržených opatření je obnova původního bezlesí a obnova vybraných rybníků, což podmiňuje výskyt vzácných a chráněných druhů rostlin i živočichů.
    Obsah tohoto portálu je chráněn autorským právem, které vykonává vydavatel. Jakékoliv užití článků a fotografií z této podoby webu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování obsahu je bez písemného souhlasu vydavatele – ZAKÁZÁNO.
    Kromě informací o chodu spolku, jako jsou například členové, spolupracující organizace, stanovy, rozpočet atd. zmiňujeme rovněž a pro výletníky důležitější informace zaměřené na památky, zajímavá místa, sportovní aktivy a jiné akce konané v jednotlivých městech destinace...


Naučná stezka kolem Zelené hory

    „Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na zhotovitele stavebních opatření ve výši 6 928 916,- Kč se podařilo v průběhu veřejné zakázky snížit na 6 598 142 Kč,- a v případě nestavebních opatření byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky snížena ze 7 872 334,- Kč na 7 359 908,- Kč. Na spolufinancování se bude podílet z 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj, z národních zdrojů půjde 5 % a podíl krajského rozpočtu činí 10 % způsobilých výdajů projektu,“ komentoval náklady na obnovu lokalit krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.
    Od července 2014 do května 2015 budou realizována dlouho připravovaná opatření na podporu biodiverzity v celkem 10 zvláště chráněných územích a evropsky významných lokalitách v rámci II. etapy projektu Kraje Vysočina s názvem „Biodiverzita“. Projekt bude realizován na území přírodních rezervací Rybník Pařez, Vílanecké rašeliniště, Rašeliniště Loučky, Doupský a Bažantka a U Hájenky, na území přírodních památek Obecník, Dobrá Voda a Hajnice a na území evropsky významných lokalit Na Oklice a Na Ostrážné.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00