Jak na věc


architekt olomouc

Využijte služby bytového architekta

    Pokud se rozhodnete při plánování své nemovitosti spolupracovat s námi, investovaný čas a finance se Vám bohatě vrátí díky vytvoření zajímavé, funkční a hodnotné stavby, na kterou budete hrdí.
    Od celku k detailu. Proces architektonického návrhu a stavby domu je cesta formování a zpřesňování, kdy dům postupně nabývá svůj tvar nejdříve jako celek a potom do každého detailu.
     Za prvé naši architekti se velmi zlepšili oproti naprostému úpadku komunistické pseudoarchitektury. Architektura 70. a 80. let znamenala degradaci oboru. Projektové ústavy byly až na výjimky (které doopravdy existovaly) ospalé továrny na projekty k ničemu. Současní architekti jsou do velké míry zatíženi pozůstatky činností architektů před rokem 1989 (i když to nebyla tak docela jejich chyba). Současní architekti rychle dohánějí své kolegy v Rakousku, Švýcarsku, Holandsku či Itálii.
    U nás můžete nakoupit se slevou vybrané zboží, sleva je až do výše 80% z původní ceny.Tradičně pořádáme i vyprodeje skladových zásob, nezapomeňte se přihlásit k odběru novinek na našich webových stránkách.Veškeré akční nabídky prezentujeme i na naší Facebookové stránce.


Národní památník Vítkov / J. Zázvorka

    Náležitost, jako základní přístup k návrhu. Náležitost hmotou a koncepcí k prvorepublikové vilové zástavbě. Architektonický návrh, projekt a realizace moderního zděného rodinného domu v původní zástavbě Vokovic.
     Architekti jsou workoholici i ležérní bohémové. Jsou architekti technici a architekti umělci. Špičku v oboru tvoří architekty – ženy i architekti – muži. Jsou architekti malí, vysocí, štíhlí i tlustí. Co architektům nesmí chybět, je vnímavost. Architekti zkrátka musí být citliví. Člověk, který byl přezíravý a netečný, nemůže být architektem. Apatie je smrt architektury.
    Rekonstrukce bytů, domů, bytových jader, kuchyní, koupelen a obkladačské práce pro developerské projekty po celé ČR. Provádíme rekonstrukce domů, bytů i se zásahem do nosných konstrukcí..
    Stejně jako dobrý vůz se obtížně obtížně poskládá bez designera, dobrý dům se obtížně postaví bez architekta. Architektovi komplexní znalosti a zkušenosti jsou pak téměř nezbytností při rekonstrukcích či adaptacích stávajících staveb.


> Jaká je cena? Kolik stojí práce architekta?

    Od představy k realitě. Na papíře je velmi nedokonalý předobraz vašeho budoucího domu, navzdory dokonalým způsobům jeho zobrazení a projektování. Je to plán, jaký postavit nejlepší dům na daném místě. Jak představu, kterou si člověk nese v sobě nechat prosadit do reálného světa. Jak něco zdánlivě neuchopitelného, jako představa, nebo pocit převést osobitým způsobem do hmoty.
    V České republice žijí necelé čtyři tisícovky autorizovaných architektů (registrováných v České komoře architektů) což je méně 0,04% obyvatel České republiky. Rozhodně se tedy nejedná o masové zaměstnání.
    Nabízíme široké spektrum architektonických služeb od poradenství před samotnou koupí nemovitostí, zpracování architektonických návrhů a projektové dokumentace, po odborný dozor při realizaci. Dokážeme poskytnout komplexní i částečné služby dle Vaší potreby.
     Důležité je, že nová generace architektů už také vyučuje na vysokých školách a navádí nové architekty ke zcela jinému způsobu uvažování. Noví architekti začínají být sebevědomí, na rozdíl od nás se nestydí, naučili se prezentovat sebe sama i vlastní výtvory, tedy vše co se doposud moc neučilo.


Architekt Studio M - Projekty nízkoenergetických a pasivních rodinných domů, bytových domů, občanských staveb, bazénů, interiérů

     Architekti a architektura tvoří velmi široký a těžko definovatelný obor. Architekti pracují od zcela miniaturního měřítka (například design nábytku) až po urbanistické návrhy či strategie rozvoje celých kontinentů. Společným znakem pro činnost architektů je koordinace více profesí, více vědních oblastí či tvůrčích disciplín. Architekti většinou pracují v týmech. Architekti také zodpovídají za celkový výsledek. Může být, že architekti spolupracují s odborníky, kteří jsou ve specifických oblastech mnohem kvalifikovanější i schopnější, nicméně architekt je ten, který dá vše dohromady a vytvoří celek. Výsledné dílo, má-li být architekturou, musí být zároveň výtvarným objektem či musí splňovat přísné estetické nároky.
     Naprostá většina architektů pak vykonává svou profesi v Praze. Architekti tvoří specifický typ služby, která souvisí s městem, městským způsobem života. Čím větší sídlo a větší soustředění obyvatel, tím větší prostor pro činnosti architektů.
    Trvalá hodnota staveb nespočívá jen jednotlivě v jejich technickém nebo  estetickém řešení. Ale v  celkově vyváženém komplexním - architektonickém řešení.
    Touha postavit vlastní dům. Jakkoliv se zdá, že dům a jeho podobu architekt vymýšlí a přenáší na papír, tak dům svojí podobu čerpá z člověka, z lidské touhy postavit svůj nejlepší dům. A architekt jí postupně z představ vyzdvihuje. Čerpá také z místa, kde dům má stát. To již otiskem člověka je. A tím je již do jisté míry rozhodnuto o tom, jaký váš vlastní dům bude.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00