Jak na věc


římskokatolická farnost ostrožská lhota bohoslužba

Program u sester Misionářek Lásky

    Věříme, že ten někdo je živá osobnost, tak jako stvořil nás živé osobnosti. Věříme, že je možné s ním komunikovat, protože právě k tomu nás stvořil - abychom s ním měli vztah. A i když si člověk navzdory tomu všemu vybral zlo, nenechal nás napospas důsledku toho rozhodnutí a přišel v těle jako člověk, aby sám na sebe nechal dopadnout všechnu tíhu zla. Každý, kdo jej takto přijme, pak obdrží nový život, protože on nechce, aby kdokoliv zahynul.
    Dějiny Přívozu jsou spjaty s dějinami Ostravy. První písemnou zmínku nacházíme v roce 1267 v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku. Vesnička Přívoz byla přifařena ke kostelu sv. Václava. Touha přívozských občanů po samostatné farnosti a povýšení na statut města ve 2. polovině 19. století je vedla k přistoupení na podmínku vlády postavit samostatný farní kostel.
    Kostel je postaven ve slohu novogoticko-románském. Půdorys kostela je tvořen křížovou lodí, do níž je vepsána oválně protáhlá rotunda, jež je sklenutá klenbou s velkým rozpětím dle Monierova systému. Původně měl mít chrám kopuli nad křížovou lodí, ale z různých hlavně finančních důvodů z toho sešlo. Délka kostela je 36.43 metrů, šířka 27 metrů.
    Nad předsíní je umístěn hudební kůr, který je nesen dvěma pilíři, rozvětvenými ve dva sloupy. Na kůru jsou umístěny varhany systému UNIT od firmy Rieger z Krnova o 28 rejstřících, dvou manuálech s mechanickou trakturou.


Bohoslužby ve farnosti Ostrava-Přívoz

    Kazatelna je dřevěná, je opatřena dřevěným přístřeškem. Na kazatelně jsou ve dřevě vyřezány latinsky citáty z Písma sv.: Mt 25, Jan 1,14, Iz 8,18, L 1,38, Mk 1,11. Kazatelnu a dvě zpovědnice dodal František Grmela, umělecký stolařský závod v Brně.
    Pozdější liturgická reforma z konce šedesátých let 20. století dala přednost sloužit mši nejenom v národním jazyce, ale také čelem k lidu. K tomuto účelu byl zhotoven obětní stůl. Ten však byl nahrazen novým v roce 1999, kdy zároveň vznikla současná podoba presbytáře, obsahující také dřevné prostorné pódium a ambón.
    Sekularismus není ateismus. Je to požadavek, který je velmi pevně ukotven filosoficky, ale i prakticky a je v nějaké míře součástí právních systémů většiny demokratických a svobodných zemí. Není to žádné privilegium, ale základní předpoklad pro to, aby si lidé byli rovni, aby byli svobodni a aby mohli žít šťastný a bezpečný život. Na sekularismu by se měli shodnout lidé všech náboženských a nenáboženských přesvědčení, pokud jsou ochotni připustit, že někdo… Read More »


Společenství Charismatické obnovy (CHO)

    V pravém předním výklenku je vedlejší oltář sv. Alžběty, provedení je obdobné jako oltář vlevo. Obraz sv. Alžběty Uherské je od vídeňského malíře Baara. Světice na obraze má podobu císařovny Alžběty. Oltář zhotovil Robert Hennel včetně dvou vedlejších oltářů: Vpravo sv. Barbory s postranními sochami sv. Jana Vianneye a sv. Judy Tadeáše, vlevo oltář sv. Terezie od Dítěte Ježíše.
    Věříme, že pro tuto jeho lásku s ním můžeme navázat vztah nehledě na naši dokonalost či nedokonalost; on nás vždy přijme, přijdeme-li s opravdovým srdcem. A každému, kdo to udělá, dá dar v podobě své přítomnosti v něm, která člověka vede k lepším věcem, dobru, kráse, pokoji a lásce.
    Kostel byl posvěcen na svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1899 olomouckým arcibiskupem Dr. Theodorem Kohnem. Svěcení se zúčastnil i arcivévoda Evžen jako zástupce císaře Františka Josefa I.
    Věříme v to, že krásné, rozmanité a dokonale se doplňující stvoření je dílem někoho, kdo měl na mysli právě tuto krásu, dokonalost a užitek z ní; někoho, kdo s láskou a dobrotou osobně tvořil vše co existuje k vztahu s ním samým.


Tag Archives: římskokatolická církev

    O tom, že římskokatolická víra i jiné odnože křesťanství z principu věří na existenci nehmotných bytostí jsem se už před časem zmiňoval v článku Andělé, démoni, exorcisté a katolická církev. Zdálo se že ve vyspělejších krajích Evropy bude římskokatolická církev hrát spíše na neurčitost v tak pravěkých otázkách, nicméně ukázalo se že je tomu jinak. Diskusi rozčeřil tento podzim (2014) sám papež František nejprve svým prohlášením, že věří v existenci… Read More »
    Polské státní úřady a soudy se už dlouhou dobu svým chováním snaží dokázat že si Polsko označení „Írán Evropy“ zaslouží. Nadace Kazimierza Łyszczynského nedávno vyjádřila své hluboké rozhořčení nad rozsudkem v případu časopisu „Nie“ Pokutu 120 000 zlotých nařídil soud za zveřejnění karikatury Ježíše  na titulní stránce. To odpovídá přibližně 720 000 korun českých. K tomu náleží uhrazení nákladů soudu, které činí 150 000 zlotých čili dalších asi 900 000… Read More »
    Na začátek bych rád uvedl, že situace, ve které se český první katolík nachází, není vůbec jednoduchá. Velet organizaci, která čelí dramatickému poklesu členů a příznivců a prestiž jejích zaměstnanců se pohybuje někde mezi uklízečkou, politikem a vekslákem, není jednoduché. Proto nepřekvapí, že argumentace takového člověka je často zoufalá a je nucen „vařit z vody.“ Duka píše blog a píše jej celkem pravidelně. To je třeba ocenit. Podívejme se ale… Read More »


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00