Jak na věc


bolestné při pracovním úrazu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

    V případě uplatnění nároku na bolestné musí poškozený zaměstnanec nejprve požádat o vydání lékařského posudku o bolestném resp. ztížení společenského uplatnění. Podle § 8 odst. 1 NV 276/2015 lékařský posudek, jde-li
    před dvěma lety jsem měla pracovní úraz při jízdě služebním autem . Je možné abych ještě po dvou letech dostala bolestné i od zaměstnavatele /pojišťovna už vyplatila/.Mimochodem sloučily jsme se s jiným zařízením. Děkuji
    1. poskytovatel zdravotních služeb, který poškozenému poskytoval zdravotní služby v souvislosti s pracovním úrazem pouze v jednom oboru specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti; posuzujícím lékařem je ošetřující lékař příslušné specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti,
    Podali jsme na pojišťovnu žalobu na proplacení pojistného plnění. Do dvou týdnů obdržela paní P. na svůj účet několik set tisíc Kč. Ve sporu však pokračujeme. Podali jsme žalobu na mimořádné zvýšení náhrady za bolest a ztížení společnekého uplatnění v celkové výši 1.600.000,-Kč. Doufáme, že paní P. pomůžeme k důstojnému prožití zbytku života.


Ztížení společenského uplatnění

    Pro ztížení společenského uplatnění platí totéž. Hodnotit ztížení společenského uplatnění lze ovšem až v okamžiku, kdy lze považovat zdravotní stav poškozeného zaměstnance za ustálený, což je zpravidla jeden rok poté, kdy došlo ke škodní události. Lékař může i v tomto případě sazbu bodového ohodnocení dle přílohy s ohledem na okolnosti konkrétního případu zvýšit.
    Slečna R. přecházela vozovku poblíž autobusové zastávky. Zamyšlená vstoupila do vozovky a nevěnovala pozornost jedoucímu autobusu, který jí přejel nohu a způsobil tak vážné poranění s trvalými následky. Nehodu šetřila policie, která po několika měsících šetření ukončila s tím, že v daném případě nejde o zavinění řidiče autobusu, ale s největší pravděpodobností o nepozornost slečny R. Slečně R. proto s vědomím toho, že je viníkem dopravní nehody, žádné nároky na náhradu škody na zdraví neuplatnila. Teprve téměř po 4 letech a několik týdnů před promlčením nároku se náhodou dozvěděla o činnosti naší kanceláře. V zastoupení slečny R. jsme okamžitě vstoupili do jednání s příslušnou pojišťovnou a výsledkem toho bylo plné odškodnění škody za bolest i ztížení společenského uplatnění.


Pomáháme poškozeným získat úplné finanční odškodnění

    Náhrada za ztížení společenského uplatnění je náhradou za nemajetkovou újmu spočívající ve vyřazení nebo oproti minulosti méně intenzivnímu zapojení poškozeného do společenského, osobního, rodinného a pracovního života a jeho závislosti na pomoci okolí, je tedy kompenzací za "pokažený život". (z nálezu ÚS sp. zn. IV. ÚS 444/11)


Od 26. 10. 2015 vstoupilo v účinnost Nařízení Vlády ČR č. 276/2015 Sb., kterým se výrazně zvyšuje odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem a nemocí z povolání.

    Subjektivní promlčecí doba pro uplatnění nároků na náhradu škody na bolestném a ztížení společenského uplatnění se řídí Novým občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a je 3 roky od okamžiku, kdy bylo možné nárok upatnit poprvé. V této době je nutné nárok uplatnit u soudu v případě, že jej zaměstnavatel v plné výši neuhradil, jinak právo poškozeného domáhat se nároků na náhradu škody u soudu zaniká. Právě pro stanovení počátku běhu promlčecí doby je důležité stanovit kdy došlo k ustálení bolesti resp. kdy došlo k ustálení zdravotního stavu poškozeného zaměstnance. Tímto okamžikem není v žádném případě vznik úrazu, ale nemusí jím být ani skončení pracovní neschopnosti. Především u ztížení společenského uplatnění může v některých případech činit určení okamžiku ustálení zdravotního stavu potíže, protože poškozený se může léčit v několika medicinských specializacích. Za okamžik ustálení zdravotního stavu se pak považuje okamžik ustálení zdravotního stavu v poslední medicinské specializac
    2. registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „registrující poskytovatel“), pokud poškozenému pro daný pracovní úraz poskytovalo zdravotní služby více poskytovatelů zdravotních služeb; posuzujícím lékařem je lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, nebo


Bolestné a ztížení společenského uplatnění

    Paní P. ve věku 54 let utrpěla při dopravní nehodě vážné poranění hlavy. Jde o přetrvávající zněny zejména psychického stavu. Paní P. trpí opakovanými bolestmi hlavy, zapoměntlivostí a uzavírá se před okolním světem. V jejím zastoupení jsme uplatnili u pojišťovny nárok na odškodnění bolestného a ztížení společenského uplatnění a dále odškodnění ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti ve formě opakující se renty. Přestože jsme všechny nároky doložili řadou dokumentů, které stanoví zákon a podepřeli je znaleckými posudky, povinná pojišťovna se zdráhala nároky paní P. uspokojit a záměrně vyžadovala další a další dokumenty k prokázání uplatněných nároků.


