Jak na věc


šachty vysoké nad jizerou web kamera

Proč kupovat ventilové šachty u nás?

    V případě, že dno šachty je pod hladinou podzemní vody nebo je výkop pro šachtu proveden v nízko propustné zemině, například jíly, spraše a hlíny s vysokou plasticitou nebo v nedostatečně slehlé navážce, musí být nádrž obetonována. Způsob a provedení obetonování musí být řešeno projektantem v realizační dokumentaci stavby. Případné umístění šachty do pojezdné komunikace musí být řešeno v realizační dokumentaci stavby.
    Provoz ČŠ je automatický a bez nutnosti obsluhy. Kontrolujeme především elektroinstalaci, nastavení a funkci plováků a případné odstranění výskytu plovoucích nečistot.
    Vodoměrná šachta je vyrobena z kvalitního polypropylenu a je svařena pomocí nejmodernější svařovací techniky, která zaručuje 100% vodotěsnost. Strop šachty je konstrukčně řešen pro maximální zatížení zemí do 30 cm. Při výskytu spodní vody je nutno vodoměrnou šachtu speciálně upravit proti spodní vodě (např. límci proti vztlaku, atypickými výztuhami apod.).
    Plastová šachta je určená k usazení do připraveného výkopu. Usazuje se na betonovou desku a provádí se postupný, rovnoměrný obsyp a zásyp po obvodě nádrže přesátou zeminou (viz montážní návod).


Sortiment ventilových šachet

    Ventilová šachta je v podstatě ochranný kryt, který zamezí přírodním vlivům, aby ventily ve vaší závlaze jakkoliv ničily. Ventilové šachty jsou vyrobeny z odolných plastů a jsou vybaveny přístupovým víkem tak, aby byl přístup k ventilům pro vás snadný a rychlý. Celá ventilová šachta je zapuštěna do země spolu s obsahem, který chrání, a je možné ji zamaskovat.
    Nabízíme rozsáhlý sortiment ventilových šachet pro ochranu závlahových komponentů. Z nabídky si můžete vybrat celou řadu tvarových provedení od kulatých ventilových šachet až po obdélníkové. Ventilové šachty v naší nabídce se liší objemem, případně počtem elektromagnetických ventilů, které šachta dokáže pojmout.
    V případě požadavku naleznete v naší nabídce také doplňkové produkty, jako například prodloužení pro ventilové šachty či náhradní víka pro uvedené tvary ventilových šachet.
    Přečerpávací šachty mohou být vyztuženy proti tlaku zásypový zeminy. Při dodržení zásad pro osazování je možné je umístit kdekoli v terénu (zelené pásmo, silniční komunikace, chodník a pod.).


Víko na ventilovou šachtu LARGE (Kulatá velká)

    Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody
    Voda natéká do prostoru šachty odkud je čerpána v závislosti na výšce hladiny. Čerpadlo je spínáno pomocí plováků. Čerpací šachta je vyrobena z polypropylenu, je kruhového tvaru a opatřena výztuhami – ochrana proti deformaci tlaku zásypu.Je vodotěsná a navržena jako samonosná za podmínek: osazení v zeleném pásmu- mimo komunikační trasy, vyloučení výskytu spodní vody, vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy . Poklop a strop je pouze pochůzný. Vstupní hrdlo má průměr 600 mm a standardní výšku 200 mm.
    Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Analýza rizika |


Technické údaje čerpadla AQK 04/400

    V našem eshopu najdete dostatečný výběr kvalitních produktů za velmi příznivé ceny. Proto, pokud sháníte ventilové šachty pro váš závlahový systém, obraťte se na nás. Rychlý a kvalitní prodejní servis v co nejkratším čase je naší prioritou.
    Další součástí výbavy čerpací šachty je kalové čerpadlo s řezáky od firmy Aquaspol AQK 04/400, 2 plováky, PPR plastové potrubí a kolena, zpětná klapka, kulový ventil, elektrický rozvaděč RSK 1, přítokové potrubí DN 110 – 160.
    Tyto ventily vyžadují zpravidla umístění pod zemí tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před nepovolanými osobami a neoprávněnou manipulací. Zároveň je však nezbytné, aby byly ventily snadno dostupné kontrole a aby bylo možné je pravidelně servisovat a opravovat případné závady. Právě z těchto důvodů je více než vhodné opatřit veškeré ventily v zavlažovacím systému ventilovými šachtami.
    V této sekci najdete ventilové šachty určené pro použití na zahradách a travnatých plochách, které vyžadují pravidelný přísun vody a jsou vybaveny zavlažovacím systémem. Každý kvalitní zavlažovací systém je dnes již vybaven elektromagnetickými či rychlospojnými ventily, které reagují na signály řídící jednotky a zajišťují zavlažování v jednotlivých větvích systému.


