Jak na věc


živnostenský zákon

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

    U zdejšího úřadu bylo také zřízeno Jednotné kontaktní místo (JKM), jehož cílem je pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb. Úlohou jednotného kontaktního místa je především usnadnění vstupu do podnikání v rámci jednotného evropského trhu a k tomu slouží dvě hlavní funkce: poskytování informací, které klient potřebuje k tomu, aby mohl podnikat a zprostředkování kontaktu s příslušným úřadem, který se povolováním konkrétních činností zabývá.
    Zahájení podnikáníOhlášení živnosti pro fyzickou osobuOhlášení živnosti pro právnickou osobuOhlášení živnosti pro zahraniční fyzickou osobuOhlášení živnosti pro zahraniční právnickou osobuŽádost o koncesi pro fyzickou osobuŽádost o koncesi pro právnickou osobu
    Dnem 1.8. 2006 se na obecních živnostenských úřadech zřizují tzv. "Centrální registrační místa" (CRM), kde může klient zároveň při ohlášení živnosti/podání žádosti o koncesi rovněž učinit oznámení i vůči dalším správním úřadům - finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení,zdravotní pojišťovně a úřadu práce.
    Když jsem potřeboval založit společnost s ručením omezeným, rozhodljsem se využít služeb některé firmy nabízející ready-made společnosti, abych se sám vyhnul zdlouhavé administrativě a mohl se soustředit na jiné věci. Dlouho jsem vybíral, nabídka na internetu je opravdu široká, a nakonecse rozhodl pro služby společnosti Firmin s.r.o. Dnes vím, že jsem udělal dobře.


Ohlášení živnosti pro právnickou osobu

    Ostatní záležitostiČestné prohlášení odpovědného zástupceOznámení zřízení/zrušení provozovonyOznámení o přerušení provozování živnostiŽádost o zrušení živnostenského oprávněníOznámení změn
    Odbor vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.
    poštovní adresa: nám. Míru 20, 120 39, Praha 2pracoviště: nám. Míru 20, přízemíinformační linka živnostenského odboru, oddělení registrace: 236 044 148
    Odbor živnostenský dále provádí kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským zákonem a ustanoveními zvláštních právních předpisů, a to z vlastního podnětu i na základě podnětů občanů. V této souvislosti však není oprávněn řešit spory spadající pod občanskoprávní řízení, např. nevrácení zálohy za provedení práce, kvalitu špatně provedených prací či nespokojenost zákazníka s vyřízením konkrétní reklamace.
    Ministerstvo průmyslu a obchodu realizuje projekt „Úprava registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy”.


Žádost o koncesi pro fyzickou osobu

    Plní funkci Centrálního registračního místa (CRM) a přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení při plnění povinnosti registračních subjektů, přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických, přijímá oznámení osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení a dále přijímá oznámení a hlášení fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.
    Vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu se zobrazením jeho údajů z veřejné části živnostenského rejstříku v souladu s ust. §60 odst. 6 zákona č. 455/1991 Sb., Živnostenský zákon (viz Ochrana osobních údajů).
    - přihlášky k daňové registraci nebo příslušné oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat toto podání správci daně v elektronické podobě,
    - přihlášky k daňové registraci nebo příslušné oznámení určené správci daně za předpokladu, že nemá zákonem uloženu povinnost podávat toto podání správci daně v elektronické podobě,

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00