Jak na věc


baroko v čechách kniha

BAROKO Ovál - jednořadá 25mm garnýž mosaz

    Barokní malířství se odvíjí od díla italského mistra Caravaggia, který ukončil éru slunné renesance svými často ponurými a naturalistickými obrazy s náboženskou tématikou. Ve tvorbě dalších barokních malířů se také hojně vyskytují církevní a biblické motivy, objevují se však také stylizované krajiny či lovecké scény. Z dalších předních malířů jmenujme alespoň slavného Rembrandta van Rijna (Klanění pastýřů), Petra Pavla Rubense (Nanebevzetí Panny Marie) či Diega Velásqueze (Las Meninas).
    Mezi nejznámější barokní stavitele patří bratři Dientzenhoferové – Kryštof (sv. Mikuláš na Malé Straně) a Kilián (letohrádek Amerika, kostel v Karlových Varech). Dalším známým barokním stavitelem byl Carlo Lurago, který začal stavět Klementinum a v neposlední řadě rovněž Giovanni Santini (barokní gotika). Z českých architektů jmenujme například Františka Maximiliána Kaňku, který dokončoval Klementinum a Černínský palác. V Itálii to byl Bernini, kdo postavil kolonádu před chrám sv. Petra ve Vatikáně. V Rakousku Fischer z Erlacku, architekt zámku Schönbrunn a kostelu sv. Karla Boromejského ve Vídni. Četné barokní stavby se nacházejí též ve Drážďanech, v Berlíně, v Ruském Petrohradě a též v Londýně (katedrála sv. Pavla, kterou po velkém požáru Londýna znovu postavil Christopher Wren.) Tato katedrála měla veliké štěstí, protože ještě před požárem Wren připravoval její rekonstrukci, a proto měl po požáru k dispozici dostatek materiálů na její znovupostavení.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00