Jak na věc


cévní mozková příhoda

Pečující osoba: jaká má práva a povinnosti?

    Tento typ cévní mozkové příhody je způsoben nedostatečnou dodávkou krve a živin k mozkové tkáni kvůli uzavření přívodné mozkové tepny trombem (sraženinou) či embolem (sraženina, která vzniká jinde než v mozkové tepně a následně se uvolní). Tento jev nejčastěji způsobuje ateroskleróza (kornatění tepen), neboli ukládání tukových částic do cévní stěny, nebo porucha srdeční funkce (arytmie, chlopenní vady, prodělaný infarkt myokardu). Tato forma CMP je nejčastější, vyskytuje se až v 80 % případů.
    Základní vyšetřovací metodou využívanou v lékařském prostředí je u CMP výpočetní tomografie (CT) a magnetická rezonance (MRI). U obou vyšetření je lékař schopen posoudit o jaký typ se jedná, a podle toho určit adekvátní typ léčby.
    V rámci péče o pacienta s CMP je vždy důležitá interdisciplinární spolupráce. Na terapii se podílí široký tým zdravotnických pracovníků od ošetřujícího lékaře a neurologa přes fyzioterapeuta, ergoterapeuta, logopeda až po psychologa.


Jak živit mozek ve zdraví i nemoci

    Cévní mozková příhoda je vážné onemocnění, které vyžaduje okamžitou hospitalizaci na jednotce intenzivní péče. Zde jsou pacientovi zajištěny životní funkce a podávány léky buď k rozpuštění krevní sraženiny, nebo naopak k zastavení krvácení podle toho, co je příčinou CMP. Masivní krvácení je někdy nutné zastavit operačním zákrokem. V následujících týdnech a měsících je nejdůležitější rehabilitace, neboť pacient velice často ztrácí svoji soběstačnost i schopnost běžných denních návyků. Klíčem k úspěchu léčby a k co největšímu zmírnění obtíží je vytrvalost a aktivní přístup pacienta. Péčí o pacienty po CMP se zabývá mnoho specializačních center, které jsou vybaveny veškerým potřebným odborným personálem z řad psychologů, fyzioterapeutů i logopedů. Tato centra poskytují také pomoc rodinám a blízkým pacienta po CMP.
    Zvýšená hladina cholesterolu v krvi je dnes už synonymem nezdravého životního stylu. Způsobuje aterosklerózu a přispívá tedy ke vzniku... Celý článek
    Přes všechna úsilí preventivních opatření se u nás její výskyt bohužel stále nepodařilo snížit. Ročně na ni v ČR zemře kolem 30 000 lidí, z nichž díky včasnému zásahu přežije zhruba 30 % z nich. Jedině okamžitá první pomoc dává člověku stiženému cévní mozkovou příhodou naději na přežití. Je proto nutné vědět, jak toto onemocnění poznáme a jak bychom se v případě jeho výskytu měli zachovat.
    Autor: FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., PrahaZdroje: Tomek Aleš, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Studijní přednášky.Kolář Pavel et al., Rehabilitace pro Klinickou praxi.www.cmp.czobrazová příloha:http://www.geocaching.cz/uploads/monthly_04_2017/blogentry-8854-0-65898500-1492086453.png


Vysoký cholesterol ohrožuje i náš mozek

    Bolí mě hlava, již desátý den. Beru utišující léky, normální na bolest hlavy, bolest je v pravé zadní části hlavy, někdy cítím puls, po kterém je bolest vždy větší a silnější, nemohu spát i když jsem ospalý, nemám žádné vedlejší známky tísně mozkové oblasti, nejsem světloplachý, není mi špatně, jen čich mám trošku zvýšený na nepříjemné pachy, chutná mi jídlo, nemám ztrátu motoriky, pracuji na PC, v zápisech nevidím žádnou zmatenost nebo chyby či jiné. Myslel jsem, že to bude chřipka, ale paralen nezabíral, tak beru ibalmax, mám klid asi osum hodin. Délka se zkracuje. Stačil mi na celý den jeden, teď již beru dva. Neberu léky rád, při použití mi ale všechny velmi dobře zabírají, tak jak uvádí výrobce. Prosím, poraďte. Myslel jsem na migrénu nebo CMP, případně zánět mozkových blan nebo něco takového. Děkuji. Váš JM
    – náhlá necitlivost končetin nebo tváře na jedné polovině těla (končetiny „neposlouchají“, postiženému vypadávají věci z rukou, má potíže s úsměvem)


