Jak na věc


škytavka u novorozence

Tenhle zlatý retrívr překvapil svou rodinu. Zachránil mládě koaly!

    Kromě již výše zmíněných škrkavek mohou u psa škytání způsobit i další onemocnění. Tato onemocnění se z pravidla projeví dalšími a výraznějšími příznaky. Pokud se tedy u vašeho psa či feny nevyskytuje další příznak choroby, pravděpodobně v tomto případě není škytání symptomem. Následuje seznam psích onemocněních, u kterých se může škytání projevit jako sekundární symptom.
    Jestliže jde o fyziologický projev, což je velmi pravděpodobné, škytavka u psa odezní sama. Druhou nejpravděpodobnější možností je, že je pes podchlazený. V tomto případě postačí psa přesunout do teplejšího prostředí, resp. místnosti. Podání vody by teoreticky mělo pomoci škytavku zastavit. Platí shodná pravidla jako u lidí. Důležité je nejen teplo, ale i psychický a fyzický klid jedince. Jestliže problémy se škytáním ani do několika hodin neustanou či je škytání u psa velmi časté, vyhledejte veterinární péči a konzultujte stav psa s Vaším veterinářem.
    Škytání je u lidí v naprosté většině případů běžný fyziologický jev. Stejně je tomu tak i u jiných savců, včetně psů. U štěňat bývá škytání častější než u dospělých psů. Pokud je frekvence u psa či štěněte extrémně častá, může se jednat o parazitární či jinou infekci.


Nepřehlédněte tyto články

    Škytavka u psů většinou sama odezní. Může trvat pár minut, ale i několik hodin. Škytání je obecně u savců způsobené křečí v hlasivkové membráně, kdy dochází ke stahu hlasivek a prudké inspiraci (vdechu) vzduchu do plic. Výsledný zvukový vjem každý z nás důvěrně zná. Škytání má u psů své spouštěče, respektive vjemy, které škytání mohou vyvolat. Někdy se škytavka, a to především u mladých psů, objeví bez známých příčin.
    Škytání u psa obvykle neznačí onemocnění, ale například škrkavky frekvenci škytání zvyšují. V případě podezření na infekce je vhodné vyhledat veterinární péči, popř. preventivně psa či fenu odčervit. Další opomíjenou příčinou škytání u psů je pozření kořeněného jídla. Psí gastrointestinální trakt není přizpůsobený k trávení shodné potravy jako ten lidský. Rozdíl je zásadní, psi jsou masožravci, lidé jsou všežravci. Díky tomu krmení psa zbytky od stolu, není vhodné, a to nejen díky zvýšené frekvenci škytání. Škytání u psa mohou zapříčinit i další jevy, které jsou uvedené v níže uvedeném seznamu spouštěčů škytavky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00