Jak na věc


šamanské lečení itube

Případný program šamanského semináře:

    V době, kdy civilizace hrozí svým bezohledným chováním přírodě a planetě Zemi destrukcií, se mnoho lidí obrací k šamanským praktikám a hledá v nich vedení či inspiraci. Třeba je to i vaše cesta...
    ŠAMANSKÉ ROLNIČKY 31 - JABLOŇŠamanské rolničky vyrobené recyklovaného z kovového plechu - dále z měděného a hliníkového.....na kožených řemíncích.... některé jsou imitace kůže...
    Pravé příčiny se nemůžeme dopátrat, protože jsme ji už dávno zapomněli. Naše limbická část mozku si příčinu ale stále pamatuje a v situacích, které vyhodnotí jako podobné, reaguje pořád stejně. Narážíme na limity svého chování a nemůžeme je změnit.
    Některé důležité okamžiky života, jako jsou početí, prenatální stav, porod a první roky dětství nám vytváří tzv. limbický otisk. Je to vzor pro budoucí prožívání sebe sama, prožívání vztahů, sexuality, síly a lásky. Když se tyto chvíle otisknou se silnou emocionální zátěží nebo byly prožívány jako traumatizující, často nás negativně ovlivňují i v pozdějších letech.


Šamanská cesta - šamanismus moderního člověka

    S láskyplnou pozorností lze vytvořit nový otisk, nový vzor. Na jeho základě můžete reagovat novým, tvořivým způsobem. Pomocí meditace lze prožít přirozeným a zdravým způsobem celé období dětství. Vytvoříte hezké vztahy s rodiči, aby pro vás mohly být dobrým vzorem pro ostatní vztahy v životě. Vydáte se na cestu ke zdroji vnitřní síly, na cestu vidět a beze strachu vyjadřovat, co opravdu chcete. Síla posiluje odvahu a odvaha nás otevírá lásce. Také očistíte kořeny zdravého prožívání sexuality, které vedou k radosti a hojnosti.
    ŠAMANSKÉ ROLNIČKY 30 - OŘEŠÁKŠamanské rolničky vyrobené recyklovaného z kovového plechu - dále z měděného a hliníkového.....na kožených řemíncích.... některé jsou imitace kůže...
    V každém energetickém těle najdeme spoustu otisků z rodové linie předchozích generací, z prostředí, ve kterém žili naši předkové i my sami. Většinu z nich si neuvědomujeme, přesto mají velký vliv na náš život. Některé otisky nás limitují v kariéře nebo vztazích, nemůžeme kvůli nim prožívat radost, lásku či hojnost.
    Pomocí dechu, pohybu a vizualizace můžete své kořeny uzdravit. Postupně opustíte limitující vzorce myšlení, emocí, chování a vytvoříte nové, které vás budou v životě podporovat.
    ŠAMANSKÉ ROLNIČKY 33 - JABLOŇŠamanské rolničky vyrobené recyklovaného z kovového plechu - dále z měděného a hliníkového.....na kožených řemíncích.... některé jsou imitace kůže...


Víkend Šamanská praxe - Podzimní Indianská potní chýše

    John Hawken předává „cestou krásy“ tradici šamanského učení, šamanských technik a rituálů Twisted Hairs Society (Společnosti spletených vlasů), které studoval u Arwyn Dreamwalker. Jedná se o kombinací tradičních šamanských učení domorodých amerických a keltských kmenů. John pracuje s medicínskými kruhy, zejména s Nekonečným kruhem Hvězné Panny a s ceremoniály Šamanských léčivých kruhů. Kolo nebo kruh vyjadřuje v šamanismu hlavní rovnost a hodnotu všech bytostí v očích Ducha. Šamanismus zkoumá naše energetické napojení na vše kolem nás - minerály, rostliny, zvířata a speciálně napojení na našeho ducha a duchovní svět, včetně spojení s našimi předky, naší karmou a naším posvátným snem. Šamanismus nás učí cítit naše zakotvení do sítě propojení se vším kolem nás; ukazuje nám cestu, jak začít cítít, že Země a Slunce jsou naší matkou a naším otcem a přesahují všechny lidské nedostatky našich pokrevních rodičů.  Šamanismus nám také ukazuje, jak převzít odpovědnost v roli strážců a oslavovatel
    Velmi jemná technika, která vyrovnává energii v těle přes důležitá energetická centra – čakry. Může se provádět přes lehké oblečení. Je vhodná pro velmi citlivé osoby.
    Čakry, které jsou přetížené, v nerovnováze nebo jsou deformované, se projevují jako nemoci, náročné životní situace, zhoršené mezilidské vztahy. Správně fungující čakry vedou k harmonickému životu.
    Vlivem událostí se stává, že jedna nebo více čaker se dostanou do nerovnováhy a ta se potom projevuje právě v problematickém prožívání konkrétních témat. Některá čakra může kompenzovat nedostatečnou funkci jiné čakry. Může dojít k jejímu přetížení a po delší době se může stát, že se téma doslova zhmotní ve fyzickém těle v podobě např. nemoci.
    Šamanská cesta nás učí rozvíjet schopnost vnímání energie a duše prostřednictvím našeho energetického těla i uvědomění, které nás vede k rozšířenému stavu vědomí.