Cévní mozková příhoda - rozpoznejte včas její příznaky

    První fáze je charakteristická převážně preventivními opatřeními. Snažíme se zabránit vzniku kontraktur a proleženin, pracujeme v tzv. antispatických vzorcích (pohyby a polohy zamezující vznik spasticity) a nemalou složku terapie tvoří i od samého začátku psycho-sociální stimulace pacienta. Ve druhé fázi se v rámci fyzioterapie snažíme oslovit funkční rezervy centrální nervové soustavy pomocí různých cvičení, převážně na neurofyziologickém podkladě (PNF, Bobath, DNS a další). Hlavním cílem je minimalizovat funkční postižení pacienta, a tím umožnit jeho návrat k běžným denním aktivitám. V závislosti na klinickém stavu pacienta po propuštění domů se doporučuje pravidelný aerobní trénink alespoň 3–5× týdně. Zpočátku by se délka tréninku měla pohybovat okolo 20 minut s postupným prodlužováním délky zátěže. Doporučené sporty jsou chůze, plavání, jízda na bicyklovém ergometru či např. odporový trénink. O volbě ideální intenzity a formy zátěže se ale vždy poraďte se svým ošetřujícím lékařem.
    Ve chvíli, kdy je z lékařského hlediska pacient stabilizovaný, přichází na řadu rehabilitace pod vedením fyzioterapeuta. Péči fyzioterapeuta je možné rozdělit do dvou fází.


Nová operace ochrání mozek před mrtvicí

    Cévní mozková příhoda (zkratka CMP) je náhle vzniklý akutní stav, ke kterému dochází poškozením mozkové tkáně. Toto poškození se projevuje náhlou a rychle rozvinutou ztrátou mozkových funkcí, která vede k různým motorickým i smyslovým poruchám. Pro definici CMP je podstatné, že příznaky trvají déle jak 24 hodin. Pokud do této doby ustoupí, jedná se o tzv. tranzitorní ischemickou ataku, která není tak závažná a která nezanechává trvalé následky. Je však silným varovným signálem, že není něco v pořádku. Samotnou příčinou cévní mozkové příhody je přerušení krevního zásobení některé oblasti mozku. K přerušení přívodu okysličené krve může dojít ze dvou důvodů – prvním je vznik trombu (sraženiny) v některé z cév, které mozek zásobují, druhou příčinou je krvácení do mozku z některé prasklé cévy. Rizikovými faktory pro CMP je ateroskleróza, vysoký krevní tlak, genetické predispozice, vyšší věk, cukrovka, kouření i mnohé další. Pokud se tedy chceme tomuto onemocnění vyhnout, je dobré udržovat a
    Klíčovou roli v úspěšné léčbě CMP hraje především okamžitý zásah lékařské pomoci. Voláme ji proto na číslo 155 hned, když zpozorujeme jakékoli výše popsané příznaky. Do příjezdu záchranářů hlídáme zdravotní stav postiženého, kontrolujeme jeho životní funkce včetně vědomí a udržujeme s ním kontakt. Položíme jej do polohy vleže. V případě srdeční zástavy okamžitě zahájíme resuscitaci.
    Chcete být členem našeho týmu?S nábory nám pomáhá JoobleJak se Vám u nás líbilo? Napište nám!Inzerce na webu fyzioklinika.czFYZIOklinika v médiíchFormuláře ke staženíOvěřte si stav čerpání své předplacené karty
    Pečující osoba je v obecném významu ten, kdo pomáhá (poskytuje služby) druhým, kteří z důvodu svého zdravotního nebo psychického stavu... Celý článek


