Jak na věc


žádost o pronájem obecních pozemků

Jak postupovat při změně zákazníka nebo ukončení smlouvy

    Text by měl být zarovnán do bloku nebo na „prapor“ vlevo, nikoliv na střed nebo na „prapor“ vpravo. Případný blok vlastním úsudkem zhodnotíme – jestliže se tvoří příliš velké mezery mezi slovy, nevypadá to pěkně, v tom případě je lepší zarovnání vlevo.
    mam 9 ex.z 1.manzelstvi,do 2.manzelstvi jsem prisla s taskou svrsku a take s predmanzelskou smlouvou,v ktere je jasne receno,ze mam k uzivani 2mistnosti manz.rodicu se zarizenim manzela.Presto me navstivili jiz 2exekutori-smlouvu videt nechteli a sli sepisovat i do mistnosti,kde bydli tchyne a dokonce do patra,ktere vlastni vuci me cizi osoba a ja tam nemam pristup.zis kala jsem info na ex.komore,abych obeslala exekutory se zadosti o zast.ex.z duv.nemajetnosti,ale zaroven me bylo naznaceno,ze je tim vlastne privedu k sobe a z toho mam hruzu-az zabavi cizi veci po celem dome a jak je budu slozite dostavat zpet a jeste vetsi obavy mam z toho,ze me nezastihnou doma a vylamou zamky a ostuda po cele vsi.prijem nemam a ani v dohl.dobe mit nebudu.dekuji za odp. 


Jak postupovat při změně údajů ve Smlouvě o prodeji a nákupu zemního plynu

    Před opětovným připojením je nutné uhradit veškeré dlužné částky vůči společnosti Quantum, a.s., připojovací poplatek dle platného ceníku služeb a předložit platnou revizní zprávu plynového zařízení včetně protokolu o provedení tlakové zkoušky (tlaková zkouška musí být provedena v době odpojení).Uzavření splátkového kalendáře není důvodem k obnovení dodávky zemního plynu!
    V případě, že na ukončení odběru zemního plynu původním zákazníkem bezprostředně navazuje další odběr zemního plynu novým zákazníkem, je vhodná osobní návštěva stávajícího i nového zákazníka v zákaznickém centru. Stávající zákazník musí vyplnit Žádost o ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu.Pokud se stávající zákazník nemůže dostavit z vážného důvodu, předloží nový zákazník vpylněnou Plnou moc k ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu.Při změně zákazníka na odběrném místě je nezbytné, aby si stávající i nový zákazník odsouhlasil číslo a aktuální stav plynoměru ke dni změny. Pro uzavření smlouvy musí mít nový zákazník tyto doklady:
    Při soupisu věcí je třeba trvat na ustanovení předmanželské smlouvy, dále je jako důkaz vlastnictví možné předložit jakékoliv dokumenty (faktury, paragony nebo jiné doklady vystavené na jméno, kupní smlouvy atd.), popřípadě využít svědectví třetích osob.


Žádost o prodloužení lhůty k podání daňového přiznání

    Na závěr se rozloučíme, opět bez familiernosti, vtipkování, či „nenápadného“ pobízení k aktivitě. Úplně postačí obligátní „S pozdravem Jana Krátká“ plus úplná adresa, případně rodné číslo (je-li třeba)“.
    Jestliže z nějakého důvodu musíme napsat žádost ručně, snažíme o co nejčitelnější a nejúhlednější písmo, případně píšeme písmeny tiskacími. I své jméno uvedeme čitelně, teprve pod ně napíšeme svůj „vypsaný“ a mnohdy nečitelný podpis.
    Je možné podat i návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost, ale exekutor resp. soud musí vždy posoudit situaci dlužníka a vymahatelnost pohledávky sám. V praxi to bude znamenat, že se exekutor pokusí provézt exekuci nejdříve srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky a prodejem movitých věcí a pokud ani jeden z těchto pokusů nepřinese uspokojivý výsledek, exekuci zastaví.
    Přihlášením dáváte ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů.
    Pokud není u článků uvedeno jinak, podléhá veškerý obsah licenci Creative Commons Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně – Zachovejte licenci 3.0 Česko.


