Jak na věc


advokáti pracovně právní vztahy ostrava

Advokátní kancelář Polách – Pavelec – Rájecká – Čermáková

    Manželka vězně se při první návštěvě ve věznici vyptává: Jak se cítíš? Zvykneš si tady?Neměj strach. Je to tady jako doma. Nikam nesmím a jídlo taky za moc nestojí! uklidňuje ji vězeň.
     Advokátní kanceláře Mgr. Evy Klimánkové a Mgr. Marty Ptáčkové poskytují služby v široké oblasti práva se zaměřením především na právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní. Právní služby poskytujeme jak v jazyce českém, tak v jazyce německém a anglickém. Přitom klademe důraz na osobní přístup ke klientům a na individuální řešení případů.
    Advokátní kanceláře Mgr. Evy Klimánkové a Mgr. Marty Ptáčkové poskytují služby v široké oblasti práva se zaměřením především na právo občanské, obchodní, rodinné, pracovní, trestní a správní. Právní služby poskytujeme jak v jazyce českém, tak v jazyce německém a anglickém. Přitom klademe důraz na osobní přístup ke klientům a na individuální řešení případů.
    Studium der Rechtswissenschaft an der Palacký Universität in Olomouc. Praxis in der renommierten Kanzlei Dr. Michal Rezek und Partner. Seit 2005 selbstständiger Rechtsanwalt. Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.


Dlouholetá advokátní praxe v Praze

    Mgr. Eva Klimánková und Mgr. Marta Ptácková führen eine junge Anwaltskanzlei mit Sitz in Brno. Wir decken als Fachanwälte mit unseren Tätigkeitsschwerpunkten ein breites Spektrum der anwaltlichen Beratung und Vertretung ab. Dabei ist uns eine ergebnisorientierte und kostentransparente Lösung der Rechtsprobleme unserer Mandanten ein besonderes Anliegen
    Odměna za právní služby se řídí smlouvou s klientem (smluvní odměna), není-li odměna takto určena, je účtována podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., (advokátní tarif). jako tzv. mimosmluvní odměna. Výši mimosmluvní odměny stanoví advokátní tarif. Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení. Smluvní odměna musí být přiměřená a nesmí být ve zřejmém nepoměru k hodnotě a složitosti věci. Odměnu účtujeme jedním z následujících způsobů:
    Poskytujeme kompletní právní servis. Naším cílem je Vaše spokojenost a oprávněná důvěra v naše služby. Preferujeme osobní a individuální přístup k našim klientům.


Proč zvolit právní služby naší advokátní kanceláře?

    Rovněž jsme oprávněni činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách (úřední ověření podpisu) a provádíme úschovy peněz a cenných papírů. Spolupracujeme s dalšími advokátními kancelářemi (advokátní kancelář Dr. Michala Rezka, advokátní kancelář Mgr. Barbory Leiterové), notáři a také s auditorem. Vždy se snažíme o finančně nejefektivnější řešení sporu. Po dohodě jsme schopni také zajistit poskytnutí právní služby v sídle klienta.
    Úplný právní servis pražští advokáti zajišťují všem občanům, společnostem, podnikatelům a družstvům. Naši advokáti Praha jsou Vám plně k dispozici. Najděte nás v Praze a zajistěte si naše služby!
    Můžeme nabídnout 35 let zkušeností a právní praxe, snadnou dostupnost (poměrně blízko metra Vyšehrad, advokáti Praha)  Služby poskytujeme v Praze především v následujících oblastech:
    Je advokátkou zapsanou v České advokátní komoře pod ev. č. 10749. Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci absolvovala v roce 2001. Poté začala působit v renomované brněnské advokátní kanceláři Dr. Michal Rezek a partner. Od roku 2005 je samostatnou advokátkou. Disponuje znalostmi jazyka anglického (Všeobecná státní jazyková zkouška) a německého.


Individuální přístup ke klientovi

    Unsere Kosten sind im Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) gesetzlich geregelt. Das RVG ist, wenn nichts anderes vereinbart worden ist, Grundlage für die Honorarforderung eines jeden Rechtsanwaltes in der Tschechischen Republik. Die Höhe des Honorars richtet sich einerseits nach dem Gegenstandswert, andererseits gibt es verschiedene Gebühren für einfache außergerichtliche Tätigkeiten, Vergleiche, Klagen usw. Es gibt darüber hinaus die Möglichkeit, sich zunächst bei uns beraten zu lassen.
    Ke každému z výše uvedených způsobů odměny advokáta je účtována také náhrada hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytnutím právní služby, zejména na soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady, opisy a fotokopie. S klientem je možné se dohodnout na přiměřené paušální částce jako náhradě veškerých nebo některých hotových výdajů. Nedohodl-li se advokát s klientem na jiné paušální částce jako náhradě výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné, činí tato částka 300 Kč na jeden úkon právní služby (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu). Při sjednávání odměny vždy zachováváme individuální přístup ke klientovi a přizpůsobíme se jeho aktuálním potřebám a požadavkům.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00