Jak na věc


cévní výduť v hrudní dutině

Kartáček na zuby a dásně JACK N' JILL

    Endovaskulární přístup je minimálně invazivní, má méně komplikací v podobě míšního nedokrvení, kratší dobu rekonvalescence. Na druhé straně je zatížen rizikem posunutí stentu nebo prosakováním krve do nefunkčního aneurysmatu, které nebylo odstraněno. Proto jsou důležité pravidelné kontrolu u lékaře, jejichž součástí je i rentgenové nebo CT zobrazování stentu a aneurysmatu. Endovaskulární přístup je určený pro výdutě v sestupné aortě nebo některé její větší větvi.
    Endovaskulární léčba znamená, že se výkon provádí uvnitř cévy. Do místa aneurysmatu se přes tříselnou tepnu zavede potahovaný stent (síťovitá trubička ve svinuté formě). V určeném místě se nafouknutím balónku stent rozvine a po svém ukotvení vytvoří nové lumen cévy a vyřadí z funkce vak aneurysma. Takovýto výkon trvá 1 – 3 hodiny.
    Forma léčby závisí na příznacích, nutnosti akutní léčby i lokalizaci výdutě. Při jakýchkoli potížích je jednoznačně volen neodkladný výkon. Dříve dominovaly chirurgické výkony, dnes se začínají úspěšně prosazovat endovaskulární výkony, a to i v případě akutního stavu. Pro jednoho pacienta je vhodná klasická chirurgická operace, pro jiného endovaskulární výkon. Obě metody mají své výhody a nevýhody. Vhodnější postup vám doporučí váš lékař (samozřejmě pokud se nejedná o akutní, život ohrožující stav, kdy rozhodnutí provede sám lékařský tým).


Mýdlo ylang-ylang s kozím mlékem

    Při operačním výkonu je aneurysma odstraněno a nahrazeno chirurgickou cévní protézou. Operující lékaři získají přístup k aortě provedením řezu přes hrudní kost, ze strany hrudníku nebo přes břišní stěnu. Při všívání cévní protézy na určené místo se zastaví průtok krve přes aortu. Celý výkon trvá asi 2 – 4 hodiny. Chirurgické postupy se volí u aneurysmat a disekcí aorty ve vzestupné části v blízkosti srdce, nebo pokud není možné provést endovaskulární výkon.
    Z dalších rizikových faktorů nepříznivě působí vysoký krevní tlak, zvýšená hladiny cholesterolu a přítomnost chronické poruchy prokrvení dolních končetin (tzv. ischemické choroby dolních končetin) a ischemické choroby srdeční (poruchy prokrvení srdeční svaloviny). Pokud má aortální výduť někdo z vaší rodiny, i vy máte vyšší riziko jejího vzniku.
    Při podezření na aortální aneurysma se nejprve provádí ultrazvukové vyšetření srdce tzv. echokardiografie. Nejlevnější a neinvazivní vyšetření je vhodné zejména pro vyhledávání nemocných a sledování velikosti výdutě v čase. Běžná echokardiografie (přes hrudní stěnu) není pro potvrzení či vyloučení diagnózy dostačující, přesnější je jícnové vyšetření, při kterém je ultrazvuková sonda zavedena do jícnu.
    Zobrazení aneurysmatu aorty může být i vedlejším nálezem při vyšetřování pro jiné účely. Někdy jej odhalí obyčejný rentgen srdce a plic, jindy CT vyšetření.


WATER VIOLET Žebratka bahenní (34) Bachovy...