Zobrazit ve vyhledávání navigaci

    U ztížení společenského uplatnění (trvalých následků) se odškodňuje škoda na zdraví, která je trvalého rázu a má prokazatelný nepříznivý vliv na uplatnění zaměstnance ve společnosti a v životě vůbec, zejména má vliv na uspokojování jeho životních a společenských potřeb včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti jeho uplatnění v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním. Ztížení společenského uplatnění je imateriální újmou, která se odškodňuje jednorázově. Ve výjimečných případech mimořádného zřetele hodných je možné žádat, aby soud toto odškodnění zvýšil. Současně má však významný vliv na další nároky na náhradu škody, které poškozenému můžou vzniknout, zejména na ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (trvalé následky na zdraví jsou jednou z podmínek pro vznik tohoto nároku) a na účelně vynaložené náklady na péči o poškozeného po skončení léčení. Posledně uvedený nárok není v žádném zákoně uveden a lze jej odvodit
    3. poskytovatel zdravotních služeb, který poskytoval poškozenému zdravotní služby naposledy, nemá-li poškozený registrujícího poskytovatele zdravotních služeb a pokud poškozenému pro daný pracovní úraz poskytovalo zdravotní služby více poskytovatelů zdravotních služeb; posuzujícím lékařem je ošetřující lékař příslušné specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti,
    muze te mi poradit prosim? Pracuji jako policista a vcera jsem si v zamestnani podvrtnul kotnik na schodech pri odchodu z toalety, pricemz jsem upadl na zem. Pred ukoncenim jsem to zaznamenal v knize urazu sepsanym urednim zaznamem. Nasledne jsem se dostavil k lekari, kdy mi sdelil, ze mam natazene vazy k otniku. Marodit nehodlam, jelikoz mohu chodit z lehka a muzu, tak vykonavat lehkou praci v zamestnani. Muj dotaz zni jestli budu mit narok na bolestne od zamestnavatele, kdyz nejsem v pracovni neschopnosti a mam jen lekarskou zpravu o osetreni. V pripade co mam udelat, abych ziskla bolestne.


Mimořádné zvýšení ztížení společenského uplatnění

    Odpověď: promlčecí doba u bolestného činí 2 roky a počíná běžet okamžikem ustálení bolesti. Pokud ještě nárok není promlčen, můžete jej uplatnit u zaměstnavatele.
    Vyhláška, která stanoví bodové ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění, je paušální a nemůže postihnout veškeré individuální rozdíly, které můžou v případně stejných trvalých následků vzniknout. Stejné poranění bude mít na každého poškozeného jiný dopad, proto je žádoucí zohlednit věk poškozeného, jeho sociální postavení, sportovní a pracovní aktivitu, rodinné postavení a další kritéria, a podle nich stanovovat individuální výši odškodnění ztížení společenského uplatnění. Uvedený postup umožňuje ustanovení § 271s zákoníku práce, které říká, že ve výjimečných případech může soud výši odškodnění na bolestném a za ztížení společenského uplatnění stanovené vyhláškou, přiměřeně zvýšit. Znamená to, že je možné domáhat se u soudu, aby zvýšil základní odškodnění na několikanásobek.


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel.: 606 53 80 53 nebo pomahame@poskozenym.cz

    Účelem náhrady škody spočívající v bolestném je prostřednictvím peněžitých prostředků vyvážit, případně zmírnit, bolest utrpěnou v souvislosti se škodou na zdraví a s její následnou léčbou. Bolestné je možné hodnotit v okamžiku ustálení bolesti, což je okamžik, kdy lze předpokládat, že již nebude docházet k dalšímu zhoršování zdravotního stavu a zásahům do zdravotního stavu poškozeného. Pro příklad může být za okamžik ustálení bolesti u zlomeniny loketní kosti považován den, kdy poškozenému byla sejmuta sádra, přestože ještě nadále zůstává v pracovní neschopnosti a podstupuje rehabilitace. Okamžik ustálení bolesti má význam pro vydání lékařského posudku o ohodnocení bolestného, a zároveň je počátkem běhu promlčecí doby.
    Novelou zákoníku práce publikovanou dne 17. srpna 2015 ve Sbírce zákonů pod č. 205/2015 byla navrácena hmotněprávní úprava odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání zpět do části jedenácté zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
    V případě, že zhoršení zdravotního stavu bylo hodnoceno až po účinnosti NV 276/2015, bude se rozdíl mezi původním posudkovým hodnocením a novým přepočítávat částkou 250,-Kč.
    Odpověď: podle Vašeho popisu byste měl mít nárok na bolestné. Tento nárok není podmíněn pracovní neschopností. Předpokladem je, že Vám v důsledku pracovního úrazu a jeho léčby vznikla bolest. Bolestné se odškodňuje na základě posudku o bolestném, který na Vaši žádost vypracuje ošetřující lékař.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00