Jak na věc


chovatel shih tzu

Zajištění správné výživy pro vaše Shih-Tzu

    10 35) Chovatel a majitel krycího psa by měli být osobně přítomni jako svědci při každém krycím aktu. Lze připustit i zastoupení svědkem. 36) V případě inseminace platí příslušná ustanovení jako při krytí přirozenou cestou. Záznam v krycím listu provede pověřený veterinář. Inseminaci hradí majitel chovné feny. 37) Změní-li se majitel chovné feny v době její březosti, je původní majitel povinen oznámit majiteli krycího psa jméno a adresu nového majitele feny. 38) Pokud byla domluvená částka uhrazena hned po krytí a fena nezabřezla, vzniká nárok na tzv. náhradní krytí - tedy jedno bezplatné krytí stejným psem. Nezabřezne-li fena ani po tomto náhradním krytí, nemůže chovatel uplatňovat vůči majiteli krycího psa žádné nároky. 39) Při přestěhování majitele krycího psa musí být změna adresy bezodkladně ohlášena HPCH a PCHR. Vrh: 40) Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době její březosti a kojení a rovněž o celý vrh až do doby odběru štěňátek, aby byl zaručen jejich zdárný vývin Pokud c


Měl zkusit najít Shih Tzu štěňata na prodej?

    15 Poplatky: 94) Poplatky ČMKU jsou stanoveny za tyto plemenné dokumentace v PK: - vystavení průkazů původu: 200,- Kč + 19% DPH - přeregistrace - zařazení do chovu: 180,- Kč + 19% DPH - zápis dovozu jedince: 200,- Kč + 19% DPH - kniha krytí a odchovů: 10,- Kč + 19% DPH 95) Poplatky klubu: - členský poplatek na kalendářní rok: 400,- Kč - rodinný příslušník: 200,- Kč - invalidní a starobní důchodce: 200,- Kč - zápisné-platí nový člen: 100,- Kč - vystavení krycího listu: člen 200,- Kč nečlen 400,- Kč - bonitace: člen SHIH - TZU klubu EVROPA 300,- Kč ostatní 600,- Kč individuální (jen při výstavách ČMKU) 1 500,- Kč - chovatelský servis pro nečleny 1000,-Kč manipulační poplatek - inzerce ve zpravodaji: člen klubu-a5 100,- Kč nečlen-a5 200,- Kč - inzerce podnikatelská-a ,- Kč - inzerce chovatelské stanice na internetu, pouze se souhlasem majitele chovatelské stanice a je bezplatná - inzerce na internetu pro nečlena-1 měsíc 200,- Kč Zkratky: PK - plemenná kniha KPK - klubová plemenná kniha HP


Královská Shih-Tzu: To je původ a vlastnosti

    9 V souladu s nimi ustanovuje výbor chov. klubu hlavního poradce chovu (HPCH), který je členem výboru klubu. HPCH si může jmenovat regionální poradce chovu (PCHR). A) Řízený chov: Využívá chovné jedince s minimálně třemi generacemi předků, zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI. Chovatel si sám navrhne krycího psa, nebo požádá o radu poradce chovu. Ti jsou povinni upozornit chovatele na možnost výskytu vad u potomstva při výběru nevhodných partnerů a poradit podle svého nejlepšího vědomí. B) Liniový chov: Má zásady jako chov řízený s tím, že předci a potomci na sebe liniově navazují. Upevňují se tím výborné exteriérové vlastnosti. Vzhledem k tomu, že liniová plemenitba je již přísnější forma chovu, je nutné k ní použít pouze vynikajících jedinců. Pes i fena musí mít známku výbornou. Krycí list: 25) Vystavení krycího listu se provádí na základě zaplaceného poplatku a při písemném zažádání HPCH, s přiloženou kopii o zaplacení. Majitel feny žádá o krycí list HPCH minimálně měsíc před
     Shih-tzu je známý již ze 17. století. Toto plemeno bylo vyšlechtěno v Číně a byli bráni jako trpasličí typ tibetského teriéra. Pro svoji miniaturní velikost a nejen pro ni byli nejoblíbenějšími psy císařů. Do USA se dostali v roce 1938 a od roku 1969 se smějí oficiálně vystavovat. Původně se tento pes využíval jako pes hlídací, ale dnes se chová hlavně jako společník.


