Jak na věc


archiv nova action noční směna

Archiv aneb Minulost má krátké nohy

    V televizním filmu Archiv uvidíte Františka Němce, Emílii Vašáryovou, Danu Syslovou, Jana Vlasáka, Oldřicha Vlacha, Kláru Issovou, Jana Šťastného, Kláru Trojanovou, Johannu Tesařovou a další.
    Archiv ČT24 přináší střihové dokumenty zachycující různá témata politického, hospodářského i společenského života od roku 1945 prakticky až do současnosti. Vychází jednak z Československých filmových týdeníků, jednak z archivu zpravodajství Československé a České televize. Jednotlivé díly cyklu dávají divákovi zajímavou možnost srovnání nejen, jak se měnila v průběhu desetiletí společnost, ale i jak se měnila práce dokumentaristů a redaktorů zpravodajství. Pořad připravuje Redakce aktuální publicistiky ČT, dramaturgie a režie Miroslav Petráček.
    Tady až doposud žili manželé Brzkovi (František Němec a Emílie Vašáryová) poklidný život důchodců. Profesor se snažil opravit střechu, staral se o zahradu a ve své pracovně si přivydělával překlady. Sem se utíkal z labyrintu světa, tady měl svůj ráj srdce. Ale už nemá. Až sem dolehla ta špína z archivu. Pětasedmdesátiletý starý muž už nemá sílu se jí postavit. Chce najít viníka a pomstít se.


České kořeny ve Vancouveru: Příběhy o cestách za svobodou (1/2)

    K dalšímu rozvoji a změně dosavadní podoby archivu došlo po roce 1855, když byl novým ředitelem archivu jmenován Petr rytíř Chlumecký a zemským archivářem Josef Chytil. Vedle Bočkovy sbírky, souboru originálů i opisů nejvýznamnějších archiválií, které Boček získal v archivech a registraturách na svých výzkumných cestách, začal archiv přebírat archivní soubory zemských orgánů a institucí, a to nejen od orgánů zemské samosprávy, ale i od úřadů správy politické. Součástí zemských fondů se staly písemnosti zrušených klášterů, své archivy předalo zemskému archivu několik měst, zakoupeny byly rovněž dvě sbírky - Cerroniho a Promberova. Záhy po nástupu Chlumeckého, v roce 1856, došlo také k přestěhování archivu z místodržitelského paláce na Českou ulici č. 7.
    Návštěvou Pardubického archivu příběh profesora Brzka jenom začíná. Většina scén se odehrála v domku v Dolních Počernicích, který si Česká televize pro natáčení pronajala.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00