    Lokalizované rozšíření tepny se označuje jako tepenná výduť odborně aneurysma. Tepna se rozšiřuje o více než polovinu svého průměru v daném místě. V praxi to znamená rozšíření nad 3 cm. Průměr tepny je ovlivněn pohlavím, věkem, celkovým vzrůstem a dalšími faktory. Aneurysma může vzniknout na každé tepně či na srdci v místě po srdečním infarktu, ale nejčastěji postihuje aortu. Pokud dosáhne rozšíření výdutě určité míry, může dojít k odloučení vnitřní výstelky cévy (disekci) a následnému prasknutí (ruptuře) aorty, což je závažný život ohrožující stav, který v 85% případů způsobí úmrtí. Včasné stanovení diagnózy a její řešení může nemocnému zachránit život.
    Pokud vám bylo diagnostikované aneurysma aorty, jehož řešení zatím není nutné, a vy pocítíte prudkou bolest na hrudi či v okolí pupku, závratě, náhlou slabost či rychlý srdeční tep, neprodleně volejte svého lékaře.
    Přesně zobrazit rozsah aneurysma, jeho rozměry, přítomnost disekce se dvěma lumen, vztah k okolním orgánům, ohraničení, přítomnost krevní sraženiny ve vaku dokáže CT vyšetření tepen tzv. CT angiografie. Při vyšetření se do žíly aplikuje kontrastní látky, zpravidla jód, která zobrazí průběh tepen. Stejné výsledky poskytuje i magnetická rezonance. Jedná se však o vyšetření dražší, méně dostupné a nevhodné pro akutní diagnostiku.


Nejzávažnější komplikací je prasknutí – ruptura aorty, která je prvním příznakem ve 40% případů. Ruptura aorty

    Vznik aneurysma souvisí s výskytem aterosklerózy, tedy koronatění tepen. Mnohem významnější jsou však degenerativní procesy postihující stěnu srdečnice. Změny ve struktuře stěny aorty, zejména její vazivové složky, hrají důležitou roli při vzniku aneurysma. Může se jednat o dědičná onemocnění pojivové tkáně jako je Marfanův nebo Ehlers-Danlosův syndrom. Jindy může být příčinou infekce, úraz nebo nepravé aneurysma místě napojení cévní protézy.
    Jestliže se v rodině tepenné aneurysma vyskytlo, určitě upozorněte svého lékaře, aby včas zahájil preventivní či léčebná opatření. Váš krevní tlak a hladina krevních tuků musí být důsledně kontrolovány a případně léčeny.
    Při potvrzeném bezpříznakovém aneurysmatu musíte užívat léky ke snížení krevního tlaku, a to konkrétně betablokátory (Concor, Vasocardin, Betaloc, ..), event. další antihypertenziva. Váš tlak musí být pod 120/80 mm Hg. Pokud je vyšší, navštivte svého kardiologa a nechte si medikaci upravit. Vysoký krevní tlak napomáhá rychlejšímu zvětšování výdutě a zvyšuje riziko disekce a ruptury aorty. Dále se vyvarujte nadměrné fyzické zátěži.


Tip pro čtenáře Spektra Zdraví:

    Nejzávažnější komplikací je prasknutí – ruptura aorty, která je prvním příznakem ve 40% případů. Má charakter náhlé příhody břišní a bez včasného a dostatečného zásahu končí smrtí. Krev z aorty se ojediněle řine do volné břišní dutiny (což bývá fatální), v lepším případě a častěji do retroperitonea (prostor mezi zadní břišní stěnou a pobřišnicí), kde tlak okolí může celý proces zpomalit a umožnit jeho řešení.
    Aorta neboli srdečnice je nejdelší a nejsilnější tepnou lidského těla. Vystupuje z levé srdeční komory a rozvádí krev prakticky do celého těla. Její průběh je možné rozdělit na tři úseky – vzestupnou aortu, oblouk aorty a sestupnou aortu, která kromě hrudníku probíhá i v břišní dutině. Ze vzestupné aorty odstupují dvě věnčité tepny zásobující srdeční svalovinu. Aortální oblouk zásobuje okysličenou krví hlavu, krk a horní končetiny. Sestupná aorta vyživuje břišní orgány a dolní končetiny. Ve výši čtvrtého bederního obratle se aorta větví na dvě kyčelní tepny.
    Výduť aorty se typicky vyskytuje u kuřáků. Muži jsou postiženi až 6x častěji než ženy, i když aneurysma častěji praskne ženám. Výskyt stoupá rovněž s věkem nad 60 let. V této věkové kategorii postihuje okolo 2 - 6% mužů. Jeden člověk z 250 osob ve věku nad 60 let může zemřít na prasklou výduť.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00