Pes vlastníka Guide Shih-Tzu školení

    6 S T A N D A R T S H I H - T Z U číslo 208 c 1) Celkový vzhled - statný, bohatě osrstěný pes se zřetelně arogantním chováním a hlavou jako chryzantéma. 2) Charakteristika - inteligentní, aktivní a ostražitý. 3) Temperament - přátelský a nezávislý. 4) Hlava a lebka - hlava široká, kulatá, široká mezi očima, při zatřesení hlavy srst bohatě přepadává přes oči: - bohatý vous a knír, chlupy, které rostou na nose vytvářejí zřetelně tzv. chryzantémový dojem - tlama dostatečně široká, čtvercová, krátká, ne zvrásněná, plochá, osrstěná - nos černý, ale tmavě játrově zbarven u játrových jedinců nebo jedinců s játrovými znaky, délka asi 2,54 cm od špičky nosu po konec stopu Nos rovný nebo špička lehce zdvižená nahoru. Vrch nosní kůže by měl být v rovině nebo lehce pod dolní hranicí očních víček. Široké otevřené nozdry. Nos směřující dolů je krajně nežádoucí tak, jako sevřené nozdry. Pigmentace hmoty, pokud možno neporušena. 5) Oči - velké, hluboké, kulaté, umístěné co nejvíce od sebe a ne vypoukl
    Shi-tzu (neboli čínsky lev), blízký plemeni Ihasa apso, je rovněž psem tibetských klášterů, kde byl šlechtěn jako Buddhův lvíček. Na čínský císařský dvůr se dostal jako „poplatkový pes“, který byl poté stále pečlivě šlechtěn až do dnešní podoby. Poněvadž disponuje toto plemeno vynikajícím sluchem, byl využíván i jako strážce buddhistických svatyní. Dnes je Schi-tzu společenský pes.


Rozdíly v profesionálních chovatelů a chovatelé 'Dvorku'

    5 V. Ustanovení o finančním hospodaření klubu Klub hospodaří s vlastním majetkem nebo majetkem svěřeným mu do trvalého či dočasného užívání. Finanční zdroje klubu: a) členské příspěvky, účelové příspěvky poplatky b) výnosy z vlastní hospodářské činnosti c) dary a event. další finanční zdroje Klub hospodaří podle rozpočtu, který je schvalován členskou schůzí klubu. Klub může zřizovat hospodářská zařízení podle právních předpisů. Za účelné hospodaření s finančními a jinými prostředky odpovídá pokladník a výbor klubu. VI. Ustanovení o zániku klubu a jak bude při zániku naloženo s majetkem klubu Zanikne-li klub z některých důvodů uvedených v odst. II. rozhodne členská schůze o tom, jak bude naloženo s majetkem SHIH-TZU klubu EVROPA. VII. Ustanovení platnosti stanov klubu Stanovy SHIH-TZU klubu EVROPA vstupují v platnost schválením členskou schůzí dnem a zaregistrováním klubu u orgánů ministerstva vnitra.


Zvířata zobrazená ostatními uživateli

    14 Příloha průkazu původu: Může být součástí průkazu původu, nebo ji může tvořit zvláštní formulář. Do přílohy jsou zapisovány výsledky výstav, zkoušek, bonitací, soutěží apod.. Tvoří-li přílohu samostatný formulář, musí obsahovat základní identifikační údaje psa / feny včetně tetovacího čísla. 84) Zápisy do průkazu původu smí provádět pouze příslušná plemenná kniha s výjimkou zápisu změn v osobě majitele (změna jména, bydliště apod..), které si majitel v příslušné rubrice průkazu původu provádí sám a stvrzuje svým podpisem. Do přílohy smí provádět zápisy ostatní oprávnění pracovníci (rozhodčí, veterinář, HPCH ). HPCH zaznamenává způsobilost k chovu. 85) Průkaz původu psa / feny musí potvrdit svým podpisem chovatel. 86) Při převodu vlastnictví ke psu / feně je nabyvatel povinen převzatý průkaz původu vlastnoručně podepsat. 87) Průkaz původu se vystavuje v jediném vyhotovení (originále). Není přenosný na jiného jedince. 88) Padělání průkazu původu, jakož i svévolné provádění změn (škrtá


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00