Jak na věc


biblické příběhy olbracht pdf

Dobrá zpráva o Božím soudu - Ján Barna (Biblický týden ČS 2014)

    Učedníci jsou naplněni Duchem svatým - veliká událost, díky které se radostná zvěst o Ježíšově vítězství nad smrtí začala šířit do celého světa. K přípravě na oslavu svatodušních svátků můžete použít biblickou domalovánku ze stejnojmenné knihy vydané Českou biblickou společností. Jednoduchý obrázek nabízí dostatek prostoru dětské fantazii...
    Hlavním tématem Biblického týdne 2013 bylo "Velký příběh Bible II", které přenášel Daniel Duda. Svůj prostor však dostalo také Lukášovo evangelium, jehož výkladu se ujal kazatel Církve adventistů sedmého dne Oldřich Svoboda.
     Pokud chceme studovat bibli hlouběji, jsou pro nás dobrými pomůckami nejrůznější biblické slovníky a konkordance. V současné době rozmachu výpočetní techniky se jako ještě užitečnější věc jeví používání biblických programů. Tyto programy obvykle umožňující prohlížet a porovnávat větší množství překladů bible či originálních hebrejských a řeckých textů, vyhledávat slova a slovní spojení, spolupracovat s překladovými či výkladovými slovníky apod. Jednoduše řečeno: "To, co bychom ručně a s nejistým výsledkem dělali např. půl roku, to nám vestavěné vyhledávače spolehlivě najdou řádově během 1/10 sekundy.


ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground­

    České sdružení Církve adventistů sedmého dne každoročně pořádá studijně zaměřený biblický týden, který se i tentokrát odehrává v konferenčním centru Immanuel v Dlouhém u Ždírce nad Doubravou. HopeTV pravidelně poskytuje audiozáznamy jednotlivých přednášek z tohoto týdne. Tématu „Víra v podivném světě“ se věnuje vedoucí katedry Starého zákona na Newbold College Laurence Turner.Více informací o Biblickém týdnu naleznete na http://www.biblickytyden.cz
    Biblické příběhy (několik příběhů), Biblické příběhy (několik příběhů) (2), Biblické příběhy (několik příběhů) (3), Biblické příběhy (několik příběhů) (4)
    Budete-li se svým výtvorem spokojeni nebo použijete-li techniku, která v naší galerii chybí, pošlete nám fotografii svého díla a my ji přiřadíme k ostatním obrázkům. Můžete tak poskytnout inspiraci dětem, které si třeba se zpracováním obrázku nebudou vědět rady.
    České sdružení Církve adventistů sedmého dne již tradičně pořádá studijně zaměřený týden, který se i tentokrát odehrává v konferenčním centru Immanuel v Dlouhém u Ždírce nad Doubravou. HopeTV pravidelně poskytuje audiozáznamy jednotlivých přednášek. Tématu „Polemika s Bohem“ se ujal kolektiv teologů církve.


Teologie knihy Daniel - Jiří Beneš (Biblický týden ČS 2015)

    <a data-cke-saved-href="http://www.vira.cz/biblicky-citat-html.php" href="http://www.vira.cz/biblicky-citat-html.php">Biblický citát na každý den z www.vira.cz</a>
    "Proměňující víra" byla tématem Biblického týdne Moravskoslezského sdružení Církve adventistsů sedmého dne, který se konal v roce 2011 v Kroměříži. Tématem provázel Gary Krause, ředitel celosvětové organizace Adventist Mission.
    Mgr. Jiří Beneš Th.D. se v roce 2011 v rámci Biblického týdne Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne věnoval příběhu starozákonní postavy Elíši. Jak k nám jeho příběh promlouvá dnes?
    Nikola Šuhaj loupežník, Nikola Šuhaj loupežník (2), Nikola Šuhaj loupežník (3), Nikola Šuhaj loupežník (4), Nikola Šuhaj loupežník (5), Nikola Šuhaj loupežník (6), Nikola Šuhaj loupežník (7), Nikola Šuhaj loupežník (8), Nikola Šuhaj loupežník (9), Nikola Šuhaj loupežník (10), Nikola Šuhaj loupežník (11), Nikola Šuhaj loupežník (12), Nikola Šuhaj loupežník (13), Nikola Šuhaj loupežník (14)