Nejprodávanější zboží v této kategorii

    Šachta je opatřena revizním komínem (vstup do nádrže) s uzamykatelným poklopem, protiskluzovými nášlapy a vyztužovacím pásem. V šachtě je dostatek prostoru pro manipulaci. Přístup do manipulačního prostoru je umožněn komínem (vstupem) o průměru 60 cm a výšce 20 cm. Prostupy pro vodovodní potrubí jsou opatřeny průchodkou s O-kroužkem pro zajištění těsnosti prostupu.
    Šachtu osazujeme na podkladní betonovou desku (o síle min. 10 cm) ve vodorovné poloze . Provedeme napojení potrubí a elektroinstalace. Šachtu postupně obsypáváme zeminou za stálého napouštění vodou. Celoobetonování provádíme v případě pojezdovém . Elektrický rozvaděč doporučujeme umístit do garáže, sklepa, nebo přímo u šachty na sloupek tak, aby nebyl vystaven kontaktu s vodou. Elektroinstalaci provede pouze osoba k tomu oprávněná. V případě výskytu spodní vody konzultujte s projektantem dané stavby ( šachta se obetonuje, ukotví , dno vně šachty vylijeme betonem s obsahem armatury).


Ventilová šachta kulatá velká 300-240/250mm 400ks/...

    Přečerpávací šachty se přednostně vyrábějí ve válcovém provedení. Na základě požadavku zákazníka je možné vyhotovit přečerpávací šachtu i v provedení hranatém resp. s jinými - nestandardními rozměry (ve smyslu platné legislativy). Přestup potrubí se zpravidla řeší jako vodotěsný spoj. Výška, světlost, směr a počet přestupů příslušných potrubí se může přizpůsobit na míru na základě požadavku zákazníka. Plastové přečerpávací šachty nabízejí maximální tvarovou a rozměrovou variabilnost podle potřeby zákazníka. Na míru se samozřejmě navrhuje i technologické vybavení přečerpávací šachty (typ a počet čerpadel, plovákové spínače a senzory, zpětné klapky, uzavírací ventily, potrubní rozvody, elektrorozvaděče s optickou resp. Zvukovou signalizací stavu zařízení, stupačkový žebřík a pod.).
    Celoplastové přečerpávací šachty jsou moderní ekonomickou náhradou betonových šachet. Jsou určeny pro osazení čerpací techniky a příslušných armatur inženýrských sítí. Přečerpávací šachty se využívají při čerpání odpadních, dešťových, spodních vod resp. jiných kapalin. S výhodou se používají např. k překonání výškového rozdílu při gravitační kanalizaci resp. při tlakové kanalizaci.
    Pokud váháte nad výběrem nejvhodnějšího produktu, naši technici vám rádi poradí a zkonzultují s vámi nejvhodnější řešení pro vaši závlahu.
    Samonosná kruhová vodoměrná šachta slouží k připojení vodovodní přípojky k hlavnímu vodovodnímu řádu mimo budovu všude tam, kde nelze vodoměr umístit přímo do budovy. Do šachty můžete umístit i více vodoměrů.


Čerpací šachta - tlaková kanalizace

    Výhody plastových přečerpávacích šachet:• dlouhá životnost (nesrovnatelně vyšší než u betonových šachtách)• snadná manipulace• rychlá a jednoduchá montáž (osazení bez použití mechanismů)• nízké stavební náklady• 100% vodotěsnost (ve smyslu ČSN 75 0905)• tvarová a rozměrová variabilnost - provedení šachty na míru (dle potřeby zákazníka)
    Voda natéká do prostoru šachty odkud je čerpána v závislosti na výšce hladiny. Čerpadlo je spínáno pomocí plováku. Čerpací šachta je vyrobena z polypropylenu, je kruhového tvaru a opatřena výztuhami – ochrana proti deformaci tlaku zásypu. Je vodotěsná a navržena jako samonosná za podmínek: osazení v zeleném pásmu- mimo komunikační trasy, vyloučení výskytu spodní vody, vyloučení jakéhokoliv jiného zatížení kromě zásypové zeminy .Poklop a strop je pouze pochůzný. Vstupní komínek do šachty má průměr 600 mm a standardní výšku 200 mm.
    Přečerpávací šachty jsou vyrobeny z polypropylenu, který je chemicky a pevnostně stálý, odolává jakýmkoli vnějším vlivům a vlivům agresivních vod. Z tohoto důvodu přečerpávací šachty nevyžadují žádnou údržbu a dosahují nesrovnatelně delší životnost než betonové šachty. Jsou vodotěsné a díky nízké hmotnosti je montáž a manipulace s nimi velmi jednoduchá (osazení bez použití mechanismů).


Naše zařízení můžete najít i u těchto společností

    Šachtu osazujeme na podkladní betonovou desku (o síle min. 10 cm) ve vodorovné poloze. Provedeme napojení potrubí a elektroinstalaci. Šachtu postupně obsypáváme zeminou za stálého napouštění vodou. Celoobetonování provádíme v pojezdovém osazení. Elektrický rozvaděč doporučujeme umístit do garáže, sklepa, nebo přímo u šachty na sloupek tak, aby nebyl vystaven kontaktu s vodou.
    Ventilové šachty v naší nabídce jsou vyhotoveny v přírodních barvách, tak aby splynuly s okolím a nerušily estetický dojem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00