MEDICÍNSKÁ CESTA - Šamanský výcvik (1. blok)

    Šamanské léčení probíhá formou léčivé meditace ve stavu hlubokého uvolnění. Ve stavu mezi sněním a bděním, pomocí dechu, meditace a vizualizace, se léčitel i klient pohybují ve snovém světě minulosti a hledají původ současných problémů. Za pomoci duchovních průvodců, živlů a silových zvířat dochází k léčení čaker, rodové linie, mnoha minulých zranění a starých přesvědčení. Společně nalézají prameny síly, aby se duše mohla vrátit na cestu, po které touží.
    Můžete očekávat příjemné uvolnění celého těla, aktivaci čaker pomocí esenciálních olejů, propojení čaker, vizualizaci. Toto setkání vás zavede na hranici obvyklého vnímání. Spojíte se sami se sebou a se svým vnitřním klidem. Můžete procítit své energetické tělo a vlastní božskou podstatu.
    ŠAMANSKÉ ROLNIČKY 34.Šamanské rolničky vyrobené recyklovaného z kovového plechu - dále z měděného a hliníkového.....na kožených řemíncích.... některé jsou imitace kůže...
    Stalo se Vám někdy, že jste cítili smutek? Možná pár hodin, dní nebo týdnů. Věnovali jste se mu, byli jste sami se sebou, pouštěli si smutné písničky, dívali se na smutné filmy. A po nějaké době se smutek začal rozpouštět a pomalu odcházel. Možná, že neodešel celý, ale uvolnil místo jiné emoci. A stejně to funguje s čakrami. Protože jsou to jemnohmotná energetická centra, můžeme je měnit svou vlastní pozorností. Pokud věnujeme tématům, kterými se projevují, pozornost, začnou se proměňovat. A začne se měnit i náš pohled na dané téma.


MEDICÍNSKÁ CESTA - Šamanský výcvik (3. blok)

    ŠAMANSKÉ ROLNIČKY 36 - JABLOŇŠamanské rolničky vyrobené recyklovaného z kovového plechu - dále z měděného a hliníkového.....na kožených řemíncích.... některé jsou imitace kůže...
    K léčení čaker využívám hluboký vhled meditace. Vědomí a láskyplné nahlížení na problematická témata pomáhají k jejich přijetí. Meditace vedená ze srdce, z místa lásky a soucitu, umožňuje transformaci bolesti a vede nás k vyváženosti a celistvosti. Podíváme se na zdroje, kterými disponujete, a najdeme možnosti, jak je využít při léčení starého zranění.
    Čakry jsou branami mezi jemnohmotnou oblastí energie a tělem. Na fyzické úrovni jsou v oblasti žláz, které produkují hormony. Podle umístění ovlivňují jeden nebo více orgánů v těle, mají vliv na psychiku a úzce souvisí s tím, jak vnímáme sami sebe a svůj vlastní život.
    ŠAMANSKÉ ROLNIČKY SAM-020 LISTNÁČŠamanské rolničky vyrobené recyklovaného z kovového plechu - dále z měděného a hliníkového.....na kožených řemíncích.... některé jsou imitace kůže...
    ŠAMANSKÉ ROLNIČKY 35 - BŘÍZKAŠamanské rolničky vyrobené recyklovaného z kovového plechu - dále z měděného a hliníkového.....na kožených řemíncích.... některé jsou imitace kůže...


ŠAMANSKÉ ROLNIČKY 29. Versailles - KAŠTAN

    ŠAMANSKÉ ROLNIČKY 29. Versailles - KAŠTANŠamanské rolničky vyrobené recyklovaného z kovového plechu - dále z měděného a hliníkového.....na kožených řemíncích.... některé jsou imitace kůže...
    ŠAMANSKÉ ROLNIČKY 32 - JABLOŇŠamanské rolničky vyrobené recyklovaného z kovového plechu - dále z měděného a hliníkového.....na kožených řemíncích.... některé jsou imitace kůže...
    ŠAMANSKÉ ROLNIČKY 37 - JABLOŇŠamanské rolničky vyrobené recyklovaného z kovového plechu - dále z měděného a hliníkového.....na kožených řemíncích.... některé jsou imitace kůže...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00