Cesta za hvězdou - herkules, "glitry", vodovky

    Deuteronomistický zákoník byl tématem přednášek Doc. Jiřího Beneše, Th.D., které hostil Biblický týden Moravsko-Slezského sdružení Církve adventistů sedmého dne v roce 2012. Platí tento dávný zákoník i pro nás?
    V roce 2009 se ve Ždírci nad Doubravou uskutečnil Biblický týden Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne. Přednášky na téma "Jak rozumět příběhu Bible" vedl Dr. Daniel Duda, který je pastorem a učitelem systematické teologie na Newbold College ve Velké Británii.Proč jsou součástí Bible i příběhy? Mají nám stále co říci?
    České sdružení Církve adventistů sedmého dne jako již tradičně pořádá studijně zaměřený týden, který se i tentokrát odehrává v konferenčním centru Immanuel v Dlouhém u Ždírce nad Doubravou. HopeTV.cz pravidelně poskytuje audiozáznamy jednotlivých přednášek. Tématu „Kázání na hoře“ se jako první ujal předseda Česko-Slovenské unie CASD Mikuláš Pavlík.
     Psal se rok 1990 a milujícímu páru se v Písku narodila malá holčička ve znamení Raka. Tuto, dnes již mladou slečnu, jsem si vybrala, jelikož za celý její život, co ji znám, mi velmi přirostla k srdci. První, čeho si na drobné slečně všimneme, je široký a upřímný úsměv narůžovělých rtů v její opálené tváři,...


Návody k instalaci a používání biblických programů

    Záznamy z živého přenosu z Biblického týdne 2014 Moravskoslezského sdružení Církve adventistů sedmého dne.Hlavním hostem Biblického týdne byl děkan Teologického semináře Andrewsovy Univerzity Jiří Moskala, Th.D., Ph.D. a poradce předsedy sdružení Victoria v australském Melbourne Stenio Gungadoo D.Min.Český rodák Jiří Moskala si pro své uvažování zvolil téma „Evangelium podle Izajáše" a jeho australský kolega Stenio Gungadoo se zamýšlel nad tématem „Jak nalézt Krista v Genesis."
    Záznam přednášek na téma: „Krása a zložitosť rodinného života“, které v rámci biblického týdne Slovenského sdružení CASD 2013 přednášel Elias Souza. Dr. Souza působí jako náměstek ředitele institutu BRI, kde se věnuje výzkumu a výkladu Starého zákona.
     Prozatím bych se rád zaměřil na Davar, Theophilos, theWord a můj projekt Studijní on-line bible, později se možná dostane i na další programy, jako je např. ISA, Bible Time, The Sword Project, E-Sword apod. Nově zařazuji seznámení s nejlepším biblickým programem pro platformu Android - MyBible.


Elíša - Jiří Beneš (Biblický týden ČS 2011)

    Učedníci jsou naplněni Duchem svatým - veliká událost, díky které se radostná zvěst o Ježíšově vítězství nad smrtí začala šířit do celého světa. K přípravě na oslavu svatodušních svátků můžete použít biblickou domalovánku ze stejnojmenné knihy vydané Českou biblickou společností. Jednoduchý obrázek nabízí dostatek prostoru dětské fantazii - pro jeho dotvoření se nabízí nepřeberné množství technik a pomůcek. Pro inspiraci nahlédněte do fotogalerie, která obsahuje již zpracovaná témata se stručným popisem použitých materiálů.
    Záznam ranních zamyšlení Miroslava Kysílka k modlitbě "Otče náš" byl natočen v rámci Biblického týdne Českého sdružení CASD 2012 ve Ždírci nad Doubravou.
     Některé programy jsou lokalizovány do češtiny a mají i nějakou českou nápovědu, mnohé však postrádají buď lokalizaci do češtiny (české prostředí programu) nebo návod k použití. Některé biblické programy mají tolik funkcí, že je běžný uživatel nemá šanci všechny použít. Některé programy jsou opravdu kvalitní, ale postrádají např. české překlady biblí, a tak jsou pro mnoho uživatelů prakticky nepoužitelné. Z těchto a dalších důvodů jsem se rozhodl zřídit tuto sekci návodů k použití biblických programů, vytvořit moduly (překlady biblí) pro některé z nich apod.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00