Jak na věc


alzheimer jak se projevuje

Diskuze : Zdraví : Alzheimerova choroba

    „Náš táta Kamil šel do důchodu v pětašedesáti, opouštěl vedoucí místo v Mototechně, měl humor, těšil se na ryby... Nedlouho potom přišla první mrtvice a po ní další...
    V jejich důsledku onemocněl cévní demencí, což trvalo sedm let. A toto onemocnění se Alzheimerovi velice podobá. Nemoc krade člověku paměť a osobnost kousek po kousku, a to je velké utrpení také pro jeho okolí. Ačkoliv jsme s mámou, oběma sestrami a jejich dospělými dětmi, švagry a mojí ženou Lenkou poměrně početná rodina, neobešli jsme se bez pečovatelky a bez občasné pomoci některého zařízení, mezi nimi byl např. Domov Sue Ryder. Když táta umřel, byla to nakonec pro všechny úleva, ale zároveň se neubráníte pocitu provinilosti, že vám to tak přijde. S nemocí tohoto typu i jejími důsledky se obtížně vyrovnává.


Nechcete udělat nový design Rodiny.cz?

    Alzheimer café Koncept Alzheimer café pochází z Holandska a jedná se o neformální setkávání lidí, kteří pečují o člověka s Alzheimerovou chorobou nebo jsou s tématem jinak spjati. Koná se každé první úterý v měsíci od 18 hodin v Centru Seňorina a každý večer je na jiné téma, ke kterému je vybrán odborník z řad doktorů, vědců atd. Alzheimer café připravujeme společně s Nadačním fondem Seňorina již od ledna roku 2017. Více o tomto projektu se dozvíte zde:Alzheimer Café Nf Seňorina Centrum Seňorina
    Proto se přimlouvám za podporu projektů Alzheimer nadačního fondu, protože vím z vlastní zkušenosti, o jak závažný problém se jedná. Musíme si pomáhat!“
    Může Alzheimerovu nemoc způsobovat příliš cukru v potravě a v těle? Nová studie britských vědců naznačuje, že pokud cukr není původcem nemoci, přinejmenším ji pomáhá rozjíždět a urychlovat. O cukru jako škodlivém faktoru se v souvislosti s Alzheimerem vědělo, ale nebylo jasné, jak působí.
    Soutěže o aktivní účast na prestižních světových konferencích Podpora je určena registrovaným účastníkům, kteří budou na konferenci aktivně prezentovat formou posteru či ústního sdělení. Více informací zde
    Alzheimer nadační fond byl založen v roce 2011 na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších neurodegenerativních nebo cévních onemocnění mozku, které vedou k poruchám kognitivních funkcí a demenci. Dalším účelem je zlepšení kvality péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována.


Tajemství Alzheimera? Vědci už ví, která látka nemoc rychle zhoršuje

    Jednoduchým pětiminutovým testem dokážou odhalit Alzheimerovu chorobu. V Brně se do projektu, který pomáhá nemoc zjistit u lidí starších pětašedesáti let, zapojilo dvacet lékařů. Cílem je zachytit příznaky co nejdříve.
    Stává se vám, že přes den usínáte? Klimbání u televize v jakoukoliv denní hodinu vám není cizí? Vědci zjistili, že to mohou být brzké příznaky Alzheimera.
    Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles takzvaných kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Bývá nejčastější příčinou demence, která vede postupně k závislosti nemocného na každodenní pomoci jiného člověka.
    Alzheimerova nemoc začíná pozvolna. Nejdříve se u nemocného zhoršuje krátkodobá paměť a není schopen se postarat o některé věci v domácnosti. Rychlost, kterou Alzheimerova nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má však čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. Mění se celá jeho osobnost. V posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat.


Usínáte přes den? Může jít o brzké příznaky vážné choroby

    „Problematikou Alzheimerovy nemoci jsem se začala zabývat, když jsem sbírala materiál pro svou knihu Lentilka pro dědu Edu. Jsou knihy, které napíšete od stolu, k jiným se musíte prokousat stohy odborných textů a jiné bez pomoci fundovaných lidí prostě dohromady nedáte. A to je případ i Lentilky. Je děsivé, jak rychle počet lidí stižených touto nemocí narůstá. Myslím, že je třeba o tom mluvit a psát. Ale hlavně je moc dobře, že existují organizace jako Alzheimer nadační fond, protože jenom mluvit a psát přece jen nestačí.
    Leden je tu a s ním konečně i ta pravá mrazivá zima. S klesajícími teplotami ale vyvstává otázka: Co na sebe, abych neumrzla, a nevypadala přitom jako jedna velká sněhová koule? My v Lunzo víme, jak na to.
    Spisovatelka, autorka knih pro děti všech věkových kategorií se s problematikou Alzheimerovy choroby setkala při práci na své knize Lentilka pro dědu Edu a vědomí závažnosti a rozšířenosti této nemoci ji přivedlo k přesvědčení, že v boji proti ní může být užitečná.
    Autorka pomáhá pochopit malým čtenářům potíže spojené s Alzheimerovou nemocí. Příběh malého Honzíka a jeho obzvláště zapomnětlivého pradědečka, přibližuje soužití několika generací v rodině, kde je více než kde jinde potřeba vzájemné lásky, tolerance a pomoci.