Žádost o vydání souhlasu s ukončením činnosti

    Sepsáním žádosti můžeme pověřit někoho jiného (když si sami netroufneme) – například pracovníka nějaké sociální služby, občanskou právní poradnu a podobně. Ale i v takovém případě musíme žádost vlastnoručně podepsat. Obvykle ale žádost píšeme sami.
    - Vyberte kraj (CZ/SK) -PrahaStředočeský krajJihočeský krajPlzeňský krajKarlovarský krajÚstecký krajLiberecký krajKrálovéhradecký krajPardubický krajKraj VysočinaJihomoravský krajOlomoucký krajMoravskoslezský krajZlínský krajBanskobystrický krajBratislavský krajKošický krajNitranský krajPrešovský krajTrenčínský krajTrnavský krajŽilinský kraj
    Pokuste se nejprve vyhledat, zda na podobný dotaz již neexistuje odpověď zde v poradně, či v našem článku: Obrana proti exekucím aneb Jaké jsou možnosti, když se u dveří objeví exekutor. Níže naleznete seznam již položených a zodpovězených dotazů. Můžete v nich hledat pomocí výběru kategorie (tématu dotazu) v okně níže pomocí tlačítka "Filtr". Bez nastavení témat jsou dotazy řazeny chronologicky; po rozkliku jejich názvu uvidíte text otázky i odpovědi.
    Jestliže zasíláme nějaké přílohy, oddělíme dva řádky a přílohy vyjmenujeme. Když žádost zasíláme na víc míst, vyjmenujeme je („Na vědomí: Odbor školství v Praze“).


Dopravní značky a jejich význam

    Je tedy nutné prokázat, že majetek nacházející se ve Vašem domě, není ve Vašem vlastnictví, protože exekutor má právo zabavit téměř všechny věci, o nichž se lze domnívat, že patří povinnému (dlužníkovi). Je pak na vlastníkovi věci, který není dlužníkem, aby prokázal, že se nejedná o věci dlužníka.
    V případě, že zákazník žádá úplné ukončení odběru zemního plynu, pak je nutné vyplnit a doručit formulář Žádost o ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu do zákaznického centra a domluvit si termín demontáže plynoměru.
    Žádost posíláme poštou nebo ji můžeme doručit osobně. V každém případě potřebujeme doklad o odeslání žádosti , proto dopis posíláme doporučeně nebo si necháme razítkem potvrdit kopii (na podatelně nebo v sekretariátu organizace).
    Aby naše byla korektní, musíme dodržovat některá stylistická a formální pravidla. Na formě žádosti záleží, žadatel už tímto způsobem podává obrázek o své osobě.
    Žádost podáváme, a tedy sepisujeme, poměrně často. Je to úkon, kterému se asi žádný člověk v životě nevyhne, jestliže není zbaven svéprávnosti. Žádost píšeme tehdy, jestliže chceme, aby nám druhá strana v něčem vyhověla, a to i tehdy, když na úkon máme ze zákona nárok. Bez žádosti úřad, škola ani žádná jiná instituce neví, že se má o nás v nějakém směru postarat.


SMLOUVY, ŽÁDOSTI KE STAŽENÍ - OBCHOD

    Nutno také zvážit, zda Vaše závazky vznikly za trvaní Vašeho prvního manželství, a jakým způsobem došlo k vypořádání společného majetku po zániku manželství. Pokud k vypořádání nedošlo, je závazky možné uhradit i z majetku, který spadal do společného jmění manželů (tedy do společného majetku Vás a Vašeho prvního manžela).
    „Podejte si žádost,“ ukončí mnohdy úředník naše sáhodlouhé vysvětlování, proč chceme něco, na co – jak máme nebo se domníváme, že máme – nárok. Žádost podáváme, když si hledáme zaměstnání, chceme studovat, nárokujeme nějaký příspěvek. Pro často podávané žádosti mívají například úřady nebo školy předtištěný formulář. Ale někdy si musíme poradit sami. Jak napsat žádost, aby byla věcně správná a korektní?
    Pokud již přímo došlo k zabavení majetku, který není ve vlastnictví dlužníka, je možné podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, a to do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel – tedy vlastník věci o soupisu věci dozvěděl (zpravidla od okamžiku, kdy k soupisu došlo). V případě, že exekutor věc ze soupisu nevyškrtne, je možné podat vylučovací žalobu k exekučnímu soudu. 


Máte dotaz nebo chcete pomoci s výběrem?

    Žádost o zaplacení náhradní mzdy za dovolenou © Vzory-online.cz 2010 | Bez souhlasu provozovatele webu je zakázáno šířit obsah těchto stránek nebo jakoukoliv jejich část. Hledáte-li životopis vzor zkuste tento odkaz.
    Občanský soudní řád umožňuje zastavit exekuci pro nemajetnost (§ 268 odst. 1 písm. e, o.s.ř.) a exekutor, resp. soud z tohoto důvodu zastavuje exekuci sám, bez návrhu. Bývá to obvykle v případech, kdy exekuce již skutečně začala probíhat a při ní vyšlo najevo, že majetek nepostačuje ani na úhradu nákladů exekuce.
    V případě úmrtí původního zákazníka je nutné, aby oprávněná osoba k ukončení smlouvy vyplnila Žádost o ukončení smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu a Čestné prohlášení.K žádosti o ukončení smlouvy je nutné doložit:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00