Jak na věc


berounskydenik.

Zdroj: https://taborsky.denik.cz/zpravy_region/dalnice-bude-u-soudu-v-brne-celit-zalobe-20180516.html

    Vztahy s veřejností (Public relations) se ve své podstatě zabývají vysvětlováním a komunikací. Proto je pro vás samotné důležité, abyste věděli, o čem vaše sdělení je. Jen tak je budete moci předat efektivně. Mnoho aktivit církve může být dobrými náměty pro novinové články, i když možná ne hned přímo pro Mladou frontu. Místní, regionální a křesťanská média – televize, rádio a tisk – stále hledají nějaké zajímavé příběhy. Než je ale oslovíte, je důležité nejprve se rozhodnout, jaký druh média nebo pořadu je pro vaše sdělení vhodný. I na místní úrovni je často překvapující, kolik lidí se může dočíst o vaší akci skrze malý novinový příspěvek nebo článek.
    Jak se mohou křesťané lépe angažovat v místní komunitě? Skrze osobní kontakty nebo evangelizaci dům od domu můžeme přijít do kontaktu se stovkami lidí. Proč ale nevyužít média, když jediný příběh v místních novinách může oslovit tisíce lidí a když si článek v národních novinách mohou přečíst milióny lidí?
     Chcete se více dozvědět o astronomii, hvězdárně Žebrák nebo právě viditelných objektech na obloze? Berounský deník připravil po letech další ON-LINE rozhovor s Vladislavem Slezákem z Hvězdárny Žebrák. Sledujte www.berounskydenik.cz 6. května v čase 10 - 11 hodin! Už nyní můžete pokládat své dotazy zde:
    Nejdříve se nám komunikace s médii může zdát skličující, ale s trochou úsilí ji může dobře využít i váhavý amatér. Zatímco média na národní úrovni mohou mít často ke křesťanství negativní postoj, regionální a místní tisk a média bývají vstřícnější a s větší pravděpodobností předají vaši zprávu v objektivním světle za předpokladu, že jim poskytnete jasná a přesná fakta.


Články o dálnici D3 od 1. dubna. do 30. června 2018

    Posíláte-li delší komentář, je vhodné zavolat do redakce a telefonicky se domluvit a zeptat se, zda a kdy jej otisknou. Nebojte se, jsou to většinou velmi slušní lidé.
    Dlouhodobým cílem ČEA je pomoci církvím a dalším křesťanským organizacím komunikovat lépe s médii. I když zatím v ČR nemáme nadbytek odborníků, kteří by mohli církvím v této oblasti pomáhat, ČEA může zprostředkovat kontakty na křesťany působící v českých médiích nebo křesťanské PR profesionály z jiných zemí a bude dál pracovat na poskytování know-how mediální křesťanské komunikace.
    Chcete napsat tiskovou zprávu, článek do rubriky Dopisy čtenářů nebo vás zajímá jak využívat média? Zde si můžete stáhnout relevantní dokumenty, které se oblastí komunikace s médii zabývají a které vám v těchto oblastech pomohou učinit první kroky.
    Následuje několik jednoduchých podnětů k zamyšlení, které mohou pomoci místním sborům v tom, jak být efektivnější při využívání médií tak, aby mohly komunikovat s místní komunitou.
    Chcete-li oslovit více redakcí najednou, je vhodné e-mailové adresy uvést do položky skryté kopie, neboť žádná redakce neotiskuje ráda to, co již bylo otištěno jinde.


Nový web Sítě křesťanských učitelů

    © 2003-10 Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 11801 Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333, tel. 257 010 111,e-mail up@up.npu.cz, dále viz kontakty |
    Žijeme ve společnosti, která je stále více závislá na médiích. Každý den se na nás valí příval zpráv skrze televizi, rádio, tisk a ve stále větší míře i informace on-line. Myšlení a názory jsou utvářeny tím, co vidíme a slyšíme. Aby mohly církve a křesťanské organizace v 21. století efektivně komunikovat se svým okolím, musí se naučit, jak používat média a naučit se profesionálně prezentovat svá sdělení. Křesťané by se neměli ptát, zda je média dobré využívat, ale naopak zda si mohou dovolit je ignorovat.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0053:00:31