Existuje přátelství mezi mužem a ženou?

    Cena manželů Elišky a Zdeňka Strmiskových 2018 – za významný přínos k výzkumu a léčbě Alzheimerovy choroby Díky velkorysému daru paní Elišky Strmiskové uděluje Alzheimer nadační fond počínaje rokem 2017 Cenu manželů Elišky a Zdeňka Strmiskových za význačný přínos k výzkumu a léčbě Alzheimerovy choroby a spřízněných neurodegenerativních onemocnění. Vítěz získává odměnu ve výši 100 000Kč jako ocenění dosavadní práce i jako motivace do příštích let. Více o aktuálním ročníku zde
    Filmový, televizní a divadelní režisér je naším patronem od vzniku nadačního fondu. V duchu svého filmu Musíme si pomáhat, nás podporuje na našich akcích. Podílel se s námi také na vzniku unikátního vína Cuvée A. K tématu Alzheimerovy choroby Honzu přivedla osobní zkušenost.
    Česká alzheimerovská společnost (ČALS) vznikla v roce 1997 jako občanské sdružení. U jejího zrodu stáli profesionálové z řad gerontologů, lékařů a sociálních pracovníků, stejně jako rodinní pečující. V roce 2014 se podařilo formálně dokončit transformaci ČALS na obecně prospěšnou společnost. Cílem ČALS nadále je pomáhat lidem s demencí a těm, kteří o ně pečují. ČALS je členem Alzheimer Europe a Alzheimer's Disease International.


Šokující čísla! Lidí s Alzheimerem přibylo o 41 %. Hrozí i vám? TEST

    Když musel 82letý Američan odejít kvůli Alzheimerově chorobě do pečovatelského domu, úplně zapomněl na to, že má doma dvě kočky. Vzdálený příbuzný si na ně vzpomněl a šel je zkontrolovat. Při pohledu na jednu z nich ale zůstal v šoku. Kočka přiběhla s obřími dredy po celém těle. Veterináři jí pak oholili více jak jedno kilo přebytečných chlupů.
    Je třeba mít naději, že lidé tuhle nemoc jednou zvládnou. Přeji všem lékařům a vědcům, které Alzheimer nadační fond podporuje, aby se k tomuto cíli dostali co nejdřív.“
    Cena MUDr. Jana Bureše za nejlepší odbornou publikaci Na počest MUDr. Jana Bureše, jednoho z našich nejvýznamnějších odborníků v oboru neurofyziologie, Alzheimer nadační fond od roku 2011 vyhlašuje soutěž o cenu za nejlepší odbornou publikaci mladých autorů, zaměřenou na problematiku Alzheimerovy nemoci a demencí v oblasti neurologie, psychiatrie, geriatrie a neurověd. Vítěz soutěže je odměněn částkou 30 000 Kč. Uzávěrka soutěže je každoročně na konci března, přihlašovat lze práce uveřejněné v předchozím kalendářním roce. Více o aktuálním ročníku soutěže zde


Rychlý test může zachránit život! Alzheimera odhalí za pět minut

    Alzheimer point Alzheimer point je poradna pro pečující a osoby s kognitivní poruchou, cílem poradny je poskytovat bezplatnou odbornou poradenskou a podpůrnou činnost. Jedná se o pomoc jak rodinám, které pečují o blízkého člověka s demencí, tak i samotným osobám žijícím s kognitivní poruchou. Poradnu financujeme, aby mohla být pro návštěvníky zcela zdarma. Více o Alzheimer point zde
    AVASTipendium pro lidský mozek je společný vzdělávací stipendijní program iniciovaný Alzheimer nadačním fondem a finančně zaštítěný Nadačním fondem AVAST, poprvé se uskutečnil v roce 2013. Program je určen na podporu výzkumné činnosti studentů, doktorandů, mladých lékařů a vědců do 40 let zabývajících se problematikou Alzheimerovy choroby a příbuzných onemocnění. Ti po svém návratu mohou naučené metody aplikovat v naší zemi. AVASTipendium je primárně určeno na financování studijních pobytů v délce 3 až 6 měsíců. Program je vyhlašován pravidelně na začátku kalendářního roku, uzávěrka přihlášek na konci dubna. AVASTipendium 2018 - zde
    Policisté, hasiči a dobrovolníci od úterního rána pátrali po devětašedesátileté Libuši H. Seniorka odjela na návštěvu k příbuzným, někdy v noci z pondělí na úterý nebo v úterý brzy ráno ovšem odešla z domu neznámo kam.


Česká alzheimerovská společnost

    O 41 procent přibylo za posledních pět let pacientů s Alzheimerovou chorobou. Podle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) je na vině stárnutí populace. Podobný trend se dá očekávat i v dalších letech.
    Průběžně vyhlašujeme granty pro mladé vědce, lékaře a další profesionály, kteří se zabývají problematikou Alzheimerovy choroby a příbuzných onemocnění.
    Alzheimerovu nemoc poprvé popsal německý lékař Alois Alzheimer v roce 1907. V té době se považovala za nemoc vzácnou. Nyní se nějaká forma demence vyskytuje u více než sedmi miliónů obyvatel Evropy.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00