Léčba (nejen) jídlem aneb jak účinně snižovat hladinu cholesterolu v krvi

    Léčba CMP je prováděna ideálně na specializovaných pracovištích (iktová centra). Základem terapie v akutní fázi je zajištění životních funkcí. Dalším velmi důležitým bodem je zjištění, kdy se objevily první obtíže a o jaký typ cévní mozkové příhody se jedná, podle čehož ošetřující lékař stanovuje následný postup terapie.
    Jelikož se jedná o onemocnění postihující centrální nervovou soustavu, důsledky postižení závisí na rozsahu a lokalizaci léze. Nejčastějšími projevy jsou ochrnutí poloviny těla, poruchy citlivosti poloviny těla, řečové poruchy, výpadky zorného pole, dvojité vidění nebo změny chování.
    Je vědecky dokázáno, že okamžitá lékařská pomoc (nejlépe do 30 minut od příhody) mnohonásobně minimalizuje následky CMP. Pomoc proto zavoláme vždy při pouhém podezření, i kdyby to měl být jen „planý poplach“. I přesto se však pacient, který CMP prodělal a přežil, nevyhne nepříjemným následkům. Poškození mozkové tkáně je totiž bohužel nevratný děj. Stupeň postižení záleží na tom, která část mozku byla poškozena. Doživotně může mít pacient problémy s pohybem, komunikací i s myšlením a často je tak závislý na pomoci svého okolí.


Dětský smích vystřídala těžká rána. Mrtvice Štěpánku zasáhla ve 4 letech

    Tento typ cévní mozkové příhody se vyskytuje asi ve 20 % případů a je způsoben poškozením stěny mozkové cévy. Nejčastější příčinou hemoragické CMP je až v polovině případů vysoký krevní tlak, kdy k porušení cévní stěny dojde v oblasti tzv. aneuryzmatu (výdutě).
    CMP – cévní mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke) je onemocnění, které je velkým socioekonomickým problémem dnešní doby. Řadí se mezi tzv. civilizační choroby, neboli choroby z blahobytu. Každý rok postihne toto onemocnění přibližně 40 000 obyvatel. Až 40 % ze všech postižených na toto onemocnění do jednoho roku umírá, a proto je i 3. nejčastější příčinou úmrtí v ČR. Z nemocných, kteří CMP přežijí, se téměř polovina následně potýká s velmi těžkým postižením.
    Vzhledem k závažnosti a rychlosti progrese CMP je velmi důležitá rychlá diagnostika a lékařská pomoc. Příznaky CMP se různí. Může být postižena motorika, což se projeví náhlým zhoršením řečových funkcí, poklesem ústního koutku a v neposlední řadě slabostí horní či dolní končetiny (většinou jednostrannou). Dalšími projevy mohou být poruchy zraku, čtení, psaní a citlivosti. Tyto projevy jsou vždy závislé na lokalizaci a rozsahu postižení mozkové tkáně.


Cviky, které by Vás mohly zajímat

    Nejdůležitějším bodem v boji proti civilizačním onemocněním, kam řadíme i cévní mozkovou příhodu, je prevence. V rámci prevence bychom se měli snažit minimalizovat množství výše zmíněných ovlivnitelných rizikových faktorů. Základem je úprava jídelníčku s omezením živočišných tuků, soli a cholesterolu. Dalším bodem prevence je omezit kouření, případně úplně přestat. V neposlední řadě se doporučuje pravidelná pohybová aktivita alespoň 4× týdně v délce alespoň 40 minut. Nezapomínejte ani na pravidelné prohlídky u svého praktického lékaře (alespoň od 50 let věku).
    Pozn.: Články prezentované fyzioterapeuty na webu fyzioklinika.cz nenahrazují odborné lékařské/fyzioterapeutické vyšetření a mají informativní charakter, tak abyste snadněji porozuměli dané problematice například po Vaší návštěvě fyzioterapeuta, lékaře nebo jiného specialisty. Cílem naší databáze článků je nabídnout Vám na jednom místě aktuálně dostupné informace o jednotlivých potížích pohybového aparátu, se kterými se můžete setkat, a to snadno pochopitelným jazykem (některá složitější zdravotní témata v zájmu snadnějšího pochopení zjednodušujeme). V případě, že na základě podobnosti zde popsaných projevů usuzujete na konkrétní diagnózu, doporučujeme Vám konzultovat Vaše potíže při osobní návštěvě lékaře nebo fyzioterapeuta.Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.


Ukázka repozičního manévru při přítomnosti otolitů v oblasti zadního kanálku

    Jaké používáme technikyIndividuální fyzioterapieFyzioterapie All-InclusiveFokusovaná rázová vlnaFokus All-InclusiveRadiální rázová vlnaKinesiotapingManuální lymfodrenážPřístrojová lymfodrenážMasážeZrychlení hojení ranLéčba erektilní dysfunkceLéčba celulitidy

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00