Jak na věc


škola základ života divadlo most

Zájezd do Anglie - Londýn a jih Anglie

    V rámci masopustního týdne, se všichni seznamují s lidovými tradicemi a zvyky masopustu, které sahají až do dob pohanských. Vyvrcholením této akce je karneval, na který se děti velice ...
    Na naší škole je realizován ve spolupráci se společností Erudis, o.p.s. projekt "Dětské kluby - podpora rovných příležitostí rodičů". Projekt je financován prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost (OPZ) z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
    Cílem projektu je zvyšování otevřenosti škol v oblasti inkluze. Projekt zlepšuje vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt realizuje metodickou podporu pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými skupinami jako jsou Romové. Primárním nástrojem projektu jsou:
    Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni zajišťuje coby partner projektu metodické vedení školních asistentů (KA 05) na 15ti spolupracujících školách a vzdělávací akce pro rodiče a širší veřejnost na téma inkluzivní vzdělávání (KA 06).


Projekt Středočeského jízdného pro žáky

    Dne 18.2.2019 se na naší škole uskutečnila Akce "Road Show" v rámci SPŠCH Pardubice on the road. Jedná o popularizačně-naučný projekt společnosti Synthos a.s. Kralupy nad Vltavou a ...
    pro ročník: 4. - 9. ročníkvedoucí akce: Lukáš Novák, Jiří Klečákdoba konání: úterý 9.1., 16.1., 30.1., 6.2. 2018čas odjezdu: 9:30, autobusem od ZŠ Jedna radostmísto konání: Zimní stadion Poděbrady, bruslení od 10:00 - 11:00návrat ke škole: autobusem cca 11:30 hod. cena: (20,- Kč 1x vstup na stadion X 4)  80,- Kč + (20,- Kč 1x autobus x 4) 80,- Kč , celkem 160,- Kčplatbu za lekce předá žák/yně p. uč. Lukáši Novákovi vždy před odjezdems sebou: brusle, vhodné teplé oblečení, rukavice, šála, ochranná přilbapo celou dobu konaní bruslařského výcviku, bude upraven rozvrh hodin:skupina bruslaři - PROJEKTOVÁ VÝUKAskupina nebruslaři - TĚLESNÁ VÝCHOVA
    Škola je zapojená do projektu Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210 spolufinancovaného Evropskou unií.


respektující model komunikacezdravé prostředízdravé učeníotevřené partnerstvípodpora nadaných žákůpodpora žáků s potřebou podpůrného opatření

    V únoru se děti vyřádily na sněhu. Besedovaly na různá témata jako např. bacily a jak se proti nim chránit,malovaly kamarády, svou rodinu,vyráběly si masky na karneval, který si ...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00