Jak na věc


bodový světla do kuchyně

Ťok chystá nový bodový systém s přísnějšími tresty

    Bodový systém hodnocení řidičů je jedním z mnoha opatření ke snížení počtu a následků dopravních nehod v České republice do roku 2010, která jsou obsažena v rámcové Národní strategii bezpečnosti silničního provozu. Tu schválila vláda České republiky svým usnesením č. 394 ze dne 28. dubna 2004. Zavedení bodového systému není ojedinělým opatřením; je součástí celého systému založeného na intervencích jak v oblasti lidského činitele, dopravního prostředí, tak i vozidel.
    Účelem zavedení bodového systému rozhodně není zbavit řidiče jejich řidičského oprávnění v co nejkratší době. Jak ukazují zahraniční zkušenosti ze států, kde tyto systémy fungují již několik let, působí zde již zmíněný preventivní prvek – například v Irsku začala většina těch, kteří získali 2 body, dodržovat v mnohem vyšší míře pravidla provozu na pozemních komunikacích, v Itálii přineslo zavedení bodového hodnocení řidičů snížení počtu usmrcených a těžce zraněných o 18 % za období šesti měsíců.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00